PÅVISTE 69 MUTASJONSTILFELLER HITTIL: – FHI vil fortsette å sekvensere positive koronaprøver fra Nordre Follo, sier assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo kommune, Monica Viksaas Biermann.
PÅVISTE 69 MUTASJONSTILFELLER HITTIL: – FHI vil fortsette å sekvensere positive koronaprøver fra Nordre Follo, sier assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo kommune, Monica Viksaas Biermann.

15 nye smittetilfeller

En tredjedel av alle smittetilfellene som ble meldt inn i går, ble påvist ved to barneskoler i tidligere Oppegård. Andel smittede har økt blant aldersgruppen 35 til 44 år, mens det er registrert en nedgang i antall smittede i alderen fra 15 til 24 år.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 27. januar ble det registrert 15 nye smittetilfeller i Nordre Follo. Fem av disse ble påvist i forbindelse med smitteutbruddene ved Tårnåsen og Østli skoler.

Utbruddet i Nordre Follo er det første vi kjenner til med den engelske mutasjonsvarianten i Norge.

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold

– Det er ikke kjent sammenheng mellom smittetilfellene på de to skolene og smittetilfellene med den engelske varianten av viruset, sier assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo kommune, Monica Viksaas Biermann.

Syv smittede og 226 i karantene på Tårnåsen

Tårnåsen skole har per i dag syv smittede og til sammen 226 personer i karantene.

Fire av de totalt syv smittetilfellene ble meldt inn i går kveld, hvorav tre av tilfellene er tilknyttet 1. trinn og var påvist hos personer som allerede var satt i karantene.

Ett av tilfellene førte til at ytterligere 51 personer ble satt i karantene ved skolens 3. og 5. trinn, ifølge kommunen.

Tredje smittetilfelle ved Østli skole

Det ble også meldt om et nytt smittetilfelle ved Østli skole i går kveld.

Fakta om utbruddet i Nordre Follo

 • Utbruddet i Nordre Follo startet den 3. januar, da to beboere ved Langhus bo- og servicesenter testet positivt for covid-19.
 • Først den 21. januar kom analysesvaret fra FHI om at de var smittet av den britiske mutasjonsvarianten.
 • Utbruddet har spredd seg til flere virksomheter, blant annet til Tussestien barnehage på Langhus, Kolbotn skole og Langhus helsestasjon, samt Smestad sykehjem i Oslo.
 • Ifølge kommunelege Myhrvold har smittesporingen så langt funnet tre «klynger» av smittede som henger sammen i en smittekjede, i tillegg til noen få tilfeller som ikke kan knyttes til noen smittekjede.
 • Det er bekreftet 69 smittetilfeller med mutasjonssmitte i Nordre Follo per 26. januar.

En klasse tilknyttet 5. trinn er satt i karantene. Dette er det tredje tilfellet ved skolen totalt.

Ukontrollert spredning

På bakgrunn av smittesituasjonen i Nordre Follo vurderte kommuneoverlegen i samråd med FHI at kommunen går fra risikonivå tre til risikonivå fem fra klokken 21:00 fredag 21. januar.

Risikonivå 5 (ukontrollert spredning) innføres ved følgende:

 • Når det er ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet.
 • Akselererende insidens utenom kjente utbrudd.
 • Mer enn 30 prosent har ukjent smittesituasjon.
 • Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller på grunn av kapasitetsmangel.

69 av 154 mutasjonstilfeller er i Nordre Follo

Til sammen er det så langt påvist 154 tilfeller av det britiske mutantviruset i hele Norge, hvorav 69 av tilfellene er påvist i Nordre Follo.

Antall mutasjonstilfeller i vår kommune er altså fortsatt uendret siden tirsdag 26. januar.

 • Folkehelseinstituttet regner med at vi for tiden oppdager cirka 50 prosent av de reelt smittede personene.
 • Når det gjelder aldersfordelingen blant de smittede i uke tre, foreligger den største endringen i aldersgruppen 15-24 år hvor andelen smittede har gått ned og blant de smittede i aldersgruppen 35-44 år som har økt.
 • Nordre Follo kommune har fortsatt ikke full oversikt over hvor mange av de covid-19-positive som er smittet av den britiske virusmutasjonen.

Det skriver kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i sin siste risikorapport om smittesituasjonen i Nordre Follo. Hun beskriver derfor smittesituasjonen i Nordre Follo som "høyst uavklart og sårbar".

– FHI vil fortsette å sekvensere positive koronaprøver fra Nordre Follo, supplerer assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo kommune, Monica Viksaas Biermann.

Det knyttes noe usikkerhet til hvor mange prøver som gjenstår å analysere fra 15. desember og frem i tid. I tillegg vil FHI se på alle prøver som tas i forbindelse med smittesporingen i Nordre Follo og som testes positive på Ahus.

69 AV 977 MED MUTASJONSVARIANT: Statistikken over antall smittede i løpet av de siste to ukene viser at Nordre Follo har en stigende trend. Per 27. januar har det blitt påvist 69 mutasjonstilfeller i Nordre Follo.
69 AV 977 MED MUTASJONSVARIANT: Statistikken over antall smittede i løpet av de siste to ukene viser at Nordre Follo har en stigende trend. Per 27. januar har det blitt påvist 69 mutasjonstilfeller i Nordre Follo.

