OPTIMISTISK: På bildet kan du se den nye samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (48). Han er også kjent som tidligere ordfører i Fredrikstad.

Dette sier samferdselsministeren om det planlagte togtilbudet

Samferdselsministeren sier han er optimistisk med tanke på at togene som passerer Kolbotn etter desember 2022 vil være mer punktlige.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis fikk flere henvendelser fra våre lesere som mener at det planlagte togtilbudet fra desember 2022 med kun L2-linjen gjennom den gamle Oppegård kommune i realitet blir en forverring fra det som er dagens tilbud med flere linjer som opererer på vår strekning.

I forbindelse med saken har vi kontaktet Samferdselsdepartementet for å høre om hva samferdselsministeren mener om det planlagte togtilbudet på den gamle Østfoldbanen gjennom Nordre Follo.

– Vi forventer at Follobanen åpner i desember 2022. Da er planen at tilbudet på linje L2 skal økes fra to til fire ganger i timen, pluss ekstra avganger i rushtid. Vi er derfor optimistiske med tanke på at togene som passerer Kolbotn vil være mer punktlige. Det er også bestilt nye lokaltog som vil gi høyere kapasitet, bedre komfort og være universelt utformet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til Oppegård Avis.

Jernbanedirektoratet har nylig bekreftet overfor Oppegård Avis at de nye togsettene til linje L2 er planlagt fra 2025. De nye togene skal ha høyere kapasitet, bedre komfort og de blir mer universell utformet.

Les også: Dette sier samferdselsministeren om det planlagte togtilbudet

Uten universell utforming

Det er ikke bare frekvens på togene og dårlig infrastruktur på jernbanen som irriterer de lokale togreisende. Manglende universell utforming av Kolbotn stasjon har vært et større problem for rullestolbrukere i mange år.

Om du bruker rullestol og skal reise fra Kolbotn til Ski eller videre, må du først komme deg på et nordgående tog mot Oslo. Der må du skifte til et annet sørgående tog, passere Kolbotn, før du omsider kan gå av i Ski. På samme måte kommer du deg ikke av toget på Kolbotn stasjon om du kommer nordfra. Da må du passere, gå av i Ski og ta toget tilbake.

Årsaken er at perrongen på Kolbotn stasjon som betjener sørgående tog, befinner seg midt mellom sporene. Herfra er det bare en bratt trapp ned til undergangen. Rullestolbrukere har ingen mulighet til å komme seg verken til eller fra denne perrongen.

– Jonas Gahr Støre lovet oss om å rydde opp i dette

Anne Elisabeth Henriksen fra Kolbotn har i flere år kjempet for saken om universell utforming av Kolbotn stasjon. I fjor høst fikk hun håp om fremgang i saken da Jonas Gahr Støre (Ap) tok turen til Kolbotn stasjon sammen med stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) og Nordre Follos ordfører Hanne Opdan (Ap), for å se med egne øyne hvor vanskelig det var å være togpassasjer i rullestol her på Kolbotn.

– Da Jonas Gahr Større (Ap) besøkte Kolbotn stasjon for et drøyt år siden, lovet han oss om å rydde opp i dette på Kolbotn stasjon. Som statsminister har han nå en stor mulighet til å gjøre disse endringene, sier Anne Elisabeth Henriksen, som vil gjerne vite om Jonas Gahr Støre fortsatt har planer om å rydde opp i denne saken.

Kolbotn-kvinnen viser til følgende Facebook-innlegg, som Jonas Gahr Støre publiserte på sin Facebook-side den 20. oktober i fjor høst:

FOR ETT ÅR SIDEN: Dette Facebook-innlegget ble publisert av Jonas Gahr Støre på Facebook den 20. oktober i fjor høst.

– Skal få universell utforming med ramper og trapper

I forbindelse med saken om manglende universell utforming av Kolbotn stasjon har Oppegård Avis kontaktet Statsministerens kontor (SMK). Vi har spurt om Jonas Gahr Støre fortsatt har planer om å rydde opp i den ovennevnte saken. Vi fikk intet svar fra SMK. Henvendelsen ble istedenfor videresendt til Samferdselsdepartementet.

