HER ER AVTALEN I (AVFALLS)BOKS: Til venstre ser du direktør i ROAF Øivind Brevik, til høyre i bildet: Daglig leder i Follo Ren Runar Jacobsen under undertegningen av avtalen.

Undertegnet avfallsavtale frem til 2025

Avtalen gjelder ca. 20.000 tonn restavfall innsamlet fra husholdningene i Follo.

Publisert

Denne uken ble avtalen mellom Follo Ren og ROAF (Romerike Avfallsforedling) undertegnet.

Avtalen sikrer sortering og behandling av innholdet i restavfallsbeholderen fra Follo Ren fram til 2025, og vil gjelde fra 1. oktober 2017. Avtalen gjelder ca. 20.000 tonn restavfall innsamlet fra husholdningene i Follo. Denne datoen blir det også oppstart av ny renovasjonsløsning for alle innbyggere, ved at matavfall skal i grønn pose og plasten skal tilbake i restavfallet.

Slipper å investere i eget sorteringsanlegg

Ved å inngå samarbeid med ROAF slipper Follo Ren å investere i eget sorteringsanlegg, og den samfunnsøkonomiske nytten ved å utnytte ledig kapasitet i eksisterende anlegg er betydelig. Avtalen er basert på selvkost som sikrer at renovasjonsgebyret ikke blir dyrere enn nødvendig.

– Signering av denne avtalen med ROAF sørger for at vi etterlever vår vedtatte selskapsstrategi om å gjøre Follo grønnere ved å ha fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi. Videre er dette et godt eksempel på et regionalt samarbeid som sikkert kan videreutvikles i fremtiden for å nå våre ambisiøse klima- og miljømål, sier daglig leder i Follo Ren, Runar Jacobsen.

Sorteringsanlegget til ROAF ligger i Skedsmo. I dette anlegget blir matavfall i grønn pose sortert og sendt videre til et biogassanlegg der vi får ut biogass og biogjødsel. Miljøvennlig biogass kan erstatte fossilt brennstoff innenfor transportsektoren. Fra 1. oktober 2017 vil renovasjonsbilene til Follo Ren gå på biogass.

Slik fungerer det

I sorteringsanlegget åpnes posene med restavfall maskinelt, der plast, metall og papir sorteres ut automatisk i ulike kvaliteter. Denne sorteringen sørger for at vi vil få ut to til tre ganger så mye plast som ved kildesortering hjemme. 

Miljømessige vurderinger viser at et samarbeid med ROAF vil føre til økt materialgjenvinning, noe som er en målsetning både nasjonalt og på europeisk nivå. Det vil ha en positiv klimaeffekt, og være en viktig del av det grønne skiftet i vår region.

– Denne avtalen vil gi Follo Ren den mest kostnadsbesparende, stabile og miljømessige beste løsning for å dekke behovet for sentralsortering og viderebehandling  for innsamlet restavfall på husstandsnivå i lang tid fremover, sier Jacobsen.

Powered by Labrador CMS