ENGASJERT: Jenny Jæger, lokallagsleder i Oppegård Natur og Ungdom

– Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja for alltid

– Vi kan ikke fortsette å satse på oljen, skriver Jenny Jæger i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja vil få negative konsekvenser for dyr, fiskerinæringen, turismen og ikke minst verdens klima. Det ser heller ikke særlig lyst ut når det kommer til arbeidsplasser.

Det veier i alle fall ikke opp for alle de negative konsekvensene. I følge en rapport fra FNs klimapanel kan vi ikke ta opp mer enn én femtedel av all olje og gass vi har funnet for å ikke overstige togradersmålet. Arbeiderpartiet, Høyre og FrP: Er det så vanskelig å skjønne?

Viktig ressurs

I løpet av de siste tiårene har olje blitt en viktig ressurs for Norge, men nå er oljen på vei ut, og det er viktig at vi ser etter nye løsninger. Vi trenger heldigvis ikke se langt, for imens vi er opptatt av å tjene oss rike på en fossil ressurs, kan det virke som om vi har glemt de store fiskeressursene som ligger der rett foran oss.

Les også: – Vil Ap gjøre en endring?

ENGASJERT: Jenny Jæger, lokallagsleder i Oppegård Natur og Ungdom

Vi kan ikke risikere å ødelegge disse fornybare ressursene til fordel for oljeboring. Lofoten, Vesterålen og Senja er mye mer sårbart enn mange andre områder med olje og gass. I følge WWF, som hevder «dette området er et av verdens viktigste havområder for blant annet fisk og sjøfugl. Her finnes gyteområdene til den største torskestammen i verden, og fastlands-Europas største sjøfuglkoloni med hekkebestander for lundefugl og toppskarv av internasjonal viktighet.» Det er liten sjanse for at det blir oljesøl, men konsekvensene for fiskerinæringen og turismen – og ikke minst naturen! – vil være fatale dersom det skulle skje.

Les også: – Make Oppegård Grønt Again!

På grunn av de store fiskeressursene som finnes i disse områdene, har folk gjennom flere hundre år drevet med fiske her. Norge har fått sitt store varemerke som en fiskerinasjon ved at vi har tatt i bruk ressursene våre i nord på en hensiktsmessig måte. Derfor har mennesker fra hele verden hørt om norsk fisk. Fisken er noe vi bør være stolte av, og noe det er viktig at vi tar vare på i tiden framover.

Risikabelt

Nettopp derfor er til og med konsekvensutredning risikabelt for områdene, fordi det innebærer blant annet seismikkskyting som går ut på å skyte høye lyder ned i havbunnen for å måle etter olje og gass – noe som kan skremme fisken som gyter der.

I Lofoten, Vesterålen og Senja har vi per i dag 6 500 arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv. Oljeboringen kan kanskje skaffe oss 400 til, og det tallet beregnet ut ifra en høyere oljepris enn den vi har i dag. Hvorfor risikere å ødelegge for denne fornybare næringen for en kortvarig gevinst som ikke engang sikrer mange arbeidsplasser?

Vi er et av oljelandene som har forvaltet godene fra petroleumsvirksomheten til det felles gode; vi har en velferdsstat som gir et stabilt samfunn for de fleste, og vi har samlet opp penger i Statens pensjonsfond utland Oljefondet. En ting du kanskje ikke visste, er at vi ikke lenger er like avhengige av inntekter direkte fra oljevirksomheten for at Oljefondet skal vokse.

Les også: – MDG ir deg en enklere og hyggeligere hverdag

Det er fordi Oljefondet har blitt investert i mange andre selskaper, og «2016 var det første året hvor inntektene fra renter og utbytter fra fondets eiendeler oversteg kontantstrømmen fra oljevirksomheten.» (https://enerwe.no/oljefondet/na-tjener-norge-mer-pa-oljefondet-enn-pa-oljebransjen/). Til tross for dette kommer fortsatt én sjettedel av dagens inntekter til staten fra oljebransjen. Her må det startes en omstilling der vi går over til å satse på andre næringer, sånn som andre land vi liker å sammenligne oss med allerede har begynt med.

 Fremtiden

Hvis vi ikke holder oss under to graders oppvarming, vil kanskje fremtiden se slik ut: https://www.youtube.com/watch?v=sfMXUfQ6w9U.

Det er altså ikke noe å diskutere: vi kan ikke fortsette å satse på oljen! Norge er et av de rikeste landene i verden og har dermed de beste forutsetningene for å klare et grønt skifte. Vi kunne vært et forbilde for andre land, men velger heller å debattere om vi skal åpne for oljeboring i de aller mest sårbare områdene våre, steder som åpenbart burde vært utelukket.

Vi må begynne utfasingen av olje snarest. Et bra sted å starte er å slutte å lete etter, og åpne, nye oljefelt. Et bra sted å starte for en fornybar og ikke oljeavhengig fremtid, er å tenke miljø og klima nå ved Stortingsvalget.

Nå har du din sjanse! Stem på partier som er mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Med andre ord - ikke Arbeiderpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet. Stem for fisken, folket og en bærekraftig fremtid!

Powered by Labrador CMS