UKE TRE: Når det gjelder aldersfordelingen blant de smittede i uke tre, foreligger den største endringen i aldersgruppen 15-24 år hvor andelen smittede har gått ned og blant de smittede i aldersgruppen 35-44 år som har økt.
UKE TRE: Når det gjelder aldersfordelingen blant de smittede i uke tre, foreligger den største endringen i aldersgruppen 15-24 år hvor andelen smittede har gått ned og blant de smittede i aldersgruppen 35-44 år som har økt.

Bekrefter at det hele startet på Langhus

De to aller første tilfellene med virusmutasjonen, på fagspråket kalt B117, er to sykehjemsbeboere på Langhus bo- og servicesenter (LBS) som testet positivt for covid-19 den 3. januar. Utbruddet på LBS ble oppdaget dagen etter, ifølge kommuneoverlegen.

– Vi har ikke holdepunkter for at viruset har sirkulert i kommunen tidligere enn dette, skriver kommuneoverlegen i rapporten.

Dette bekreftes også av Folkehelseinstituttet (FHI):

– Utbruddet i Nordre Follo er det første vi kjenner til med den engelske mutasjonsvarianten i Norge, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

Hun skriver i sin risikovurdering at utbruddet ved LBS hadde utviklet seg meget raskt, ble oppfattet som noe langtrukket i forløpet og inkluderte per 25. januar totalt 56 personer. Seks dødsfall er rapportert på LBS i januar.

Oppegård Avis har nylig fått flere tips om en ansatt ved LBS som var på ferie i England i desember i fjor, og som ble kalt inn på jobb før karanteneperioden var over. Denne informasjonen ble avkreftet av kommuneoverlegen tidligere denne uken. Hittil har verken FHI eller Arbeidstilsynet besvart henvendelsen om dette.

Kommuneoverlegen slår fast i den siste risikovurderingen at utbruddet på LBS ikke har hatt en forbindelse til reisende fra Storbritannia:

"På tidspunktet for påvisning av den engelske virusvarianten ved LBS var det kjent at denne virusvarianten også var oppdaget i Norge, men alle de andre kjente tilfellene hadde kjent smittevei inn i Norge fra utlandet. Det var her (på LBS) for første gang nasjonalt at det forelå et utbrudd i sykehjemmet uten forbindelse til reisende fra UK", skriver kommuneoverlegen i sin rapport fra 25. januar.

Spredt seg videre til barnehage

Nordre Follo kommune og FHI har samarbeidet om å oppklare utbruddet, som startet på LBS.

– Utbruddet på LBS må ha startet i romjula, men er nå så å si over, sier Vold.

Hun bekrefter at fra LBS har det vært en smittespredning til Tussestien barnehage på Langhus og til et sykehjem i Oslo.

Det var 15. januar at det ble meldt et utbrudd med mutasjonssmitte på Tussestien barnehage, som viste seg å ha en forbindelse til utbruddet ved LBS. Videre har det også blitt påvist mutasjonssmitte ved Kolbotn skole og Langhus helsestasjon, samt Smestad sykehjem i Oslo.

Mulig sammenheng med smitte på helsestasjon og skole

– Det er også muligens sammenheng med utbrudd på en helsestasjon (på Langhus) og skole (Kolbotn skole) i kommunen. Det er også enkelte andre smittede der koblingen etterforskes. Den videre utbruddsetterforskningen pågår for fullt, sier Line Vold i FHI.

Hun sier erfaringen er som ved alle andre utbrudd, at smittesporing og karantene var avgjørende for å begrense utbruddet.

– Utbruddene var mer eller mindre over før man ble klar over at viruset var den engelske varianten, sier Vold.

Kommuneoverlegen skriver i sin risikovurdering at de har funnet tre klynger av smittede som henger sammen i en smittekjede samt noen få tilfeller som ikke kan knyttes til en smittekjede. Dermed klarer de foreløpig ikke å samle dette til en smittekjede noe som kan bety en viss grad av spredning av det muterte viruset i Nordre Follo.

Ved mistanke eller bekreftet tilfelle av den engelske virusvarianten anbefales det utvidet karantene og utvidet testing. Dette medfører at en del personer som nylig har avsluttet sin karantene vil bli bedt om å avlegge ny koronaprøve.

– Det er ikke sikkert vi klarer det neste gang

FHI har fortsatt håp om å få utryddet den engelske varianten fra utbruddet på LMS.

– Det er ikke sikkert vi klarer det neste gang. Dersom denne eller andre mer smittsomme varianter får fotfeste i Norge, vil de utgjøre en viktig trussel mot den kontrollen vi nå har på epidemien, sier Vold.

Om vaksinasjon som tiltak akkurat nå

Kommuneoverlegen skriver i sin risikovurdering at siden det er usikkert hvor godt vaksinasjon beskytter mot infeksjon og overføring av viruset, vurderer hun at vaksinasjon ikke nødvendigvis er et godt tiltak for å begrense det aktuelle utbruddet i kommunen.

FHI skriver at de vurderer at det er moderat sannsynlig at den engelske varianten gir mer alvorlig sykdom og lav sannsynlighet for at dagens vaksiner beskytter dårligere mot den engelske varianten.

Samtidig påpeker FHI at nye varianter av koronaviruset blir sannsynligvis i løpet av de kommende månedene en trussel mot vår evne til å holde epidemien under kontroll.

Powered by Labrador CMS