MANGE VEIER SKAL ASFALTERES: I denne saken finner du oversikt over hvor og når det skal asfalteres i tiden som kommer.

Her skal det asfalteres i år

Statens vegvesen skal asfaltere riks- og fylkesveger i Akershus for 225 millioner kroner i år. Se hvilke veier som prioriteres.

Publisert

230 kilometer veg får nytt og dekke i år, når Statens vegvesen legger 225 millioner kroner på bordet for ny asfalt i fylket vårt.

E6 prioriteres lokalt i Follo

For Oppegårds del er det ingen av de mindre fylkesveiene som får ny asfalt i år, men den største dekkeoppgraderingen som berører vårt distrikt, skjer på E6. Der skal det legges seks klometer med dekke i to felt fra Vinterbro til Assurtjern. 

Av øvrige veier i Follo-området, får blant annet fylkesvei 106 mellom Flaskebekk og Skoklefall på Nesodden ny asfalt. 

Det samme gjør også fylkesvei 152 mellom Søndre tverrvei og  Kråkstadveien i Ski. 

FÅR IKKE ASFALT I ÅR: Sønsterudveien er en av fylkesveiene her i Oppegård. Den får ikke noe ny asfalt i år.

Det kommer også en asfalt-oppgradering langs fylkesvei 56 mellom Nordby og Kjærnes. 

Les også: Tut og kjør! Her er det ny asfalt!

Også på fylkesvei 156 mellom Nessetveien og Linnebråteveien kommer det også asfalt, for å nevne noe, men Oppegård-veiene blir altså ikke asfaltert.

I denne sammenheng nevnes det at dette ikke omfatter kommunale veier i Oppegård, da fylket kun asfalterer fylkesveiene. 

Kilometer på kilometer

Vedlikeholdsarbeid på fylkesvegene blir gjort på oppdrag fra Akershus fylkeskommune. I år skal i alt 185 km fylkesveg i Akershus få nytt dekke. Fylkeskommunen bruker 193 millioner kroner på dette.

– Våtere klima og mer tungtrafikk gir økt dekkeslitasje på norske veger. Samtidig er det viktig å ta vare på de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen. På den måten bidrar godt dekkevedlikehold både til økt trafikksikkerhet og til god samfunnsøkonomi, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Les også: Endelig er vi i gang med sjøledningen til Svartskog

– Akershus fylkeskommunes satsing på reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter, og vi er stolte av at vi er en av de beste fylkeskommunene på dette, sier Solveig Schytz (V), leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

I tillegg nytt dekke, brukes 32 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesvegene i Akershus i år. Arbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

PS! I dette interaktive og zoombare kartet kan du se hvilke veier i Akershus som får ny asfalt i år, og flere detaljer om arbeidene.

Powered by Labrador CMS