Politiets nasjonale beredskapssenter

ITALIENEREN: Det var for ett år siden at politiet mottok tre nye helikoptre, og de italienske AW169-maskinene har ikke skuffet. Ett av disse helikoptrene kan du se over Taraldrud på mandag.

Varsler om helikoptertester på første skoledag

Førstkommende mandag skal det gjennomføres omfattende helikoptertesting hvor det skal flys en rekke ganger over beredskapssenteret på Taraldrud. – Det er tilfeldig at det skjer på første skoledag i Nordre Follo, sier prosjektsjef for beredskapssenteret, Paul Torgersen.

Publisert

Mandag 17. august er det planlagt valideringsflygning for inn- og utflygninger på Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud.

Dette innebærer at fra klokken 10:00 til klokken 15:00 skal det gjennomføres helokoptertesting hvor det skal flys en rekke ganger inn mot landingsplassen på Taraldrud og ut fra den, fra både nord og sør.

– Det skal etableres inn- og utflygningsprosedyrer som baserer seg på GPS-signaler, og for at disse prosedyrene kan bli godkjent må det gjennomføres helikoptertestene ved en ekstern valideringspilot. Testene er planlagt til førstkommende mandag, sier Gunnar Arnekleiv, som er avsnittsleder og flygesjef i Politiets helikoptertjeneste.

– Et tilfeldig sammenfall

Ifølge prosjektsjef for PNB, Paul Torgersen, har verken kommunen eller naboskolene på Tårnåsen og Sofiemyr blitt informert om de planlagte helikoptertestene ennå til tross for at mandag 17. august er den første skoledagen i Nordre Follo kommune. 

– Det dreier seg om et tilfeldig sammenfall, sier Torgersen.

– Hvorfor har dere valgt nettopp denne datoen?

– Det er nok tilfeldig. Valideringsutstyret bestilles fra Spania og det er begrenset tilgjengelighet på det. Vi tror ikke at skolene vil merke så mye av disse aktivitetene på mandag, forklarer Arnekleiv.

Flytter inn 15. oktober

Helikoptertjenesten har sin base på Gardermoen per i dag, men den skal etter planen flytte inn på Taraldrud 15. oktober, ifølge Arnekleiv.

Det var for ett år siden at politiet mottok tre nye helikoptre, og de italienske AW169-maskinene har ikke skuffet.

– Når PNB er i drift til høsten, kommer vi etter hvert til å optimalisere bruk av helikoptrene slik at støyen blir minst mulig til sjenanse for nabobefolkningen.

og flygesjef i Politiets helikoptertjeneste

– Erfaringene så langt er gode. Vi er veldig fornøyd med de nye helikoptrene, sier flygsjefen i helikoptertjenesten.

Han sier at de forrige helikoptrene (red. anm.: to helikoptre av typen EC135 T2+ fra Airbus Helicopters) hadde en utholdenhet på cirka to timer før de måtte lande og fylle drivstoff, mens AW169 klarer å fly uten stopp i tre timer.

– Rekkevidden og løfteevnen er også større på de nye helikoptrene. De er også større enn de gamle. De nye helikoptrene støyer noe mer enn de gamle, men støyen fra disse er mindre enn det som er lagt inn i støyberegningene for PNB, sier Arnekleiv.

– Når PNB er i drift til høsten, kommer vi etter hvert til å optimalisere bruk av helikoptrene slik at støyen blir minst mulig til sjenanse for nabobefolkningen, sier han.

Dette skjer på mandag

– Ett av våre nye helikoptrene kommer til å gjøre flere inn- og utflygninger på Taraldrud på mandag. Det starter med utflygning fra vår base på Gardermoen rundt klokken 10:00 og helikopteret kommer til å fly inn til beredskapssenteret på Taraldrud. Fra klokken 10:00 til 15:00 er det planlagt opptil tolv avganger og landinger (tolv til sammen) på Taraldrud, sier Arnekleiv.

Han sier at det ikke kommer til å bli mye helikopterstøy som følge av disse testene.

– Helikopteret vårt kommer ikke til å operere på Taraldrud over lang tid per gang. Hver avgang og landing varer kun et par minutter, sier han.

På bloggen til totalleverandøren Skanska Norge AS presiseres det at den planlagte testingen ikke vil representere det normale driftsmønsteret for helikopterflyplassen i ordinær drift.

Skal be om utsettelse

Da ordfører Hanne Opdan fikk vite gjennom oavis.no om at det skal være helikoptertesting på Taraldrud på mandag, reagerte hun kraftig på planene:

– Det meste av den høytidelige velkomsten for alle de barna som begynner i første klasse skal i år skje utendørs, i skolegårdene. Jeg vil derfor sende en henvendelse og be om at øvelsen flyttes til en annen dag. Jeg har tro på at det er stor forståelse for det behovet når de er gjort kjent med at øvelsen kolliderer med arrangementene på kommunens mange berørte skoler denne dagen, sier Opdan.

I et brev til prosjektsjefen ved PNB, Paul Torgersen, påpeker ordføreren også at hensynet til innbyggerne og omgivelsene har vært svært viktig i prosessen med etableringen av beredskapssenteret.

"Vi ønsker et godt samarbeid, og ordfører vil invitere beredskapssentret til et enda tettere samarbeid, spesielt med tanke på kommunikasjon, med Nordre Follo kommune. Følgende datoer foreslås for møte: klokken 10:00-11:00 torsdag 20. august eller torsdag 28. august."

– Det får vi stole på

Rektor ved Tårnåsen skole, Nina Kristin Sæthre, påpeker at Tårnåsen skole er den nærmeste skolen til PNB. Hun håper derfor på å bli bedre informert om framtidige øvelser.

– Det hadde vært fint å bli informert om øvelsen, slik at vi kunne fått forberedt elevene. Arnekleiv sier at han ikke tror skolen vil merke så mye til aktiviteten. Det får vi stole på, og er betryggende. Jeg ville selvsagt ha foretrukket at øvelsen forgikk seinere på dagen, sier Sæthre.

Les også: – Taushetsbelagte opplysninger

 

 

Powered by Labrador CMS