REAGERER: Severin Brevik mener man må snu om tankene rundt salg av rådhuset.

– Kommunestyret er på ville veier

Severin Breivik mener kommunen selger Oppegårds identitet til høystbydende, og at salget av rådhuset bør tas ut av alle planer.

Publisert

Kommunestyret er på ville veier når de vil selge Rådhuset vårt - Oppegårds identitet til høystbydende – og det allerede 2 år før de nedlegger vår stolte kommune!

I vel 100 år har vår kommune vokst fra utbredt fattigdom til stor velstand for oss vel 27.000 borgere som i dag bebor Oppegård.  Må da være både blind og døv dersom vi ikke skjønner at vi er en attraktiv «indrefilet» og del av Follo inn mot Hovedstaden.                               

Kløkt og klokskap

Derfor må vårt kommunestyre vise mer kløkt og klokskap - holde litt igjen når nå Kolbotn skal tettbygges for de kommende 100 år. Våre fellesverdier vil forrente seg svært godt «på rot». Så også med vårt Rådhus med parken rundt; Både bygg og areal vil øke sine sikre verdier.  

TIL SALGS: Oppegård rådhus er en av de kommunale eiendommene og tomtene som kommunestyret ønsker å kvitte seg med. Det liker ikke innsender av dette innlegget.

Selvsagt er det trong for kontorareal til offentlig tjenesteyting utifra Kolbotn - mer enn nok til å fylle Rådhuset med off. arbeidsplasser også etter 2020. Det må da ligge i planene at Oppegård / Kolbotn også i fremtiden skal få være et kommunedelsenter for tjenester. Vi vil ikke bare ha boligblokker tett i tett på Rådhusarealene!?

Les også: Fortetting uten motforestillinger?

Jeg forstår at vi har en god og effektiv administrasjon som iverksetter politikken. Men det er måte med alt. Jeg kan ikke forstå at «alt» - også Oppegårds identitet bl.a. Rådhuset vårt, i disse dager legges ut for salg til «høyest bydende».

Og det hele 2 år FØR kommunen skal «nedlegge seg selv».  I 2020 skal vi ha tjenester fra en ny likevektet kommune med dagens Ski. Salg som her, er både skammelig, umusikalsk og helt unødvendig i vårt bygdesenter.

Les også: – Nei til monsterhotell

Er det nødvendig å kjevle vår lokalidentitet og stolte historie helt flat og usynlig?  Det også til overmål lenge før kommunen nedlegger seg selv uten å skjele til historiske «merker og me.» 

«Oppegård et sted å elske sangen» het det i 100 –årsjubileet.  Jeg tror ikke det finnes maken annet sted for slik handling; å selge varemerket/Rådhus «på rot» ikke i Norge eller i Norden.  

Snu i tide

Kommunestyret kan nå snu i tide og stoppe «salg av Rådhuset» og ha litt ære i behold!!

Om mitt anliggende, står å lese i «Styringsmandat» som ordførerpartiet viste før valget 2015:

«Høgre i Oppegård om programmet for 2015-19 vedr; Fremtidskommunen Kommunestrukturen i Norge har i store trekk vært uforandret siden 1964. Siden den gang har oppgavene økt sterkt, samtidig som bosettingsmønster, kommunikasjonsløsninger og samfunnet for øvrig har vært i kontinuerlig utvikling. Folketallet har økt de fleste steder, og befolkningsveksten har vært spesielt stor i Oslo-regionen. Regjeringen foreslår en ny struktur som innebærer færre kommuner, også i de store byregionene. Kommunene skal få flere oppgaver og mer makt

Vi vil: Delta aktivt i debatten om ny kommunestruktur og sørge for en god og inkluderende prosess. På den måten kan vi legge grunnlaget for en god beslutning når det blir endelig avklart hvilke oppgaver fremtidens kommuner skal ha. Det er lite som tyder på at dagens kommunemønster blir videreført.»

I dette finner jeg lite om valgperiodens til nå største saker:

REAGERER: Severin Brevik mener man må snu om tankene rundt salg av rådhuset.
  • Ikke noe sted i valgprogrammet står noe som skulle tilsi at makta i Kommunestyret i inneværende valgperiode ved valget, har fått mandat til å fullføre prosjekter som å :
  • Nedlegge seg selv som egen kommune etter 103 år - basert på ringerunde til noen.
  • Å selge Storstua – vårt Rådhus, til høystbydende og det mens vi enda er Oppegård og er oppegående som styrer oss selv godt
  • Et nytt felles kommunestyre på bare 47 representanter og nye administrative ledd, gir oss mindre lokalt demokrati (Tidl. ordfører Jan Pettersen er og bekymret i Oppegård Avis 1.febr.18 kfr. Aftenposten fredag 9.februar 2018). Svært mye av stor sak er lettvint behandlet

NB! Saken fortsetter under bildet!

Hastverk

Hvorfor dette hastverk uten folkets mandat, vilje og kunnskap før valg og medvirkning? Det  er det jo ikke snakk om å «redde seg fra et synkende skip», for Oppegård går så det suser!

Jeg håper på en Folkeaksjon for å bevare og bruke Rådhuset i folkes eie og nytte etter 2020!

I festtaler snakker våre politikerne mye om behov for, og styrken av arbeidet som de frivillige står for i lokalsamfunnet. Joda, Oppegård har mange vitale frivillige i lag og foreninger.

Les også: Et hjertesukk til Seniorakademiet

Vi yter og vi nyter og trives godt i vårt arbeid. Men mye av energien i tillegg til egennytte, til slikt arbeid ligger i elementet; i å føle seg «høre til og være del av noe felles» i lokalsamfunnet.

Derfor må dere politikere ikke fjerne alle våre lokale stabbesteiner i Oppegård/Kolbotnbygda. Politikere pust nå godt og ta Rådhuset ut av pågående salgsplaner – det er et for viktig bygg!

Powered by Labrador CMS