– Et løft for en halv milliard

TUNSTRUKTUR: Slik kan Tårnåsen senter se ut ved konvertering av dagens struktur til to boligstrukturer med hver sine indre tun.

Slik kan Tårnåsen senter se ut

Tårnåsen senter skal rustes opp for en halv milliard kroner, ifølge gårdeieren.

Publisert

– I dag er Tårnåsen senter et litt nedslitt senter med kaos av biler og ufullendte tiltak. Vi vil gi et skikkelig løft for området og ruste det opp med et bilfritt og urbant torg med cafeer og servering. Vi vil også bygge 140 nye boliger og sørge for miljøvennlige løsninger som parsellhager og jordvarme- energi, sier gårdeier og styreformann for Tårnåsen Senter AS, Bjørn Grepperud (59).

Prosjektet har fått navnet Tårnåsen Torg og har en anslått kostnadsramme på en halv milliard kroner.

Skal behandles i oktober

UNDERJORDISK: – Her på parkeringsplassen skal vi bygge mange flotte leiligheter og i underetasjen vil du finne dagligvarebutikken KIWI. Parkeringshuset skal også være under bakken, sier gårdeier og styreformann for Tårnåsen Senter AS, Bjørn Grepperud.

Det var for to år siden at Oppegård Avis skrev om utbyggeren SJ arkitekters store planer for å utvide Tårnåsen senter med 130 leiligheter, en større dagligvarebutikk og noe mer næringsareal.

NYTT FORSLAG: Diagrammet viser seks nye bygg (i gul farge) med 4-6 etasjer, transformerte leiligheter (i oransje) og næring (i lyseblå).

Allerede i desember i fjor kom den nye utbyggeren med et helt nytt planforslag for senteret. Forslaget ble revidert i mai og avventer politisk behandling i oktober.

– Saken skal førstegangsbehandles i Utvalget for miljø og plan (UMP) i oktober, så blir det en høringsprosess i seks uker før saken skal behandles på nytt. Når reguleringsplanen og rammetillatelsen er på plass, kan vi starte boligsalget og deretter begynne å bygge, sier Grepperud.

140 nye boliger

– Etter at arkitektkontoret A-lab vant arkitektkonkurransen i februar i fjor, satte de i gang med prosjekteringen og jobber nå med Asplan Viak på laget, sier Grepperud.

FELLESSKAP: Tunene forsterker følelsen av å bo et sted med tilhørighet og fellesskap.

Han sier prosjektet dreier seg om seks nye bygg på fire til seks etasjer, med 140 boliger i ulik størrelse, med ett til fem rom og fra 35 til 100 kvadratmeter per leilighet.

Den nye bebyggelsen danner to boligstrukturer med hver sine indre tun, og forbindes av den viktige gangforbindelsen til marka. På aksen som denne gangforbindelsen danner kobles det på flere uterom med aktiviteter for ulike aldersgrupper.

– Vi har ambisjoner om å tiltrekke barnefamilier, men målgruppen er alle aldersgrupper. Dette blir et flott sted å bo for alle sammen. Tomten ligger høyt og solrikt rett ved marka og veldig mange av leilighetene får utsikt til Oslofjorden, sier Grepperud.

Han sier prisnivået for de nye boligene blir bestemt av markedet, men blir litt lavere enn i Kolbotn sentrum.

FJERDE ARM:

Felles parkering

Det legges opp til at den fjerde armen i rundkjøringen i Valhallaveien opparbeides som en av de to hovedatkomstene til senteret.

 

Det skal også etableres felles parkeringskjeller for bolig og næring. Parkeringskjeller er planlagt på nivå med adkomsten fra rundkjøringen i Valhallaveien, plassert under bebyggelsen og utearealene på hoveddelen av planområdet.

To byggetrinn

Hvis alt går etter planen kan vi starte å bygge høsten 2019. Senteret skal utvikles i to byggetrinn. Det første byggetrinnet blir på omtrent 18 måneder, det andre byggetrinnet blir litt lengre og eventuelt overlappe det første. Alt er avhengig av boligsalget, sier Grepperud.

Ifølge ham vil den nye bebyggelsen ikke bli påvirket av støy fra beredskapssenteret som skal etableres på Taraldrud om to år.

Vi har gjort undersøkelser av dette og Tårnåsen ligger en kilometer utenfor støysonen til berdsskapssenteret. Når det gjelder Valhallaveien, ligger den i gul støysone og der skal det etableres gjennomgående leiligheter og flere støytiltak.

Les også: Arrangerte fakkeltog mot støy

Powered by Labrador CMS