Politiets nasjonale beredskapssenter

TUNSTØP: Bildet viser støp av tunet mellom bygningene som ble gjort torsdag forrige uke.

Inviterer nabokommunene til dialogmøte neste uke

Prosjektet med bygging av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud går mot slutten. Det nærmer seg også et nytt dialogmøte med nabokommunene.

Publisert

Prosjektet med PNB, som bygges nord for Taraldrudkrysset til en prislapp på rundt 2,7 milliarder kroner, gjennomføres av Skanska Norge AS som totalentreprenør for Justis- og beredskapsdepartementet (JD) som byggherre.

Planlagt byggetid på 30 måneder fra mars 2018 til september 2020. I sommersolen på anlegget er det fortsatt full drift, ifølge Skanska. Sistnevnte melder om at prosjektet går mot slutten.

Innflytting og virksomhetstesting vil foregå fra september 2020 frem til beredskapssenteret er i full operativ drift fra midten av desember 2020. Da vil de nasjonale beredskapsressursene – beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste – være samlet på ett sted.

Agenda for dialogmøtet

Det nærmer seg et nytt dialogmøte med nabokommunene. Forrige møte, som skulle holdes 10. mars, ble kansellert grunnet pålagte smittevernstiltak.

Ifølge agenda for neste møte, som skal holdes tirsdag 9. juni fra klokken 14:00 til 16:00, skal Skanska og JD opplyse nabokommunene om status i prosjektet.

Lars R. Nordin fra Brekke og Strand Akustikk AS (red. anm.: et spesialistfirma innen akustikk, støy og vibrasjoner), som representerer tredjepartskontrollen, vil holde en presentasjon for nabokommunene.

Det blir også en presentasjon ved Ole Johan Aspestrand Bjerke i Soundsensing om pilotprosjektet for støymåling.

Avslutningsvis vil politiet holde en presentasjon av kommunikasjonsplanen. Det blir også en innledende forventningsavstemming mellom kommunene og politiet om støyevaluering.

Prøveskyting forrige uke

Hovedbildet i saken viser støp av tunet mellom bygningene som ble gjort torsdag forrige uke. Noen dager før det ble det også utført prøveskyting ved PNB for testing av anlegget.

Når det gjelder innvendige arbeid på anlegget, ferdigstilles nå utstyr og systemer, mens gjengen utendørs har funnet frem sommerantrekket. Det asfalteres, plantes og støpes, ifølge entreprenøren.

For to uker siden (uke 21) ble det tatt nye dronebilder, og asfaltarbeidene som har pågått for fullt den siste perioden er godt synlig.

TURVEIBRO: Bildet viser adkomstområdet med den nye turveibroen i forgrunnen og helikopterlandingsplassen i bakgrunnen.
HELIKOPTERPLASS: Bildet viser nyasfaltert Oslo Helikopterplass Taraldrud.
Bildet viser treningsområdet med innendørs skytebane, skytehus og klatretårn i forgrunnen. Du kan også se SIBO-landsby (Strid I Bebygd Område) og utendørs skytebaner i bakgrunnen.
TRE OG ET HALVT ÅR: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski fredag 18. august 2017. Beredskapssenteret skal etter planen være i full operativ drift fra midten av desember 2020.

Nedenfor kan du se beredskapssenteret i vårskrud:

Les også: – Partene har inngått forlik om tomten til beredskapssenteret

Powered by Labrador CMS