SANKTHANS: Mange har et forhold til bål på Sankthansaften, imorgen. Det blir det ikke i år.

I år blir det ikke sankthansbål

Brannvesenet på Østlandet har inndratt alle tidligere godkjente søknader om sankthansbål. Selv om det har regnet, er det ikke nok for å redusere skogbrannfaren på sikt.

Publisert

Øst 110-sentralen hvor Follo Brannvesen sokner til skrev tirsdag på sine Facebook-sider at skogbrannfaren fortsatt er stor. Oppegård Avis har også snakket med brannsjef, Geir Mjøsund etter gårsdagens regnvær. 

Det har ikke vært nok nedbør til å oppheve totalforbudet

I går bøttet det ned, på godt norsk. Derfor kan man kanskje tenke at skogbrannfaren er over. Og hva med vannrestriksjonene? 

– Det har ikke vært nok nedbør til at vi gjør noe med totalforbudet om ild. Gårsdagens nedbør hjelper på kort sikt, men vi ser at det er meldt lite nedbør de neste dagene. Derfor opprettholder vi totalforbudet, sier Mjøsund. 

– Hva skal til for å gå tilbake til et normalt bålforbud og hvordan vurderer dere skogbrannfaren?

Dette er DSB:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.


Kilde: dsb.no

– Vi ser på ulike prognoser og indekser også er vi i tett dialog med DSB og Statsmeteorlogen som vurderer de litt lenger linjene, svarer Mjøsund

– I midten av neste uke tar vi en ny vurdering. Når den tid kommer vet vi mer. Det som er gledelig er at tiltakene vi har innført har fungert, avslutter brannsjefen med. 

KONSTITUERT BRANNSJEF: Geir Mjøsund melder om at sankthansbålet i år blir forbudt.

Vann følger brann

Ok, så blir totalforbudet for ild opprettholdt, men hva med vannrestriksjonene? Vi har snakket med fungerende virksomhetsleder i vann og avløp, Stig Bell. 

– Nå tror vi at nedbør i seg selv, gjør at behovet for vanning minker, men nå er det mindre nedbør i vente og plutselig blir folk bekymret for plenene sine igjen. Da kan vi stå i fare for å stå i samme situasjon som før vi innførte vannrestriksjonene, sier Bell.

– Betyr det at dere opprettholder vannrestriksjonene?

– Ja, så lenge brannvesenet mener det er stor brannfare, gjør vi det. Når brannvesenet mener skogbrannfaren er over, kan vi gi avkall på restriksjonene. Enn så lenge er det viktig at vi har store reserver i vannmagasinene i tilfelle en skogbrann skulle oppstå, sier Bell til Oppegård Avis torsdag. 

FUNGERENDE VIRKSOMHETSLEDER: Stig Bell styrer vann og avløp i disse dager.
Powered by Labrador CMS