BILLIGST: Parkeringsplassen foran rådhuset har også blitt vurdert og har kostnadsestimat for grunnarbeider for paviljonger på 4,25 millioner kroner. Eiendommen planlegges solgt og har av den grunn ikke blitt anbefalt å jobbe videre med.

Full forvirring om Kolbotn skole

– Denne måten å jobbe på er helt ordinær, sier ordfører Thomas Sjøvold (H).

Publisert

Om et halvt år skal elevene ved Kolbotn skole flyttes til en midlertidig skole, men per i dag kan ingen si med sikkerhet hvor den midlertidige skolen skal etableres.

Informerte om formannskapets vedtak

Formannskapet behandlet saken om plassering av den midlertige skolen til rundt 400 elever på Kolbotn skole som en orienteringssak, ifølge protokollen fra den 30. mai.

Samme dag sendte rektoren ved Kolbotn skole en epost til alle foresatte og informerte dem om at formannskapet hadde bestemt at den midlertidige skolen skulle settes opp på Rognebærlia fra nyttår. Hun skrev også at det skulle bli bussing av alle elever fra 1. til 6. trinn.

Les også: Skal vurdere bedre beredskap på legesentrene

Ingen nabovarsling

Oppegård Avis besøkte Rognebærlia og snakket med de nærmeste naboene. Ingen av dem har fått informasjon fra kommunen om dette.

OVERRASKET: Stedfortreder Marianne Klemetsen ved Rognebærlia barnehage.

Stedfortreder Marianne Klemetsen ved Rognebærlia barnehage ble meget overrasket da vi fortalte henne om kommunens planer.

– Det er dårlig at vi ikke har blitt varslet om dette. Parkeringskapasiteten her er overbelastet. Tomten som skal brukes til brakkene brukes i dag som uteplassen til 60 barn. Hva skjer med sykkelbanen her? Den var jo oppgradert i fjor sommer og er veldig populær blant barna, sier Klemetsen.

Tre alternativer

Ifølge ordfører Thomas Sjøvold er det foreløpig ikke gjort noen vedtak på at Rognebærlia er valgt som plassering av midlertidig skole, selv om det kan oppfattes slik.

– Denne måten å jobbe på er helt ordinær, og sikrer et godt samspill mellom politikk og administrasjon. FAU, naboer og andre blir nå involvert. Vi kan derfor ikke med sikkerhet si det blir Rognebærlia, men det er det alternativet vi jobber med først, sier han. 

Ifølge notatet fra rådmannen har kommunen sett på tre alternative plasseringer av brakkene (86 paviljonger fordelt på to plan): P-plassen foran rådhuset (4,25 mill. kroner), tomten i enden av Peder Sletners vei ved Toyota-bygget på Myrvoll (6 mill. kroner) og tomten på Rognebærlia (4,5 mill. kroner).

I notatet anbefales det at Rognebærlia velges som lokalisering da det ikke er noen bindinger til salg av eiendommen. Ifølge notatet skal naboene varsles i uke 25, slik at rammesøknaden kan sendes inn innen 6. juli.

Powered by Labrador CMS