MYE TRAFIKK: Stadig oftere har man følelsen av trafikk-kork på Kolbotn. Innsender av dette debattinnlegget mener derfor at man ikke blankt skal avvise forslaget om bompenger lokalt.
MYE TRAFIKK: Stadig oftere har man følelsen av trafikk-kork på Kolbotn. Innsender av dette debattinnlegget mener derfor at man ikke blankt skal avvise forslaget om bompenger lokalt.

– Kolbotn som en eneste stor parkeringsplass!

– Varaordfører og Høyre-leder Siv Kaspersen fremstår i Oppegård Avis som stjerne-eksempel på en politiker fra et parti som har sittet så lenge med makten

Publisert

Varaordfører og Høyre-leder Siv Kaspersen fremstår i Oppegård Avis som stjerne-eksempel på en politiker fra et parti som har sittet så lenge med makten at de betrakter Oppegård som sin eiendom.  

På en meget arrrogant måte avviser hun et spennende innspill fra MGD-politiker Jens Norddahl som i likhet med svært mange av oss er opptatt av Kolbotns fremtid med truselen fra en uhemmet biltrafikkøkning hengende over oss.

Brysk avvisning

MDG vil ha en bompengeordning. Varaordføreren avviser det bryskt som totalt uaktuelt og etterlyser fakta i trafikkdebatten.  

KLAR FOR BOMPENGER: MDGs kommunestyre-representant og leder Jens Nordahl.
KLAR FOR BOMPENGER: MDGs kommunestyre-representant og leder Jens Nordahl.

De finner hun lett ved å lese sentrumsplanen for Kolbotn som ikke legger opp til reduksjon av biltrafikken til Kolbotn sentrum, men snarere til en sterk økning. Statens vegvesen har som prognose i Nasjonal Transport-plan (NTP) 2018-2029  anslått en trafikkøkning i Kolbotn på 24,4 prosent for lette kjøretøyer og 37,7 prosent for tunge kjøretøyer fra 2015 til 2030!

Trafikktellinger fra 2015 bekrefter tendensene klart. De sterkest belastede strekninger langs Skiveien, Kolbotnveien (gjennom sentrum) og Liaveien/Fv.127 samt Mastemyrveien/Fv.152 vil måtte tåle en trafikkutvikling med støy, støv, miljø- og klimabelastninger  som sentrale myndigheter i vedtak har bestemt skal begrenses og deretter elimineres helt.  Hele 75 prosent av trafikken ( i rushtiden spesielt) er gjennomgangstrafikk.

Her skal varaordføreren  få noen andre og viktigere fakta: Det er tverrpolitisk enighet i Oslo – og med regjeringens støtte – om å eliminere biltrafikken slik vi kjenner den i dag. Regjeringen med Høyre-statsminister Erna Solberg i spissen, går inn for at fossilt drevne biler skal være henvist til historiens skraphaug innen 2025! Det er en del av klima-forliket.

IKKE KLAR FOR BOMRING: Høyres Siv Kaspersen er varaordfører i Oppegård, og avviser MDGs forslag om en bomring lokalt i Oppegård.
IKKE KLAR FOR BOMRING: Høyres Siv Kaspersen er varaordfører i Oppegård, og avviser MDGs forslag om en bomring lokalt i Oppegård.

 Transportrevolusjon

Det er en transportrevolusjon som nå er lansert.  I Oslo by vil indre bykjerne fra 2017 av være forbudt for bensin- og dieseldrevne biler.  61 prosent av utslippene i Oslo kommer fra transport, hvorav cirka halvparten skriver seg fra transport av folk og halvparten fra transport av varer og byggevirksomheten.  Stopp på bilparkering og sterk økning av bom-pengesatsene skal innen 2030 bidra til at Oslo kan innfri sin del av klimaforliket.

Men Oppegårds politikere med   selvtilfredse Høyre-ledere i spissen turer videre som om dette ikke angår oss. Skitt i Oslo og leve Kolbotn! Derfor fortsetter de med  sentrumsplaner som hører gårsdagen  til.   De kan likevel ikke unngå det faktum at Oppegård med Kolbotn som sentrum er nærmeste nabo til et Oslo som radikalt går løs på klimaproblemene. 

Konsekvensene for oss som bor her, ikke minst i Kolbotn, er at vår kommune og nære omgivelser blir landets største parkeringsplass. Ganske enkelt fordi når bilene blir forbudt i Oslo, så vil de parkeres der det er plass utenfor bykjernen – og det er fremfor alt Kolbotn-området som i tillegg skal vokse til en stort bysenter.

Samarbeid med Oslo

Kommunens ledere må i samarbeid med Oslo utarbeide en styringsplan slik at alle tog-stasjoner på strekningen Ski til Oslo kan legge forholdene til rette for parkering for de som pendler og bor utenfor Oslo og som er avhengig av bilen. Kolbotn sentrum må i likhet med indre bykjerne i Oslo befris fra en uhemmet biltrafikk.

MYE KØ: Det kjører mange biler gjennom Oppegård hver dag.
MYE KØ: Det kjører mange biler gjennom Oppegård hver dag.

 For å oppnå dette, blir følgende nødvendig:

  • Hindre gjennomgangstrafikk, sterkt redusert fart (30km/t), innføring av system med bomavgift  eller fysiske sperrer. Dette må gjelde de veiene som inngår i Kolbotnringen.
  • Større vektlegging av miljøtiltak for å begrense støy og støv fra biltrafikken, ved innføring av grenseverdier som maksimalt tillatte for Kolbotn.
  • Utarbeide en plan for et reelt bilfritt Kolbotn sentrum, med de nødvendige tillempninger for kollektivtransporten – og de hensyn som må tas til oppsittere og næringslivet i sentrum.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Storbydrøm

Med til denne historien hører også at det er Oppegård-politikerne  i sin kommuneplan for 2011-2012 vedtok å etablere et ringvei-system, Kolbotnringen. 

Formål var spesielt styring av gjennomgangstrafikken. Hverken  Statens vegvesen eller Akershus fylke har villet gi sin støtte til denne løsningen, som heller ikke har plass i prioriteringene frem mot 2020, til tross for at kommunen selv anser Kolbotnringen  om en vesentlig forutsetning for område-reguleringen av Kolbotn sentrum.

Dette betyr at skattebetalerne i Oppegård må betale «storby-drømmen» hos kommunens ledere.  Vi kommer da lett opp i en situasjon der kommunen med et tornerosesovende Høyre i spissen gjennomfører en utbyggingsplan til hundrevis av millioner kroner

( trafikktiltak) – bare for å oppleve at vi etter 2020 en gang må innse at gårsdagens politikk med uhemmet biltrafikk definitivt er slutt.

Skal vi virkelig finne oss i dette sjansespill og sløseri med vår fremtid?

Powered by Labrador CMS