SKAPER FARLIGE SITUASJONER: Bildet har nylig blitt tatt ved Kolbotn skole og viser at foresatte stanser kjøretøy i Fjellveien rett ved skolen.

Reagerer på manglende parkeringsmulighet ved skolen

Den nye hverdagen ved Kolbotn skole, med ingen parkeringsplasser ved skolen, skaper potensielt farlige situasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra foresatte ved den nye Kolbotn skole. De er lei av å være vitner til trafikkfarlige situasjoner som oppstår ved barneskolen som følge av ingen parkeringsmulighet ved skolen.

Skolen med en flerbrukshall, som ble åpnet i midten av november i fjor, har kostet kommunen 532 millioner kroner. Til tross for at skolen har kapasitet til rekordmange elever (784 elever ved maksimal utnyttelse), finnes det ingen ordinære parkeringsplasser til foreldre/ foresatte.

Foresatte, som har kontaktet Oppegård Avis, etterlyser parkeringsmulighet ved skolen, eller i hvert fall tilrettelegging for av- og påstigning ved skolen.

Ettermiddag, kveld og helger

Thomas Howard, som er FAU-medlem, nabo til skolen og foresatt til tre elever, påpeker at ved skolestarten i midten av november i fjor var det mange "innkjøringsproblemer" uten ordinære parkeringsplasser til foresatte ved skolen. Han sier det var mange foresatte som stanset bilen ulovlig, og det var farlig å slippe av og hente egne barn.

– Med massiv informasjon fra skolen og fire frivillige trafikkvakter fra foresatte hver dag siden skolen ble åpnet, er problemet med foresatte som ikke respekterer skiltingen nær null for tiden, skriver trebarnsfaren.

Han sier at akkurat nå er problemet i hovedsak knyttet til bruk av flerbrukshallen på ettermiddag og kveld samt i helger.

– Det står biler på fortauet hver eneste kveld, tidvis to i bredden. Det står også biler i kjørebanen på vei oppover Fjellveien, og det er en rekke som benytter innkjørsler til skolens naboeiendommer som snuplass eller venteplass for å hente og levere barn som bruker flerbrukshallen. Alt i alt er trafikkbildet forbi skolen forvirrende og uforutsigbart, sier Howard.

FARLIGE SITUASJONER: – Bildet, som ble tatt klokken 19:08 mandag 7. mars, er rimelig beskrivende for hva vi ser daglig ves skolen. Noen sekunder etter kom også bussen. Med slik situasjon blir det ikke så mye plass igjen til en fotgjenger, sier Thomas Howard.

Manglet ikke på advarsler

Foresatte ved skolen er meget bekymret for sikkerheten i svingen forbi skolen. De etterlyser tiltak.

– Å lage en idrettshall uten parkering er ikke så lurt. Det manglet ikke på advarsler, og nå er vel egentlig spørsmålet hvilke tiltak kommunen kan komme opp med for å redusere risikoen de selv har valgt å utsette myke trafikanter for, sier Thomas Howard på vegne av FAU.

Han påpeker at fotgjengere, både små som store, må hver eneste dag gå ut i kjørebanen der det er buss i begge retninger og til dels anleggstrafikk, ettersom bilene okkuperer fortauene.

– Våren er på vei, og med sykler og annet øker barn og unges hastighet i den farlige svingen betraktelig. Må det en ulykke til, eller kan vi få fysiske tiltak i form av høyere kantstein, hyppige kontroller og tydelig skilting – helst med en gang?

Etterlyser risikovurdering

Foresatte ved skolen lurer også på om kommunen gjorde en risikovurdering knyttet til etablering av en flerbrukshall uten parkering eller «oppstillingsplass» for levering og henting av barn.

– Vi vil også vite hvilke risikoreduserende tiltak kommunen kan sette inn for å bedre sikkerheten forbi skolen, all den tid den største risikoen er en direkte konsekvens av kommunens valg i forbindelse med prosjektering, sier Howard.

«Kiss & ride i miljøgaten»

I forbindelse med saken har Oppegård Avisen kontaktet Gry Larsen, som er virksomhetsleder for Vei og Park i Nordre Follo kommune.

Hun forklarer at den nye Kolbotn skole ikke er planlagt med parkeringsareal for foreldre/ foresatte, men presiserer at det er etablert en «kiss & ride»-sone nederst i Ormerudveien ved miljøgaten (Kolbotnveien), vis-a-vis Sentrumsbygget.

– Skilt som angir sonen er bestilt og vil bli satt opp der, sier Larsen.

Mottok flere klager

Ifølge Gry Larsen har kommunen mottatt klager fra skolen over foreldre som stopper i Fjellveien utenfor skolen for å slippe av eller hente barn både i skoletiden og i forbindelse med fritidsaktiviteter etter skoletid.

– Dette kan skape uheldige situasjoner, da veien ikke er dimensjonert for kantparkering. På denne strekningen er det skiltet med skilt 370, som sier «all stans forbudt», men dette respekteres dessverre i liten grad, sier Larsen.

Flere skilt kommer

Kommunen har nå laget en ny skiltplan for strekningen. Den nye skiltplanen tydeliggjør stanseforbudet bedre, med flere 370-skilt på begge sider av veien, ifølge Larsen.

– I påvente av et endelig vedtak fra Statens vegvesen vil kommunen sette opp skiltene med et midlertidig vedtak, sier virksomhetslederen i Vei og park.

Har ikke kapasitet

Larsen påpeker at også Fjellveien er en trasé for buss i begge retninger.

– Trafikktjenesten har, etter anmodning fra skolen, foretatt kontroller her for å informere foreldre om stanseforbudet, men vi har ikke kapasitet til å være her daglig.

Kortest mulig stans 100 meter nord

Samtidig påpeker kommunen at foresatte har anledning til å stoppe for å slippe av eller hente elever i Ormerudveien, nord for krysset Ormerudveien/Fjellveien.

– Her er det lite trafikk. Ormerudveien er regulert med skilt 376, «sone med parkeringsforbud», men dette skiltet gir anledning til «kortest mulig stans for av- og pålessing eller av- og påstigning», og avstanden til skolen er kun 50 til 100 meter. Stansemulighet er angitt med rød linje i vedlagt kart, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS