SLIK SER DE UT: Her er de nye biogass-drevne renovasjonsbilene som skal hente avfallet.

Nye biogassbiler henter avfallet ditt fra mandag

Follo Ren får ny leverandør for henting av husholdningsavfall.

Publisert

Fra mandag 2. oktober er det NordRen AS som tar over innhenting og transport av avfall fra husstandene i kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.

Forberedelsesmøter før oppdraget har pågått de siste halve året, og NordRen er godt satt inn i oppdrages omfang og krav til kvalitet.

I tillegg til nytt renovasjonsfirma og nye tømmeruter er også renovasjonsbilene nye. Bilene går på biogass produsert fra matavfall. En renovasjonsbil kan kjøre 250 meter på innholdet i en grønn matavfallspose.

FORNØYD: Runar Jacobsen, daglig leder i Follo Ren.

Les også: Bli med på omvisning på sorteringsanlegget til ROAF på Romerike!

– Vi er glade for å kunne innføre en bærekraftig renovasjonsløsning som er enkelt for innbyggerne og samtidig tar vare på verdiene i avfallet» sier Runar Jacobsen, daglig leder i Follo Ren.

Renovasjonsbilene er utstyrt med nettbrett for å kunne melde inn avvik på avfallsbeholdere – dersom beholdere er ødelagte eller det oppstår andre problemer på ruten. Renovasjonsbilene er også utstyrt med tracking, slik at man enkelt kan få oversikt over hvor bilen har kjørt og tidspunkt for tømming av beholderne.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Levering til ettersorteringsanlegget hos ROAF

GIGANTANLEGG: Her, på sorteringsanlegget til ROAF på Romerike, skal avfallet fra Oppegård.

Mandag 2. oktober ruller de første bilene inn til ettersorteringsanlegget til det interkommunale selskapet Roaf på Skedsmo, med avfall fra Follo Ren-kommunene.

Her blir de grønne posene med matavfall sortert ut og sendt videre til produksjon av biogass og biogjødsel. Restavfallsposene blir automatisk åpnet, og plast i ulike kvaliteter blir sortert ut fra det andre restavfallet.

Les også: Bli med på omvisning på sorteringsanlegget til ROAF på Romerike!

Plasten skal brukes som råvare i for produksjon av nye produkter. 

Opplæring i HMS, kontrakt og arbeidsvilkår, samt de nye bilene er gjennomført med alle renovatører de siste ukene, slik at alt skal være klart til oppstart i oktober.

Som et ledd i ytterligere opplæring har selskapet brukt september på å dele ut kurver og poser til matavfall, og samtidig gjort seg kjent med nye tømmeruter.

PS! Saken fortsetter under bildet

GIGANTANLEGG: Her, på sorteringsanlegget til ROAF på Romerike, skal avfallet fra Oppegård.

 

Ryddige lønns- og arbeidsvilkår

Alle renovatører fra Retur AS og Norsk Gjenvinning AS som har kjørt henholdsvis restavfall, papir og plast på kontrakt fra Follo Ren frem til nå, har fått tilbud om ansettelse i NordRen. Mange av renovatørene har benyttet seg av tilbudet.

KLAR FOR JOBBEN: Driftssjef Roy asheim NordRen.

Alle renovatører er fast ansatt, med lønn og pensjonsordning godt over tariff.

– Grunnen til at vi har valgt å legge oss over tariff er at de ansatte skal få beholde den lønnen de har fra før. Vi erfarer at denne lønnen også vil sikre oss flinke folk og stabil arbeidskraft.» sier Roy Åsheim som er driftssjef i NordRen, og ansvarlig for kontrakten med Follo Ren.

Les også: Bli med på omvisning på sorteringsanlegget til ROAF på Romerike!

Follo Ren hadde lagt inn i kontraktsvilkårene at det skulle være lønns- og arbeidsvilkår minimum i henhold til tariff og regelverk. Follo Ren har foretatt en kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, og har funnet ut at alt er i henhold til regelverket. Kontroller underveis i kontraktsperioden vil også bli foretatt. Dette er en del av Follo Rens økte satsning innen samfunnsansvar.

Bli med en tur på ROAF

Ettersorteringsanlegget til ROAF på Skedsmo er ett av Europas mest moderne anlegg for sortering av avfall.

Klikk play for å se video!

Oppegård Avis har tidligere i år vært på omvisning på anlegget, for å vise deg hvordan de grønne posene sorteres ut og hvor de tar veien etter at du har kastet dem og lastebilene har sendt dem til anlegget.

Klikk play i videovinduet for å se!

Powered by Labrador CMS