SATTE KLISTREMERKER OVER BOMPENGESKILTENE: Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som markerte slutten på bompenge-innkrevningen for veiforbindelsen under Oslofjorden.

Sayonara, bompenger!

Tiden med brikke og mynter er forbi. Fra nå kan du kjøre gratis gjennom denne tunnelen.

Publisert

Mange billister fra Oppegård kjører hver eneste uken gjennom Oslofjortunnelen. Dette har de måttet betale dyrt for, inntil i dag.

I dag avsluttes nemlig innkrevingen av bompenger på Riksveg 23.I Revidert Nasjonalbudsjettet i mai 2016 ble det besluttet å avvikle bompengeinnkreving for Riksveg 23 Oslofjordforbindelsen.


I gjennomsnitt passerer 8100 kjøretøy Oslofjordtunnelen i døgnet. Sidenbompengeinnkrevingen startet 29.06. 2000 har om lag 35 millioner kjøretøy passert bommen og det har totalt kommet inn 1,8 milliarder kroner, og mange av disse bompengene har kommet direkte fra Oppegård-folk sin lomme.

UNDER SJØEN: Fra nå kan du kjøre gratis her!

Forventer økt trafikk

UNDER SJØEN: Det er fortsatt like bratt, men nå er det gratis å kjøre her.

Den automatiske bompengeinnkrevingen har vært lokalisert på Måna for all trafikk som har passert Oslofjordtunnelen. For å kunne registrere nøyaktig antall kjøretøy som passerer Oslofjordtunnelen, vil deler av det tekniske utstyr fortsatt bli stående ved bomstasjonen.

Nå forventes det en kraftig økning i trafikken på den undersjøiske forbindelsen.

– Foreløpige prognoser tilsier en trafikkøkning på ca. 30 prosent på kort sikt når det blir gratis å passere. Vi følger utviklingen tett framover, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen Region øst.

Powered by Labrador CMS