ENGASJERT: Gunnar Melgaard engasjerer seg i kampen for forbedret tilgjengelighet i togtrafikken.

– Det er viktig at vi alle presser på

Høyre-politiker Gunnar Melgaard er utålmodig på vegne av Kolbotn og Solbråtan stasjon.

Undertegnede er glad for det engasjementet som er skapt rundt Kolbotn stasjon. Vi skriver 2023 og Kolbotn og Solbråtan stasjon er ikke tilgjengelig for reisende som reiser med tog fra Oslo i retning mot Ski. Dette gjelder ved avstigning fra Oslo, og ved påstigning i retning Ski for rullestolbrukere og foreldre med barnevogn. Bane Nor bør få dette på plass raskt.

I forbindelse med planleggingen av Follo banen ble det opplyst at Bane Nor ikke ville forta seg noe ved Kolbotn stasjon før trasévalget var foretatt. Nå er Follobanen i drift og ingenting har skjedd ved Kolbotn stasjon som har utviklet seg til å bli et betydelig kollektivknutepunkt.

En midlertid løsning må på plass straks både for Kolbotn og Solbråtan stasjon.

Gunnar Melgaard

Samferdselsråden i Viken har vært på befaring og selv konstatert dagens løsning er farlig om ikke umulig i forhold til rullestolbrukere og barnevogner. Bane Nor har antydet en ny løsning i 2026. Skal vi akseptere og tro på dette? En midlertid løsning må på plass straks både for Kolbotn og Solbråtan stasjon.

Jeg vil stille samferdselsråden et spørsmål om dette på førstkommende fylkesting. Mitt spørsmål til fylkesråden er om han vil presse på for å få til en rask løsning? Det er viktig at vi alle presser på, også kommunen, for å få til en rask løsning.

Gunnar Melgaard,
Høyre

UTØVER PRESS: Tidligere Oppegård-ordfører Gunnar Melgaard vil ha fortgang i planene for midlertidige løsninger både på Kolbotn og Solbråtan stasjon.
Powered by Labrador CMS