TOGTILBUDET

DROPPER ØSTFOLDBANEN: Fra desember 2022 skal L21 (Moss-Oslo S-Stabekk), L22 (Rakkestad-Mysen-Oslo S) og R20 (Halden-Oslo) benytte Follobanen mellom Ski og Oslo S i stedet for å kjøre på dagens lokallinje gjennom gamle Oppegård.

Slik blir togtilbudet gjennom Oppegård i årene fremover

Om ett år vil kun lokaltoget L2 kjøre gjennom gamle Oppegård kommune, men Jernbanedirektoratet lover å utvide tilbudet med to tog i timen hele dagen. Fra desember 2023 lover de 15. minutters frekvens i grunnrutetilbudet. Nye togsett kan vi ikke få før 2025.

Publisert Sist oppdatert

Etter forrige ukes oppslag om innstillingene og forsinkelsene på lokale tog, har Oppegård Avis kontaktet Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Vy. De har koordinert svar på våre spørsmål, som vi har stilt dem på vegne av våre lesere.

Når det gjelder togtilbudet på Østfoldbanen gjennom vår kommune, bekrefter Jernbanedirektoratet følgende:

– Det er planlagt å øke fra dagens to til fire avganger per time på linje L2 (Ski-Oslo S-Stabekk) fra desember 2022, men det er mulig at to av disse avgangene må stoppe på Oslo S og ikke kan kjøre gjennom Oslotunellen til Skøyen og Stabekk slik at deler av strekningen fortsatt vil ha to tog i timen. Fra desember 2023 er det planlagt kvartersruter på L2-linjen, sier Ruth Høyland Jønsrud, kommunikasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet.

Les også: Lei av forsinkelser på tog

Gjelder frem til desember 2022

– Har dere kontrakter med krav som sier at togoperatøren (Vy) må kjøre tog minimum en gang per kvarter på Østfoldbanen gjennom vår kommune etter at Follobanen åpner i desember 2022?

– Dagens trafikkavtale med Vy-gruppen gjelder frem til desember 2022. For tiden er vi i dialog med Vy-gruppen om en ny trafikkavtale for Østlandet fra desember 2022, og tilbudsforbedringer etter åpning av Follobanen er ett av punktene som diskuteres, forklarer Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektoratet bestemmer frekvens

Det er Jernbanedirektoratet som oppdragsgiver for trafikkavtalen som bestemmer hvilken frekvens det skal være på de enkelte linjene, mens de ytterligere detaljene i rutetidene fastsettes gjennom Bane NOR sin kapasitetsfordelingsprosess.

Vy og flere andre togselskap kjemper nå om å få kjøre tog i Osloområdet (inkludert vår kommune) fra desember 2023. Den trafikken er det Vy som driver i dag. Oppegård Avis har nylig skrevet at denne anbudskonkurransen er i ferd med å bli stanset.

Det var Solberg-regjeringen som fremmet konkurranseutsettingen med mål om best mulig tilbud til kundene til en lavest mulig pris for samfunnet. Den rødgrønne regjeringen vil nå stoppe den igangsatte anbudsprosessen fordi de mener tilbudet blir dårligere av at togtrafikken blir splittet opp og drevet av flere aktører.

Les tilsvaret fra Vy her: – Vi kan ikke levere flere vogner

Follobanen åpner om ett år

Follobanen vil åpne i desember 2022. Trafikken vil da starte opp gjennom Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen.

Bor du i Ski, blir reisetiden til Oslo S forkortet til kun elleve minutter. Disse reisende får effekt av Follobanen fra dag én:

– De får kortere reisetid og dobbelt så mange jernbanespor. Det blir mindre sårbarhet for forsinkelser og opptrapping av togtilbudet, lover Jernbanedirektoratet.

Problemet med Follobanen for deg som bor i Oppegård er at det ikke skal være noen som helst togstopp mellom Ski og Oslo S, det vil si gjennom den gamle Oppegård kommune.

Kun L2 blir igjen

– I desember 2022 skal det settes et nytt rutetilbud i drift. Hvilke endringer vil det være snakk om?

Fra desember 2022 skal flere toglinjer (L21 Moss-Oslo S-Stabekk, L22 Rakkestad-Mysen-Oslo S og R20 (Halden-Oslo) kjøre Follobanen mellom Ski og Oslo S i stedet for å kjøre på dagens lokallinje, som går gjennom gamle Oppegård kommune.

Det betyr at L21, L22 og R20 skal slutte å gå gjennom gamle Oppegård kommune om et drøyt år. Det betyr også L2 blir det eneste tilbudet som blir igjen på Østfoldbanen fra Ski til Oslo (i tillegg til godstog) fra desember 2022.

Dette bekreftes av Jernbanedirektoratet, Vy og Bane NOR.

Om rushtidsavgangene

– Hva skjer med linje L2X fra desember 2022?

– I morgen- og ettermiddagsrush kjøres det supplerende togavganger utover grunnrutetilbudet for å sikre tilstrekkelig transportkapasitet for pendlere. I dagens ruteplan kjøres det ekstra rushtidsavganger med redusert stoppmønster Ski-Stabekk (L2X). I den nye ruteplanen videreføres det ekstra rushtidsavganger, men stoppmønsteret for disse avgangene er ikke avklart, sier Ruth Høyland Jønsrud, kommunikasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet.

