Covid-19 i Nordre Follo: 115 smittetilfeller

KJØLER SEG NED: Med rundt 25 grader i varmen flokker mange innbyggere til badestrendene i nærmiljøet for å kjøle seg ned. OBS! Det aktuelle bildet ble tatt ved Hvervenbukta sent på kvelden da det ikke var så folksomt.
KJØLER SEG NED: Med rundt 25 grader i varmen flokker mange innbyggere til badestrendene i nærmiljøet for å kjøle seg ned. OBS! Det aktuelle bildet ble tatt ved Hvervenbukta sent på kvelden da det ikke var så folksomt.

– Vi ønsker ikke å være «korona-politi»

Verken kommuneoverlegen eller politiet i Follo ønsker å være kontrollerende på blant annet badestrender og kjøpesentre for å forebygge covid-19-smitte i kommunen. Les også om covid-19-status i Nordre Follo.

Publisert

Siden søndag 9. august har det blitt registrert kun én innbygger med påvist smitte av covid-19 i Nordre Follo.

      Covid-19 i Nordre Follo:

 • De to første tilfellene i Nordre Follo ble registrert onsdag 11. mars. Begge er knyttet til utbrudd i utlandet. I løpet av kvelden torsdag 12. mars ble det meldt inn ni nye tilfeller.
 • Det var ikke påvist smitte av covid-19 i nesten en måned (i perioden fra 27. juni og til og med 23. juli).
 • 24. juli: 2 meldte tilfeller. Smittekjeden startet i utlandet.
 • 26. juli: 1 meldt tilfelle
 • 28. juli: 2 meldte tilfeller
 • 29. juli: 1 meldt tilfelle
 • 6. august: 2 meldte tilfeller
 • 7. august: 1 meldt tilfelle
 • 8. august: 1 meldt tilfelle
 • 9. august: 2 meldte tilfeller
 • 14. august: 1 meldt tilfelle
 • 15.-16. august: 0 meldte tilfeller
 • Antall innrapporterte tilfeller per i dag: 115 personer.

  Tre personer døde på Ahus (22. mars, 1. april og 10. april).

 • OBS! Ifølge VG har Nordre Follo 121 personer som er smittet med covid-19 per i dag hvorav to personer er innlagt på sykehus. Registreringene til VG baserer seg på folkeregistrert adresse til smittede. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

Det siste smittetilfellet, som ble innrapportert fredag 14. august, handler om nærkontakten til en person som ikke er bosatt i kommunen, men som hadde vært på uteserveringen til The Well på Sofiemyr tirsdag forrige uke og testet positivt for covid-19 to dager senere (torsdag 13. august). Dette bekreftes av kommuneoverlegen i Nordre Follo, Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Totalt har Nordre Follo registrert 115 smittetilfeller og tre dødsfall siden 11. mars da covid-19-utbruddet startet i vår kommune.

Bekymret for smitterisiko

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra våre lesere som melder om stappfulle badestrender og mange badeglade som ikke ser ut til å bry seg om smittevernreglene på badestrendene i nærmiljøet.

Flere lesere har også etterlyst flere forebyggende tiltak i regi av kommunen og politiet, i form av kontroller og økt tilstedeværelse/tilsyn på badestrendene og andre steder der det kan ha vært økt risiko for covid-19-smitte.

Oppegård Avis minner om når det gjelder avstandskrav på strender, så gjelder det samme regler som ellers: Én meter til personer som ikke er nærkontakter.

Har fremdeles stor tro på at folk skal ta ansvar

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold sier at kommunen har et godt samarbeid med politiet i Follo.

Vi diskuterer jevnlig strategi for håndtering og håndheving av smittevernreglene, men verken kommuneoverlegen eller politiet ønsker å være et «korona-politi», sier Johnsen Myhrvold.

Kommuneoverlegen sier at hun fremdeles har stor tro på at å opplysning og informasjon til befolkningen vil være den beste strategi for at folk skal ta ansvar og følge smittevernreglene – også når politiet eller myndighetene ikke er der for å kontrollere.

