LEIER UT BOLIGEN: Pål Juul Tonga (69) har bodd på Li gård i 40 år, men flyttet ut til Kolbotn sentrum for halvannet år siden. Den historiske boligen på gården (til venstre på bildet), som er i hvert fall over 200 år gammel, leier han ut.

Store boligplaner på gården

Li gård kan bli utviklet med 125 leiligheter, fordelt på 5 lavblokker og 43 kjedehus.

Publisert

– Eiendommen har veldig god beliggenhet for boligformål når det gjelder solforhold, utsikt og avstand til Kolbotn sent- rum, togstasjoner og buss, sier Pål Juul Tonga (69), som har bodd på Li gård i 40 år.

Li gård er en av de 17 middelaldergårdene i Oppegård, og ligger sør for Rosenholm Campus og vest for Kolbotn gravlund.

PLANOMRÅDET: Planområdet sett fra parkeringsplassen til Kolbotn gravlund i Rosenholmveien. Li har avgitt grunn til Kolbotn gravlund.

Gården ligger som en enklave mellom Mastemyr- veien i vest og Rosenholmveien i øst, og eies av familien Juul Tonga, en av de største grunneierne i kommunen.

Inntil fire etasjer

Rådgivende ingeniørselskapet Sweco Norge AS har nylig på vegne av grunneierne sendt inn et foreløpig forslag om å bygge 125 nye leiligheter på gården. Planområdet er på til sammen 40.000 kvadratmeter i areal.

Forslaget dreier seg om bygging av 43 leiligheter, fordelt på fem lavblokker, samt 82 leiligheter, fordelt på 43 kjedede eneboliger.

Les også: Planlegger å bygge to sykkelhoteller i Oppegård

Høyden for lavblokkene foreslås på tre og fire etasjer, men en høyere blokkbebyggelse utelukkes heller ikke.

PS! Saken fortsetter under bildet!

DETTE ER FORSLAGET: Fem lavblokker (vis-à-vis Kolbotn gravlund) og 43 kjedehus (bak boligblokkene).

Fra næring til boliger

I dag består gården av to eiendommer med to boliger, en låve, en garasje og et skur.

Gårdsbolgen, låven og skuret er SEFRAK-registrert (et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge, red. anm).

HISTORISK GÅRD: Li gård hadde opprinnelig 140 mål innmark og 1200 mål skog. På bildet ser du en av de eldste bygningene på gården.

Ifølge Juul Tonga drives det ikke landbruksvirksomhet på gården i dag, og det som har vært dyrkemark er i stor grad igjengrodd med blandingsskog.

Låven har i over 60 år vært leid ut som næringslokaler og lager, de siste 15 årene til et lite firma som driver produksjon og salg av himlinger.

Les også: Nå er GreverudTorget i rute! Snart byggestart!

– Vi er opptatt av at gårds- tunet med de historiske bygningene bevares. Selve driftsbygningen kan fortsatt forbli næringslokaler, sier Juul Tonga.

Begge eiendommene er i gjeldende kommuneplan avsatt til næringsformål.

Grunneierne ønsker at formålet endres fra næring til bolig, eventuelt bolig med noe næring. De mener boligformål fremstår som en mer riktig utvikling av eiendommen.

REFERANSEPROSJEKT: Boligprosjektet på Mortensrud, med en miks av lave blokker og rekkehus eller eneboliger i kjede.

Saken skal behandles i formannskapet om to uker.

 

Powered by Labrador CMS