På linje L22 Mysen-Skøyen skal det videreføres dagens frekvens fra desember 2022, men avgangene skal kjøre Follobanen og få redusert kjøretid.

– Enkelte avganger forlenges til/fra Rakkestad for å sikre et pendlertilbud til reisende på strekningen Mysen-Rakkestad, og det er planlagt at dette tilbudet blir omtrent som i dagens ruteplan, sier Høyland Jønsrud.

Om manglende innsatstog

Oppegård Avis har også spurt Vy om årsaken til manglende innsatstog på Myrvoll og Solbråtan i rushen. Flere hundre nye boliger er nå på plass der og det skal bygges ytterligere langs jernbanen, men de to siste årene er det fortsatt snakk om bare to tog i timen på strekningen.

– Har dette ikke blitt formidlet til dere da kommunen vedtok utbyggingsplanen for Myrvoll? Kun Myrvoll og Solbråtan mangler innsatstog i rushen. Hvorfor?

– Hvor togene stopper og hyppigheten på togene blir til i samarbeid mellom Jernbanedirektoratet og oss i Vy som operatør. Stoppmønsteret blir også regulert av kapasiteten på banestrekningen. Dagens løsning med bare halvtimesruter på om lag halvparten av stasjonene mellom Ski og Oslo ble innført i 1994 for å få plass til flere tog fra strekningene utenfor Ski. Vi legger til grunn at det blir et bedre tilbud på disse strekningene når Follobanen åpner. Intensjonen med den utbyggingen er jo nettopp å separere lokale og direkte tog, sier Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Nye togsett fra 2025

– Hva konkret kan innbyggerne i gamle Oppegård kommune forvente seg etter at Blixtunnelen åpner for normal trafikk desember 2022?

– Innbyggere i gamle Oppegård kan forvente en økning fra 30. minutters til 15. minutters frekvens i grunnrutetilbudet (inkludert på dagtid og kveldstid på hverdager, eventuelle endringer i helgene er ikke avklart ennå), samt supplerende rushtidsavganger. Videre er fra 2025 planlagt nye togsett til linje L2, og disse har høyere kapasitet, bedre komfort og de blir mer universell utformet.

– Vil dere fortsette med innsatstog som stopper på bare noen stasjoner eller skal alle tog stoppe på alle stasjoner?

– Stoppmønster for ekstra rushtidstog er ennå ikke avklart.

Forventer bedre tilbud

Pawel Turdza (42) fra Oppegård, som pendler til og fra jobb i Oslo hver dag, er skuffet over de fremlagte planene. Han anbefaler at ledelsen i Jernbanedirektoratet, Vy og Bane NOR tar en togtur med L2.

– Halvparten av setene i disse vognene er helt ødelagte. Man sitter i omtrent liggende stilling fordi mekanisme til justering av rygg er helt ødelagt. Disse vognene er helt nedslitte og ødelagte, og det er mye bråk og vibrasjoner fra understellet. Som togkunde betaler jeg 1.400 kroner i måneden for månedskort og forventer tjenester deretter, sier han.

Han påpeker at antall sitteplasser på L2 har blitt halvert. Vy avviser dette.

– På L2 brukes det to togsett med betegnelsen "type 69H". Dette er tog som tidligere ble brukt på Vossebanen (ikke regiontog). Disse togene har godsrom som gjør at det er 240 sitteplasser i stedet for 300, så det handler ikke om en halvering av sitteplassene, sier Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Ikke avklart ennå

Oppegård Avis har også fått flere henvendelser fra reisende som lurer på om de må forvente flere og langvarige nedstengninger som følge av ombygging av Kolbotn stasjon. Hvor mange år vil anleggsarbeidene pågå? Når vil de starte? Når vil stasjonen stå ferdig? Hva skjer med togtilbudet i anleggsperioden? Blir alle linjene gjennom gamle Oppegård stengt? Spørsmålene er mange.

Jernbanedirektoratet, Vy og Bane NOR svarer på alt dette med kun én setning:

– Planer om ombygging av Kolbotn stasjon og eventuelle konsekvenser for togtrafikken i anleggsperioden er ikke avklart ennå.

Fra Ski til Oslo

Når det gjelder linjen L21 (Moss-Oslo S), som skal benytte kun Follobanen fra desember 2022, tilrettelegges det nå for økningen på denne linjen fra ett til to tog i timen, slik at det blir to tog i timen hele dagen. Når arbeidet med ombyggingen av en gammel tunnel for Østfoldbanen er ferdig inne på Oslo S i 2023, skal denne togstrekningen forlenges igjen til Stabekk.

Fra desember 2023 blir det også en ny direktelinje mellom Ski og Oslo på Follobanen med ett tog i timen.

På L21 fortsetter tilbudet med to tog i timen og linjen går igjen til Stabekk (Moss-Oslo S-Stabekk).

For L22 og R20 blir det fortsatt ett tog i timen for regiontoget (R20) mellom Halden-Oslo og ett tog i timen for lokaltoget (L22) mellom Rakkestad-Mysen-Oslo S.

– Det planlegges et vesentlig forbedret rutetilbud mellom Ski og Oslo via Follobanen. Planen er at det totalt skal kjøres fem avganger per time på Follobanen, og med supplerende avganger i rushtid, skriver Jernbanedirektoratet, Vy og Bane NOR.

Powered by Labrador CMS