DÅRLIG SIKRING: Her har de sprengt fjellet og jobber med å renske skråningen ved hjelp av en gravemaskin med pigghammer. Det er stor fare for steinsprut. Det passes på at bilene blir stoppet, men ingen passer på å stoppe fotgjengere som ferdes i området.

– Dette skal ikke skje

Statens vegvesen har gitt pålegg til entreprenøren etter å ha vært på vernerunde ved anleggsplassen i Tverrveien.

Publisert

– Det måtte ryddes opp i dette, sa Geir Arne Greaker etter en vernerunde på anleggsplassen i Tverrveien.

 

KONTROLLERT: Geir Greaker i SVV gjennomførte en vernerunde på anleggsplassen mandag ettermiddag.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det skal bygges boliger for rundt 2000 mennesker på Skogsåsen og Trelasttomta på Myrvoll. Anleggsarbeidene i Tverrveien, eller fylkesvei 131, er godt i gang, men det viser seg at ikke alt er på stell.

Oppegård Avis har besøkt anleggsområdet etter å ha fått flere henvendelser fra våre oppmerksomme lesere som har reagert på manglende sikring i området.

Les også: Truet med kniv på legekontoret

Manglende sikring

Vi kan bekrefte at det er dårlig lagt til rette for fotgjengere som ferdes langs Tverrveien. Gangsystemet virker rotete og dårlig sikret, spesielt med tanke på svaksynte, syklister og barn.

 

Vi så blant annet en liten barnehagegruppe som prøvde å finne veien i det rotete systemet og ble helt forvirret av hvor de skulle gå.

BLE FORVIRRET: På bildet ser du en liten barnehagegruppe som prøver å finne veien i det rotete systemet. Området er også dårlig sikret.

 

Området var ikke gjerdet inn og det var ingenting som hindret folket til å komme inn i anleggsområdet.

INGEN SIKRING: Anleggsområdet var ikke sikret og gjerdet inn. Hvem som helst kunne komme inn dit. Anleggsmaskinene stod også usikret.

Fare for sprutstein

DÅRLIG SIKRING: Her har de sprengt fjellet og jobber med å renske skråningen ved hjelp av en gravemaskin med pigghammer. Det er stor fare for steinsprut. Det passes på at bilene blir stoppet, men ingen passer på å stoppe fotgjengere som ferdes i området.

Da Oppegård Avis var i området fredag forrige uke så vi blant annet at det foregikk oppryddingsarbeid etter fjellsprengning. Anleggsarbeiderne rensket skråningen ved hjelp av gravemaskin med pigghammere og det var sprutstein som følge av dette.

 

Til tross for stor fare for at det skulle sprute stein på veibanen og fotgjengerfeltet, var det manglende dirigering. Vi så at to anleggsarbeidere passet på å stoppe bilene, men det var ingen som passet på å stoppe syklister, barn, folk med barnevogner og de andre som brukte gangveien forbi stedet.

Dette arbeidsområdet var heller ikke varslet med skiltene «manuell dirigering» og «sprengningsarbeid», men kun «fare for kryssende anleggstrafikk», «arbeidsmann» og «smalere vei».

Ryddet opp i alt

Oppegård Avis har kontaktet Statens vegvesen (SVV) siden Tverrveien er en fylkesvei. Geir Arne Greaker, som jobber i SVV med arbeidsvarsling og sikkerhetsarbeid i Follo, gjennomførte en vernerunde i området mandag ettermiddag.

– Dette skal ikke skje, sier Geir Greaker i Statens vegvesen etter å ha vært på stedet.

Området burde ha vært sikret og skiltet bedre, og det burde ha vært dirigenter for fotgjengere under opprydningsarbeidene, ifølge Greaker.

– Jeg har tatt dette opp med entreprenøren og de har nå ryddet opp i dette. Det er kjempeviktig å passe på sikkerheten ved anleggsområdene, sier han.

Powered by Labrador CMS