ENGASJERT: Halvor Stormoen er lokalpolitiker for Høyre.

– Har Bondevik sovet i timen?

«I siste Oppegård Avis har Kjell Magne Bondevik et innlegg som forvirrer mer enn det avklarer.»

Publisert

Rent konkret går han mot en skisse som ble presentert i AKB-Areal, Klima og Byggesak 27.09., og der fikk en god drøfting og et enstemmig vedtak:

«Utvalget sender saken tilbake til administrasjonen og ber om alternative forslag som belyser:

• Hvordan man kan oppnå større grøntområde ved å øke høyden på bebyggelsen, særlig i sør

• bevare kollen i nordøst

• Legge til rette for leie til eie

• Ivareta krav til uteoppholdsareal, sol/skygge-forhold og andre generelle krav.»

Det er her vi står nå. Til utvalgsmøtet hadde kommunedirektøren lagt fram et forslag fra Norconsult AS, laget på oppdrag fra administrasjonen. Det er Høyres, og altså også AKB sin samlede vurdering, at dette forslaget var helt uakseptabelt. Vi mener også at det må være en form for innfartsparkering i underetasjer, så ikke all biltrafikk går langt inn i sentrum. Pyramiderådhuset får jo også nye funksjoner som trenger besøksparkering.

Forslaget fra Norconsult er tidligere belyst i Oavis. Kort fortalt innebar det at hele kollen i nordøst skulle sprenges bort og bebygges, og langs veiene rundt «pyramiderådhuset» skulle det bygges tett helt ut til fortauskanten. Parken på østsiden av dette ble beholdt. Bondevik kaller planen en skisse og mener den «kan saktens diskuteres»!

Konsekvensen ville være at pyramiderådhuset ville bli helt gjemt ved ankomst til sentrum fra vest, som er hovedatkomsten enten man kommer sydfra eller øst-vestfra.

Vår skisse til møtet var en vekker, for å få opp ny tenkning rundt mulige scenarier. Det er når disse foreligger på faglig vurdert grunnlag at vi kan ta standpunkt for veien videre.

På det aktuelle området er kommunen grunneier. Det er tidligere vedtatt salg for utbygging. Dette salget gir bidrag til nødvendige investeringer, jf nye Kolbotn skole. Kommunen har dog flere roller. Som ansvarlig for planer og løsninger som skal være gode over tid, så kan vi ikke bare la oss blende av løsninger som gir høyest mulig inntekt, som en privat utbygger. (Det er politikernes oppgave å holde dem i ørene også).

Men vi bør kunne tillate kommunen som selger å få de samme løsninger som politikerne har tillatt for de private. I Kolbotn Sentrum ble allerede 27.03.2017 vedtatt at eier kan få bygge opp til kote 145 på Sentrumsbygget, som tilsvarer ca 15 etasjer.

Jeg la i skissen inn inntil 10 til 15 etasjer syd for rådhuset og inntil 8 på nordsiden, der helst et tilbud med arbeidsplasser, selv om bolig ville gitt større inntekt. Begge godt tilbaketrukket fra Ingierveien for å gjøre pyramiderådhuset synlig.

Nybyggene i Ormerudveien har nederst mot Kolbotnveien kote 122. Disse kommer altså rett bak høyhus på 15 etasjer med tillatt kote 145 på Sentrumsbygget. Noen av oss protesterte den gang, men jeg mener å erindre at også KrF støttet sentrumsplanen. Hvor var Bondevik da?

En som har vært statsminister for 2 regjeringer, og etablert et senter for fred, bør ikke egle til strid uten å ha satt seg inn i sakene. Hvor er engasjementet for Kolbotnvannet og universell utforming ved Kolbotn stasjon? Bruk makten og innflytelsen der den trengs, og analyser hvor effekten er størst.

Kolbotn sentrum er ikke et boligområde bare for de som bor der. Sentrum er nærsenter for 20-30 000 mennesker, og næringslivet trenger sårt både innbyggere og tilreisende utover det. Follobanen ble lagt til Ski, men kommunen skal fortsatt være en drivkraft for rutetilbudet på Østfoldbanen. Det er derfor viktig at Kolbotn er synlig og attraktiv.

Kommunen vår trenger også arbeidsplasser for å sikre «motstrøms pendling».

I nør fremtid starter en omfattende utbygging på Rosenholm med OBOS i førersetet. Og det er nå 25 år siden det ble forhandlet med Bærum om utbyggingen på Fornebu. De tviholdt på en svært lav utnyttelse, og drømmen om Fornebubanen har ikke latt seg realisere. Nå kommer OBOS på banen også der, og løfter boligantallet fra 2300 til 11 000, og i 15 etasjer. Lillestrøm er i ferd med å konkludere sitt andre høyhuskvartal.

«Du må ikke sove..». Snart strømmer også folk fra nye utbygginger til en håpløs Kolbotn stasjon. Bondevik må sette inn kreftene sine der de trengs. Vi venter nå på en god faglig ny vurdering på tomtene sør og nord for rådhuset, med søkelys på både trivsel og økonomi.

Powered by Labrador CMS