SLIK SKULLE NY KOLBOTN STASJON SE UT: Illustrasjonen fra 2017 viser hvordan Kolbotn stasjon skulle se ut etter ombyggingen, som skulle starte om ett år.

Planen for ny Kolbotn stasjon er utsatt igjen

Bane NOR har ikke lenger noen konkrete planer for verken byggestart eller fremdrift av prosjektet «Ny Kolbotn stasjon».

Publisert Sist oppdatert

– Vi jobber nå med en felles gjennomføringsplan for alle planlagte tiltak på hele strekningen fra Oslo til Ski, og kan derfor ikke ennå si noe konkret om verken når byggearbeidene med ny Kolbotn stasjon kan settes i gang eller når den nye stasjonen blir klar til bruk, sier Britt-Johanne Wang, som er kommunikasjonsansvarlig for Område Øst i Bane NOR.

Les også: Dette sier samferdselsministeren om det planlagte togtilbudet

Skulle bygges om for 314 millioner

Siden 2017 har Jernbaneverket/ Bane NOR forsikret oss om at de skal oppgradere Kolbotn stasjon, både for å tilpasse den til fremtidens togtrafikk, men også for å gjøre den sikrere og mer tilrettelagt for rullestolbrukere og synshemmede.

Etter en krevende og langvarig prosess, som har pågått i flere år, valgte Bane NOR til slutt det rimeligste av de fire mulige alternativene, som innebærer ombygging av stasjonen på dagens lokalisering for 314 millioner kroner.

Flere forsinkelser

Ifølge fremdriftsplanen fra mars 2017 skulle byggearbeidene på Kolbotn settes i gang etter at Follobanen skulle åpne i 2021. Prosjektleder Helge Hatland i Bane NOR advarte våren 2017 at ombyggingen av stasjonen neppe ville starte før 2022 fordi Bane NOR skulle bytte signalsystemet på denne strekningen rett etter åpningen av Follobanen, og at som følge av dette måtte de stenge togtrafikken i den aktuelle perioden.

For en drøy uke siden skrev vi at det nye signalsystemet (det såkalte ERTMS-systemet), som skulle erstatte det gamle signalsystemet på vår strekning i 2022, ikke skal tas i bruk før 2025.

Det var flere forsinkelser for ny Kolbotn stasjon, men innbyggerne ventet tålmodig i alle disse årene. De ventet også tålmodig da de fikk servert nyheten om forsinkelsen av Follobanen. Byggestarten på Kolbotn stasjon ble da automatisk flyttet til rett etter åpningen av Follobanen i desember 2022 eller i hvert fall til begynnelsen av 2023. I mellomtiden pågikk det arbeidene med detaljplanen for Kolbotn stasjon og reguleringsplanen for stasjonsområdet.

Les også: Slik blir togtilbudet gjennom Oppegård i årene fremover

Samkjører behov på flere strekninger

Det viser seg også at det ikke lenger foreligger noen konkrete planer for verken byggestart eller fremdrift av prosjektet «Ny Kolbotn stasjon», og den tidligere vedtatte planen for ombygging av stasjonen er ikke noe Bane NOR forholder seg til lenger.

Ifølge kommunikasjonsansvarlig for Område Øst i Bane NOR, Britt-Johanne Wang, var de nødt til å endre på planen for ny Kolbotn stasjon «for å se på den i et større perspektiv». I forbindelse med dette ble det satt i gang med en ny og større plan for hele strekningen mellom Oslo og Ski, inkludert Kolbotn stasjon.

– Vi jobber nå med en felles gjennomføringsplan for alle planlagte tiltak på hele strekningen fra Oslo til Ski. Denne planen er nødvendig for å kunne samkjøre behov for stenging av banen (gamle Østfoldbanen), slik at togpassasjerene blir minst mulig berørt av tiltakene. Vi har strenge krav for gjennomføring av slike togfrie perioder, og vil søke å unngå dette så langt det er mulig, sier Wang.

– Hva er årsaken til at den tidligere planen for Kolbotn stasjon ikke er aktuell lenger?

– Det er helt vanlig at om det kommer nye krav eller hvis det er behov for endringer, må planen endres, og da må den opp- eller nedskaleres, sier Wang i Bane NOR.

– Av de fire alternativene har dere valgt den billigste løsningen for Kolbotn stasjon. Betyr det at denne løsningen kan bli ytterligere nedskalert?

– Det vet vi ikke ennå. Nå jobbes det altså med en ny plan for hele strekningen Ski-Oslo. Når hele puslespillet er lagt, kan vi si om det som kan bli aktuelt for Kolbotn stasjon. Vi vet ikke når vi er ferdig med denne gjennomføringsplanen. Vi vet heller ikke når den nye, oppdaterte løsningen for Kolbotn stasjon blir klar, sier Wang.

