HENGENDE HEKK: Disse vekstene blir klippet i løpet av uka, takket være et tips til Oppegård Avis.

Lover bedring etter lesertips

Noen klager på for lite blomster, mens andre klager på for mye. Spesielt når det går ut over trafikksikkerheten. Nå lover kommunen bedring.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har jevnlig skrevet saker om blomster, vekster og beplantning. Mange av de har handlet om mangelen på det. men her er en sak om det motsatte. For det kan blir for mye av det gode også.

Før helgen fikk vi følgende e-post fra en engasjert leser:

PUNKT 1: Her mangler det skilting.

«Det er enkelte ting i Kolbotn sentrum, som lett overses. Luking og beplantning er kun for øyet, men trafikksikkerhet bør også få plass.

Kommunen henviser til frisikt i kryss, og busker og trær fra private arealer som henger ut i vei eller fortau skal klippes. Jeg føler at Nordre Follo kommune også kan bli bedre på å følge opp egne områder.

Noen punkter er vedlagt i bilder.

PUNKT 2: Ugress og dump vanskeliggjør ferdsel.

1. Gangveiskiltet til Generasjonsparken har for flere år tilbake blitt flyttet, men er ikke satt tilbake. Kjøring på den gruslagte gangveien foretas derfor enkelte ganger. Skilt og sperring bør settes tilbake på plass.

2. Fortauet forbi taxiholdeplassen er smalt og det er en stor dump i nedre del. Pga. de ville buskene er for smalt for rullestoler og barnevogner. Dumpen er også en hindring. På andre siden av veien er det kjørebane, ikke fortau. Ugressbusker bør fjernes og dumpen bør asfateres.

3. I krysset, ved Kaffebaren, hvor Kantorveien kommer ut er det ikke sikt om sommeren pga. beplantningen. Høyreregelen gjelder her og krysset kommer brått på når det ikke synes. Det er jo sakte fart her, men hekken bør klippes ned eller fjernes ved krysset.

PUNKT 3: Voksende vekster gir dårlig sikt.

4. I Strandliveien henger plantede busker ut og gjør veien trangere enn den er. Dette er innkjøringen til senteret. Det kan bli veldig trangt når det kommer store biler til/fra varemottaket. Beplatningen bør endres eller evt. klippes bedre.»

Lover rask bedring

Det er vanskelig å være toalt uenig med innsenderen, så vi spilte ballen over til kommunen, med spørsmål om de har tenkt å gjøre noe med dette. Og det har de heldigvis. Her er svaret vi fikk av Gry Larsen, virksomhetsleder Vei og park, i Nordre Follo kommune:

PUNKT 4: Buksene gjør veien trangere.

– Vi er enige med innbygger at her skal vi gjøre tiltak. Kommunen har ansvaret for mye drift og skjøtsel langs kommunalt veinett, og vi har ikke oversikt hele tiden. Vi setter derfor stor pris på at våre innbyggere gjør oss oppmerksomme på steder med for eksempel dårlig sikt, eller skilt som bør flyttes. Vi er i gang med å kantslå langs veinettet nå, men det er ikke alt vi kan ta med store maskiner og som vi tar manuelt. Deriblant stedene som innbygger har gjort oss oppmerksomme på under. Jeg har presisert under hvert av spørsmålene hva vi gjør. Vei og park planlegger for få tatt dette i neste uke dersom noe uforutsett ikke skjer.

Hun går også inn i hvert enkelt punkt leseren har påpekt:

Punkt 1:

– Vi vil fjerne løs stein, og sette gangveiskiltet tilbake til opprinnelig plassering.

Punkt 2.:

Her vil vi fjerne ugressbuskene til uken. Når vi starter lappingen av asfalt etter sommeren vil vi også asfaltere dumpen som oppleves som en hindring.

Punkt 3 og 4:

Når det gjelder spørsmål 3 og 4 vil park- og idrettsavdelingen gjennomføre beskjæring her til uken.

Sånn. Så var den saken snart løst takket være en våken Oavis-leser og en snarrådig kommune.

Har du tips til saker Oppegård Avis bør skrive om? Innboksen tips@oavis.no er åpen 24/7.

Powered by Labrador CMS