Prisøkning fra 27. januar

ENDRER PRISER: Aldersgrensene for barn og ungdom endres slik at barn under 6 år reiser gratis og ungdom betaler barnebillett frem til fylte 18 år.
ENDRER PRISER: Aldersgrensene for barn og ungdom endres slik at barn under 6 år reiser gratis og ungdom betaler barnebillett frem til fylte 18 år.

Ruter øker billettprisene

Førstkommende søndag kommer den årlige prisendringen fra Ruter som innebærer en prisøkning på de fleste billettyper. Samtidig endres aldersgrensene for barn og ungdom slik at barn under seks år reiser gratis og ungdom betaler barnebillett frem til fylte 18 år.

Publisert

Søndag 27. januar endres billettprisene. De økes generelt i tråd med fastsatt prisvekst på kommunaltjenesteyting på 2,8 prosent, ifølge pressemeldingen fra Ruter.

Skal du en tur til byen, vil billetten koste 59 kroner istedenfor 57 kroner som du betaler for to soner i dag.

Billetten innenfor kommunen (én sone) vil koste 36 kroner istedenfor dagens 35 kroner.

Gratis for barn under seks år og barnebillett under 18 år

 

Samtidig endres nedre og øvre aldersgrense for barn og ungdom.

Den nedre aldersgrensen for barn øker fra fire til seks år, som betyr at alle barn under seks år vil reise gratis.

Den øvre aldersgrensen for barn øker fra 16 til 18 år. Det betyr at ungdommer kan reise med barnebillett frem til dagen de fyller 18 år, fremfor 16 år som tidligere.

Er du 16 eller 17 år, må reisekortet ditt oppdateres for å trekke riktig pris. Ta med kortet ditt til ett av Ruters salgssteder eller servicepunkter, så hjelper de deg med dette.

Les også: 36 «dobbeltparkeringer» på tolv timer

Dyrere å kjøpe billett om bord

Kjøper du enkeltbillett om bord med kontanter på buss eller båt, må du betale et ombordtillegg på 20 kroner for voksne (alle soner) og 10 kroner for barn og honnør (gjelder ikke ved påstigning utenfor sone 1). 

Kjøper du en billett før søndag 27. januar, må du huske å aktivere denne senest den 27. april 2019. Etter den 27. april 2019 blir billetter som ikke er aktivert ugyldige, og kan derfor ikke brukes. Rekker du ikke å bruke billetten, kan Ruter refundere den i inntil tre år.

– Går tilbake til utvikling av kollektivtilbudet

Billettinntektene utgjør halvparten av Ruters samlede inntekter, og går i sin helhet tilbake til utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

– Billettinntektene er viktige for at vi fortsatt skal utvikle tilbudet, og derfor justerer vi prisene våre i tråd med kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig. Vi har også fått tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for å øke tilbudet i 2018, og vil øke dette enda mer i 2019 slik at kundene våre får et enda bedre kollektivtilbud, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Utvider rabattene for barn og unge

Ruters eiere, Oslo kommune og Akershus fylke, skriver i en pressemelding at de ønsker å satse på barn og ungdom, og utvider derfor rabattene for disse gruppene.

– Gratis kollektivreiser frem til skolealder og halv pris frem til du er 18 år, er en gladnyhet for foreldre og ungdommer. Her reduserer vi kostnadene for barnefamilier. Ungdom er ofte mer avhengig av kollektivtransport enn de voksne. Det er derfor ekstra viktig å sørge for at ungdommene har et godt og rimelig tilbud. Endringen betyr også at flere barn reiser gratis når de er på tur med barnehagen, sier byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg.

– Det er et mål at veksten i persontrafikken skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk. For å nå dette målet, bør barn og ungdom tidlig oppleve bruk av kollektivtransport som et naturlig valg, og noe de tar med seg inn i voksenlivet. Reduserte billettpriser for barn og unge er et virkemiddel for å oppnå dette, sier fylkesordfører Anette Solli.

Les også: – Hva er problemet med "tissing" i buskene?

Powered by Labrador CMS