STOPPE OPP: Er det på tide å sette foten ned? spør Svein Wøhni i dette innlegget.

Er det slik vi vil ha det?

Det er på høy tid det settes krav til de som styrer vår kommune.

Publisert

Stort sett klarer vår kommune seg bra og vi har hatt en ekspansiv og til tider eksplosiv utvikling! Mange av de igangsatte prosjekter er blitt tatt godt i mot, men det er også mange som har fått en negativ mottagelse blant innbyggerne. Planer for nye bolig- og utbyggingsprosjekter “står i kø”. Nesten daglig blir nye prosjekter presentert i media.

Kan det bli for mye for vår kommune å håndtere alle proaktive utbyggere og deres «lysende» ideer? Er tiden inne for å sette foten ned? Ski hadde en tilvekst på 5 innbyggere i fjor. Vil den samme trenden etterhvert gi utslag i Oppegård? Bygges det for tomme hus?

Strategisk fundament

Til tross for ekspansiv utvikling har erfaringene med Oppegårds Kommuneplan 2011-22 som planverktøy på flere områder vært skuffende i de år som er gått. En kommuneplan skal være et strategisk fundament og rettesnor for Kommune-administrasjon og – politikere, samt skape forutsigbarhet for kommunens innbyggere. Likeså skal den skape rammebetingelser for utbyggere som ønsker å etablere seg i kommunen.

Er det slik vi vil ha det?

Mye har vært vellykket , men det er ikke alltid vår kommuneadministrasjon og -politikere har følt seg forpliktet til å følge planverket i Kommuneplanen. Ved flere anledninger er fastlagte rammebetingelser blitt kraftig brudt - både på kommunal og regional basis – for å etterkomme utbyggers ønsker. Som innbyggere i kommunen ønsker vi ikke en slik praksis.

Få hever stemmen

Det skaper ikke forutsigbarhet for oss innbyggere når utbyggere «tøyer strikken» og fraviker rammebetingelsene – og de som styrer vår kommune er ettergivende. Utallige debattinnlegg og artikler i oblad og oavis understøtter motstanden mot dette. Få uttaler seg, men det er viktig at de som taler gjør det på vegne av en voksende opinion. Det er mye «murring» blant innbyggerne som aldri når frem til Kolbotnveien 30. Mon tro om det ikke gir utslag i sammensetningen av kommunestyret neste år i Ski rådhus.

Trump-effekten ser ut til å utebli. «Dessverre» har vi ikke politisk engasjerte i Oppegård med de samme «kvailiteter». Vi får nok ta de vi har, som det de er, og håpe at noen av de husker at de er blitt valgt av oss innbyggere.

Forventer å bli hørt

Som innbyggere i Oppegård forventer vi at våre henvendelser blir hensyntatt – og kommuneadministrasjon og kommunestyre forholder seg til de plandokumentene og retningslinjene de har vedtatt.

Det er i disse dager vår kommuneadministrasjon og -politikere på nytt skal forplikte seg! Kommuneplan for Nordre Follo legges om kort tid ut på høring,

Ved å bidra aktivt til å sende inn høringssvar til ny Kommuneplan vil kommuneadministrasjon og -politikere forstå at Oppegårds innbyggere er engasjerte, at det settes krav - og at vi bryr oss om utviklingen av og fremtiden til vår kommune.

Powered by Labrador CMS