FEILPARKERING: På bildet ser du typisk feilparkering ved Sofiemyrhallen ved større arrangementer. Bildet ble tatt i november 2016 da hovedarrangementet for RG-gruppen var avholdt.
FEILPARKERING: På bildet ser du typisk feilparkering ved Sofiemyrhallen ved større arrangementer. Bildet ble tatt i november 2016 da hovedarrangementet for RG-gruppen var avholdt.

Sjekk de nye parkeringsreglene i Oppegård!

Fra 1. januar trådte en del endringer i regelverk om parkering. Det er snakk om en ny parkeringsforskrift og noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr.

Publisert

Regjeringen har nå ryddet litt i parkeringsbransjen og tatt et nytt skritt i retning av å gjøre parkeringsregelverket enklere.

Her kan du lese den nye parkeringsforskriften.

Tre faste satser: 300, 600 og 900 kroner

Det er nå innført tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene.

 

FARE FOR Å FÅ BOT: Les nøye om de nye parkeringsreglene. Foto: Yana Stubberudlien.
FARE FOR Å FÅ BOT: Les nøye om de nye parkeringsreglene. Foto: Yana Stubberudlien.

Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler i en annen butikken den som har kundeparkeringen.

 

Normal sats på 600 kroner ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert. 

 

Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

 

Les mer om endringene

 

Her finner du de endringer som gjelder for deg som bilfører:

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på 900 kroner.
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på 300 kroner.
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på 600 kroner.
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede må du måtte betale en kontrollsanksjon på 900 kroner. I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Fem minutters frist etter billettens utløp

 

Med det nye regelverket vil det ikke kunne ilegges bot før det har gått fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt.

 

Dermed kan det for eksempel ikke lenger ilegges en bot dersom den parkerende uheldigvis kommer tilbake til bilen to minutter for sent.

 

Den som parkerer skal også få en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan ilegges bot. 

 

Det vil for eksempel ikke være tillatt å ilegge kontrollsanksjon mens den som nettopp har parkert står i kø ved betalingsautomaten for å betale.

 

Grunn til å klage

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen).

Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor:

  1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
  2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.
Powered by Labrador CMS