– Vi er selvsagt opptatt av å legge til rette for universell utforming på togstasjoner i hele Norge. Så er det viktig at vi ser dette i sammenheng med annet viktig arbeid på de samme stasjonene, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Han påpeker at Bane NOR har en felles gjennomføringsplan for alle planlagte tiltak på hele strekningen mellom Oslo og Ski.

– Som en del av denne planen ser selskapet på løsninger for oppgradering av Kolbotn stasjon. Stasjonen skal tilpasses fremtidens togtrafikk, gjøres sikrere og mer brukervennlig, og få universell utforming med ramper og trapper, understreker samferdselsministeren uten å konkretisere et bestemt tidspunkt for dette.

Les også: Lei av forsinkelser på tog

Nytt signalsystem fra 2025

Jon-Ivar Nygård påpeker at det er et viktig element ved de ovennevnte tiltakene på Kolbotn stasjon.

– Disse tiltakene må tilpasses innføringen av det nye signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System, et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land), som etter planen skal tas i bruk i 2025. Det er også viktig å samkjøre tiltak for å begrense perioder hvor det ikke kjøres tog og de ulemper det medfører for de reisende, sier samferdselsministeren.

For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet, ifølge Bane NOR. Selskapet skriver at med innføring av ERTMS vil store deler av jernbanens signalteknologi bli modernisert og standardisert. Dette vil bidra til følgende forbedringer:

  • Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken
  • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
  • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører
  • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR.

Bane NOR skriver at Nordlandsbanen fra Grong til Bodø tar i bruk ERTMS i oktober 2022, Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik følger kun noen uker etter. I 2026 blir det nye signalsystemet tatt i bruk på Oslo S.

Skal erstatte alle nasjonale signalanlegg i Europa

Innføringen av ERTMS markerer et teknologisk vendepunkt i togframføringen i Norge. ERTMS skal i framtiden erstatte alle nasjonale signalanlegg i Europa.

Den aller første strekningen som tok i bruk ERTMS var jernbanen mellom Ski og Sarpsborg, på Østfoldbanens østre linje. Ise var den aller første jernbanestasjonen i Norge utstyrt med ERTMS.

MED ERTMS: Et passasjertog utrustet med ERTMS kjører forbi Mysen stasjon på Østfoldbanens østre linje.

Sommeren 2014 ble stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen oppgradert og klargjort for ERTMS. Siden september 2015 har ERTMS vært i ordinær drift mellom Ski og Sarpsborg.

De kjente stolpene for rødt og grønt lys er nå borte på denne strekningen. Signalsystemet er flyttet inn i togene.

Blir ingen midlertidige tiltak for universell utforming

Oppegård Avis jobber videre med saken om det lokale togtilbudet og prosjektet om den nye Kolbotn stasjon. I forbindelse med saken har vi bedt Bane NOR om å informere oss om status i saken og fremdriften rundt prosjektet, og om de eventuelle midlertidige tiltak for å ta hensyn til rullestolbrukere.

– Vi jobber nå med en felles gjennomføringsplan for alle planlagte tiltak på strekningen Oslo-Ski, og kan derfor ikke si noe konkret om når Kolbotn stasjon blir klar til bruk ennå. Dette gjør vi blant annet for å samkjøre behov for stenging av banen, slik at togpassasjerene blir minst mulig berørt. Vi har strenge krav for gjennomføring av slike togfrie perioder, og vil søke å unngå dette så langt det er mulig. I dette prosjektet inngår ikke midlertidige tiltak for universell utforming, sier Britt-Johanne Wang, kommunikasjonsansvarlig for Område Øst i Bane NOR.

Send oss gjerne et leserinnlegg til tips@oavis.no dersom du blir sterkt påvirket av det planlagte tilbudet eller hvis du har spennende innspill til saken.

Les tilsvaret fra Vy her: – Vi kan ikke levere flere vogner

Powered by Labrador CMS