ØNSKER VELKOMMEN: Nadia Ghafari er bydelsmor og jobber i barnehage. Hun vil dele av sin erfaring slik at flere minorietsspråklige barn og foreldre uten barnehageplass kan få mer informasjon om hva barnehage er.

Inviterer til besøksdag i barnehage

I februar vil det være mulighet for minoritetsspråklige barn og foreldre som ikke har barnehageplass i Nordre Follo kommune til å besøke en barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo kommune ønsker å komme i kontakt med de som har barn, særlig fra 2 år og oppover og ikke går i barnehage. Grunnen er at fristen for hovedopptaket til barnehage går ut 1. mars.

Det gis nå mulighet til å besøke en barnehage og under besøket også få snakke med en bydelsmor. Denne personen vil hjelpe deg å svare på spørsmål du måtte ha, dersom du trenger å snakke med noen på ditt eget språk.

Barnehager du kan besøke:

· Vestråt barnehage, Kirkeveien 8a på Ski: Onsdag 1. februar, kl. 10-12

· Ødegården barnehage, Kongeveien 16b på Sofiemyr: Tirsdag 7. februar, kl. 10-12

· Langhus barnehage, Bøhlerveien 2 på Langhus: Torsdag 9. februar, kl. 10-12

Vil ta bort usikkerhet

Nadia Ghafari er bydelsmor, noe som kort fortalt vil si at hun er en brobrygger mellom innbyggere og kommunens tjenester. Hun bruker sin egen bakgrunn for å hjelpe andre. Hun jobber også selv i barnehage.

Hun oppfordrer deg som er usikker på det å ha barna i barnehage til å komme på besøksdagen til barnehagen nærmest der du bor.

– Kom og opplev at det er trygt å la barna være i barnehage. Se hva vi gjør, og hvordan barna har det i barnehagen, oppmuntrer hun.

Hun lover at de vil svare på alle spørsmål du måtte ha dersom du er usikker. Og hun mener det er mange gode grunner til at barna bør være i barnehagen.

– Barna kan lære kulturen, utvikle språket, leke med andre barn og bli trygge på andre voksne, poengterer hun.

Hun forstår at det kan være vanskelig å ta det første skrittet.

– Mange foreldre er redd for at barna skal glemme sin egen kultur, og vil ikke sende i barna i barnehage på grunn av det. Men barna skal ikke glemme egen kultur. Vi lærer om andre kulturer i barnehagen også. Vi feirer id, ramadan, jul. Vi forteller om alle feiringene, og hvorfor vi feirer. Vi forteller om alle kulturer, ikke bare den norske, sier hun. Barnehager i Nordre Follo har som mål å vise kultursensitiv omsorg, det vil si at de møter alle barn og foreldre med åpenhet, interesse, respekt og anerkjennelse.

Kontaktinformasjon

Opptakskontoret Barnehage og SFO i Nordre Follo, Telefon 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00), eller kom innom Nordre Follo kvalifiseringssenter i Gamle Oppegård rådhus 08-15.30 Gamle Oppegård rådhus, Kolbotnveien 30

  • Du kan få mer informasjon og hjelp til å søke barnehageplass av:

- Bydelsmødre v/ Nadia tlf 40141276 og Shorok tlf 48619139

- Flerkulturell rådgiver Benedikte tlf 41391422. Hun kan også kontaktes og bli med på besøk til de barnehagene dere vurderer å søke til.

- Barnehageadministrasjonen v/ Anne Lena tlf 97541337

- Kolbotn helsestasjon 66819266 og Ski helsestasjon 64878661

- Flyktninghelsetjeneste v/ Rut Maria tlf 48031712

- Åpen barnehage v/ Kirsten tlf 47379801

- NAV v/Trine e-post trine.hindberg@nav.no. NAV i Ski har også publikumsmottak tirsdager og torsdager fra kl. 12-14.

Nyttige nettsider:

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/barnehage/barnehager-i-nordre-follo/

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/barnehage/soke-bytte-og-si-opp-barnehageplass/

Mange som ikke går i barnehage i Nordre Follo

Marianne Bockelie, fagspesialist i Nordre Follo kvalifiseringssenter håper så mange som mulig møter opp på besøksdagene, og sier at de gjerne må ta kontakt på forhånd for å få informasjon.

– Nordre Follo har en forholdsvis høy andel barn med minoritetsbakgrunn som ikke går i barnehage.

Vi ønsker å sikre at foreldrene til disse har nok informasjon og kjennskap om barnehagen til å ta informerte valg for sine barn. Og at alle som ønsker barnehageplass vet om søknadsfristen 1.mars, og hvor de kan få hjelp til å søke hvis de trenger det, sier Bockelie.

Hun sier at de ikke har oversikt over de som ikke går i barnehage, derfor går de bredt ut for å se om de på den måten kan nå de det gjelder, og få ut informasjon om søknadsfrister og viktigheten av å gå i barnehage.

Ellers blir det lek og aktiviteter for barna, og gratis servering.

Barnehage viktig for sosialisering

Bockelie understreker at barnehagen er en viktig sosialiseringsarena for barn.

– Barna lærer gjennom lek, og de lærer rutiner de trenger for å gå i skolen. Barnehagen er også en viktig arena for å lære språket om man har et annet morsmål, poengter hun.

Hun legger også til at foreldre kan få støtte og hjelp dersom de har utfordringer.

– Dersom familien har inntekt under 598 000 kroner, kan man søke om redusert foreldre betaling, og man kan søke støtte fra NAV til å ha barn i barnehage.

Så kan man spørre hvorfor man skal bruke penger på barnehage når man selv går hjemme. Svaret på det er at det gir verdi for barnet, argumenterer Bockelie.

Hun lover at foreldrene skal bli møtt på sine bekymringer, og legger til at det er et poeng at når barnet ditt går i barnehage, har du selv tid til å jobbe, studere, skaffe deg venner og nettverk som gjør det enklere å bli kjent og trygg der du bor.Powered by Labrador CMS