ØNSKER BEDRE ALTERNATIV: Hilde Ryli Straume etterlyser alternativ kjørevei for beboere ved Trelastveien på Myrvoll.
ØNSKER BEDRE ALTERNATIV: Hilde Ryli Straume etterlyser alternativ kjørevei for beboere ved Trelastveien på Myrvoll.

Frykter mye trafikk og ulykker

Hilde Ryli Straume bor i Trelastveien ved Myrvoll Stasjon. Hun er bekymret for trafikken som er planlagt langs Trelastveien.

Publisert

På Myrvoll Torg øker stadig antall boliger, og med det også antall biler. Selv om området i utgangspunktet er ment å være et mest mulig bilfritt område, er realiteten at mange allikevel kjører bil.

Om du kjører ned mot parkeringsplassen til Kiwi går det en liten vei inn til høyre, med navn Trelastveien. Denne veien er det planlagt at beboerne i området skal benytte seg av ved inn og utkjøring til egne boliger. I tillegg er det noen få kommunale parkeringsplasser langs veien.

Hilde Ryli Straume tok Oppegård Avis med på en liten gåtur for å vise hvorfor hun er bekymret for den planlagte trafikken.

– Det blir en flaskehals

Temaet har vært oppe før. Trelastveien er en liten vei, og Ryli Straume sier hun håper at nok mas vil skape endring. For både hun og andre beboere aner allerede utfordringer når alle leilighetene som bygges i området står ferdig.

– Trafikken er et problem. Håpet er at jo mer vi maser, så vil det kanskje skje noe her, sier Ryli Straume til Oppegård Avis.

– Det blir ekstremt mye med all den trafikken på den lille veien ved siden av KIWI. Det blir en flaskehals, sier hun.

FORESLÅR REGULERING: Det er denne innkjøringen fra Skiveien beboere håper kan omreguleres til å bli en vei inn til boligområdet.
FORESLÅR REGULERING: Det er denne innkjøringen fra Skiveien beboere håper kan omreguleres til å bli en vei inn til boligområdet.

Foreslår alternativ vei

Ryli Straume håper på en alternativ innkjøring slik at ikke alle beboere i området må kjøre forbi Kiwi og deler av boligfeltet.

Hun tar med Oppegård Avis til en ny vei litt ovenfor Trelast veien. Det er denne veien hun håper kommunen kan vurdere å regulere, slik at den kan fungere som en innfartsvei for de øvrige beboerne i området.

– Istedenfor at alle bruker den lille veien ved togskinnene, kunne mange kommet inn ved inngangen her oppe, sier den engasjerte beboeren, og henviser til en midlertidig vei fra Skiveien som i dag brukes av anleggsarbeiderne på stedet.

Veien krysser i dag en gangvei, men har for lengst blitt et vanlig syn dersom du kjører forbi i området.

– Her er det gangvei, og her mener vi det bør åpnes for å kjøre. Det er ikke regulert til det, men vi mener det må reguleres på ett eller annet vis.

Hun sier hun snakker på vegne at mange som bor her.

– Innkjøringen er jo der allerede. Hvorfor kan det ikke være innkjøring til den øvrige delen av feltet for å redusere hvor mange som kjører forbi, og for å hindre ulykker. Her er det jo kjempefin stor vei, argumenterer hun.

Planlagt for bilfritt område

Oppegård Avis har vært i dialog med kommunen som svarer følgende:

– Trelastveien er regulert slik at all biltrafikk skal via rundkjøringen i Tverrveien. Det er to områder der veien skal krysses av gående: et punkt nord i området mot Skiveien og et i sør ved torget, begynner Eirik Kravik Solheim, ingeniør i Plan- og prosjektavdelingen, Vei og park.

Videre forklarer han at torgområdet er planlagt med bygulv og korte rettstrekninger for å holde hastigheten nede.

– Ellers er utbyggingsområdet tett mot kollektivknutepunkt med gode fasiliteter for gange og sykkel. Sammen med lavt antall parkeringsplasser er overordnet plan at færrest mulig skal benytte personbil og at flest mulig velger andre alternativer, poengter han.

Ulempen med foreslått løsning

– Med hensyn til trafikksikkerhet er det fordelaktig med løsninger som fører til færre områder/krysningspunkt som blander myke og harde trafikantgrupper. Dette er årsaken til at byggeprosjektet fikk tillatelse fra fylkeskommunen/Vegvesenet til å føre anleggstrafikken utenfor boligfeltet og direkte ut til Skiveien, utdyper Solheim.

Han forklarer videre at ulempen med foreslått løsning er krysning av viktig gang- og sykkelvei langs Skiveien, og mulig behov for enda en rundkjøring.

Naturlig å se videre på foreslått løsning

Helt fremmed for å vurdere foreslått løsning er kommunen imidlertid ikke.

– Foreslått løsning ligger i dag i regulert friområde og grøntområde. Det er ikke utført en helhetlig vurdering av foreslått løsning, men det vil være naturlig å se nærmere på dette ved videre regulering av Ekornrud, sier Solheim.

Han kommer også med et oppfordring til beboerne:

– Når det gjelder trafikksikkerhetstiltak ber kommunen om at behov meldes inn til via kommunens nettsider. Løsningen er kartbasert og kommunen får samlet de ulike innmeldte behovene på et sted. Alle innmeldte behov blir vurdert av kommunens rådgivere på trafikksikkerhet, avslutter han.

Powered by Labrador CMS