– Jeg har fremdeles stor tro på at å opplysning og informasjon til befolkningen vil være den beste strategi for at folk skal ta ansvar og følge smittevernreglene – også når politiet eller myndighetene ikke er der for å kontrollere.

Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo

Kunne ikke utføre planlagt tilsyn i fellesferien

Under intervjuet etter pressemøtet mandag forrige uke sa kommuneoverlegen til Oppegård Avis at det ikke var mulig å gjennomføre tilsyn/befaring i sommer på blant annet kjøpesentrene og badestrendene i nærmiljøet på grunn av det økonomiske, men at dette tiltaket skulle vurderes på nytt.

På grunn av ferieavvikling for fagpersoner var det ikke mulig å utføre planlagt tilsyn i fellesferien, presiserte Johnsen Myhrvold i en e-post til Oppegård Avis fire dager senere.

Videre sier kommuneoverlegen at det ikke er nødvendigvis kommuneøkonomien som er utfordringen, snarere personellressurser med aktuell spisskompetanse, inkludert henne selv samt rådgiver i miljørettet helsevern, assisterende kommuneoverlege og smittevernlege.

Vi vil ta opp igjen mer systematisk og planlagt befarings- og tilsynsvirksomhet igjen når ferieavviklingen er over og teamet miljørettet helsevern er tilbake på jobb i løpet av kort tid, sier Johnsen Myhrvold.

Mindre smitte utendørs

Vi har fulgt nøye med i smittesporingen i løpet av sommeren, særlig med tanke på eksempelvis strendene, men vi kan ikke se å ha hatt smitte eller nærkontakter i relasjon til slike steder, sier Johnsen Myhrvold.

Ifølge kommuneoverlegen kan det henge sammen med at covid-19 smitter i mye mindre grad utendørs.

– Risikoen for smitte med covid-19 øker også ganske betydelig hvis du oppholder deg tettere enn to meter i lengre enn 15 minutter.

Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo

I tillegg har jeg selv observert at til tross for at det har sett ut til å være mange på stranden ved første øyekast, kan man ved nærmere observasjon se at mange har vært flinke til å holde seg innen sin gruppe/familie/kohort på stranden, og at avstanden mellom gruppene faktisk har vært mer enn to meter, sier Johnsen Myhrvold.

Hun sier at i en slik situasjon vil det være liten smitterisiko mellom gruppene utendørs på stranden.

Tettere enn to meter i lengre enn 15 minutter

Risikoen for smitte med covid-19 øker også ganske betydelig hvis du oppholder deg tettere enn to meter i lengre enn 15 minutter. Så altså jo lengre varighet av kontakt mellom mennesker, jo mer sannsynlighet for smitte, forklarer kommuneoverlegen.

Hun sier at både på kjøpesentrene og badestrendene vil personer som ikke kjenner hverandre normalt kun være i flyktig og kortvarig kontakt med hverandre.

Verre er det innendørs på utesteder, samlinger som for eksempel ved demonstrasjoner og når folk står lenge i tette køer. Slik atferd må vi søke å unngå, sier Johnsen Myhrvold.

Ønsker tips fra publikum

Ifølge kommuneoverlegen har hun hele sommeren overvåket steder der det kan ha vært økt risiko for smitte, men har ikke funnet grunnlag for å gripe inn med stengning av slike steder i henhold til smittevernloven.

Kommuneoverlegen sier også at hun tar imot henvendelser og tips fra publikum, og fører en viss oversikt over virksomheter, steder og tjenesteutbydere i kommunen som kan tenkes å utgjøre en potensiell smittefare for innbyggerne.

Særlig hvis vi mottar gjentatte henvendelser og bekymring vil vi planlegge vår befaring og eventuelt tilsynsvirksomhet ut ifra dette, sier Johnsen Myhrvold.

Les også: Reagerer på kommunens smittevernsarbeid

Powered by Labrador CMS