Uten universell utforming

Manglende universell utforming av Kolbotn stasjon har vært et stort problem for rullestolbrukere i mange år. Om du bruker rullestol og for eksempel skal reise fra Kolbotn til Ski, må du først komme deg på et nordgående tog mot Oslo. Der må du skifte til et annet sørgående tog, passere Kolbotn, før du omsider kan gå av i Ski. På samme måte kommer du deg ikke av toget på Kolbotn stasjon om du kommer nordfra. Da må du passere, gå av i Ski og ta toget tilbake.

Årsaken er at perrongen på Kolbotn stasjon som betjener sørgående tog, befinner seg midt mellom sporene. Herfra er det bare en bratt trapp ned til undergangen. Rullestolbrukere har ingen mulighet til å komme seg verken til eller fra denne perrongen.

– Hva med rullestolbrukere og de andre funksjonshemmede? Hvor lenge skal de vente på tiltak med universell utforming av stasjonen i påvente av en ny løsning for Kolbotn stasjon?

– Det vet vi ikke ennå. Midlertidige tiltak for universell utforming av Kolbotn stasjon (nødvendige for å gjøre stasjonen mer tilrettelagt for bevegelses- og synshemmede), inngår ikke i prosjektet med den felles gjennomføringsplanen, sier Wang i Bane NOR.

Har ikke informert kommunen om endringene

– Gjeldende reguleringsplan for Kolbotn stasjon ble vedtatt av kommunestyret 16. desember 2020. Jeg er ikke kjent med at kommunen har vært involvert i noe prosess med Bane NOR etter det, skriver Arild Øien, lederen for Byutvikling og arealplanlegging i Nordre Follo, i en e-post til Oppegård Avis.

Foreløpig har kommunen ingen kommentar til saken.

– Vi må jo først finne ut om dette stemmer. Vi har tidligere blitt lovet byggestart når Follobanen er satt i drift. Noe mer vet ikke vi per nå, skriver Øien.

Ville utgjøre et vesentlig inngrep

Tirsdag formiddag var hjemmesiden til Bane NOR fortsatt ikke oppdatert med informasjon om at prosjektet på Kolbotn ble utsatt på ubestemt tid.

Her kan du fortsatt lese om den gamle planen, hvor Bane NOR skryter at den planlagte oppgraderingen av Kolbotn stasjon vil utgjøre et vesentlig inngrep i Kolbotn sentrum.

"Stasjonsområdet vil bli penere og mer brukervennlig. Det kommer ny kryssing, flere sykkelparkeringer, og stasjonen blir universelt utformet.", skriver Bane NOR. De viser videre til dokumentet «Kolbotn stasjon - utredning av ny stasjonslokalisering», som gir en anbefaling av rammene for utvikling av stasjonen.

DETTE VAR PLANEN: Oversiktstegningen fra 2016 viser hvordan den nye stasjonen skulle bli. "Detaljer i denne tegningen vil ganske sikkert bli endret før bygging", skriver Bane NOR.
FUGLEPERSPEKTIV: Slik skulle stasjonsområdet se ut etter ombyggingen. Du ser Kolben i bakgrunnen og stasjonsbygningen foran på bildet.
STASJONSOMRÅDET: Slik skulle stasjonsområdet se ut, sett fra Sentrumsbygget i Kolbotnveien, ifølge planen fra 2017.

Dette skulle gjøres

Ifølge de vedtatte planene for ny Kolbotn stasjon skulle plattformene forlenges. De skulle bli trukket rundt hundre meter sørover sammenliknet med dagens stasjon, men sporet ville ha omtrent samme trasé.

Det ene av de totalt tre sporene skulle fjernes. Stasjonen skulle altså bygges om fra tre til to spor, og det ville være kun én plattform til hvert spor.

"Kolbotn stasjon ligger på Østfoldbanens innerstrekning, og når antall spor går ned fra tre til to på stasjonen blir det ikke lenger mulig å vende tog på stasjonen. Det vil gi mindre kapasitet for togtrafikk, og øke faren for feil og avvik. Det er også utfordringer knyttet til signalsystemet på stasjonen", skriver Bane NOR i prosjektbeskrivelsen på sin hjemmeside.

FULLSTENDIG KAOS: Tirsdag 23. november fikk Oppegård Avis flere meldinger fra de lokale togpendlerne som er oppgitt over forsinkelsene og innstillingene på de lokale togene.

Skulle få universell utforming

Den nye stasjonen ville få universell utforming med ramper og trapper for å bli mer tilrettelagt for bevegelses- og synshemmede.

Atkomst til plattformer skulle bli gjennom en sentralt plassert undergang. Den ville gi en gangforbindelse mellom torget og stasjonsbygningen. I den sørlige enden av stasjonen skulle det bli etablert et område for Kiss & Ride samt HC-parkering.

De nye plattformene skulle bli 250 meter lange, for å gi plass til doble togsett av typen Flirt (planlagt i 2025). Bane NOR påpekte på sin hjemmeside at det i hovedsak ville bli lokaltog som skulle stoppe på Kolbotn stasjon i årene etter ombyggingen.

Les også: Ønsker enda flere godstog gjennom Oppegård i årene fremover

Powered by Labrador CMS