FÅR BRAKKESKOLE: Den nye modulskolen skal etableres på parkeringsplassen i nedre kant av dette bildet. Byggestart for ny skole på Sofiemyr blir trolig våren 2022.
FÅR BRAKKESKOLE: Den nye modulskolen skal etableres på parkeringsplassen i nedre kant av dette bildet. Byggestart for ny skole på Sofiemyr blir trolig våren 2022.

Forsinket til våren

Brakkeskolen på Sofiemyr blir først klar i mars. Byggestart for den etappevise skolen blir trolig våren 2022.

Publisert

Jubelen var stor blant engasjerte foreldre på Sofiemyr i sommer. Politikerne vedtok i juni at det skal bygges ny modulskole i etapper. Det ble snakket om en midlertidig brakkeskole skulle stå klar allerede i høst.

– Umiddelbart etter vedtaket i kommunestyret i juni 2020 om at det skulle settes opp paviljonger på Sofiemyr skole, startet vi arbeidet med prosjektet. Det er behov for fem klasserom og lærerarbeidsplasser, til sammen seks paviljonger. Fristen for å gi tilbud gikk ut sist uke og det er fem leverandører som har sendt inn tilbud. Disse er nå til vurdering og pris, planløsning og fremdrift er tildelingskriteriene, sier virksomhetsleder byggeprosjekter Aud Val til Oppegår Avis.

– Så effektivt som mulig

Hun forteller at ingen av leverandørene kan levere før i uke 10 neste år.

– Det var åpnet for at det kunne leveres brukte paviljonger, men ingen av leverandørene tilbyr det. Det må dermed produseres nye paviljonger, noe som tar tid. Det er synd at det ikke er mulig å få på plass paviljonger før jul, slik det var planlagt. Arbeidet med å evaluere tilbudene og inngå kontrakt vil bli ferdig innen kort tid, slik at prosjektet går framover så raskt som mulig, sier Val.

– Kunne kommunen jobbet raskere i denne saken?

– Det ble avholdt et planleggingsmøte rett etter vedtaket i juni, før de ansatte gikk ut i sommerferie. Det ble satt i gang med planlegging og anbudsbeskrivelse umiddelbart etter ferien. Deretter ble det sendt ut anbudsforespørsel. I tillegg er det markedssituasjonen som avgjør hvor snart modulleverandørene klarer å levere byggeriene sine. Kommunen har jobbet så effektivt som mulig for å få på plass paviljongene snarest mulig.

VIRKSOMHETSLEDER: Aud Val er virksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo kommune. Dette bildet er fra byggingen av Kolbotn omsorgsboliger i 2017.
VIRKSOMHETSLEDER: Aud Val er virksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo kommune. Dette bildet er fra byggingen av Kolbotn omsorgsboliger i 2017.

– Ettersom det produseres nye moduler, hva har dette å si for budsjettet til prosjektet?

– Brukte moduler ville sannsynligvis ha vært noe rimeligere, men det ville hatt mest betydning for fremdriften om noen kunne tilby brukte moduler. De nye modulene er i henhold til TEK 17, og vil være forberedt til å integreres inn i nye Sofiemyr skole, sier Aud Val.

Stengt av muggsopp

Hun bekrefter at med "leveres" menes at paviljongene er ferdigstilte og kan flyttes inn i og tas i bruk umiddelbart i mars neste år. Sofiemyr skole er i dårlig forfatning og truet av muggsopp. Tidligere i sommer ble to av klasserommene stengt.

– Som et ledd i kontinuerlig oppfølging av skolen, ble klasserom 170 og 141 stengt basert på prøveresultatene datert 29. juni, da denne kontrollen viste forhøyede verdier av muggsporer i støvprøver.

– Skolebygningen holdes under nøye oppsikt med jevnlig tilsyn av undertrykksventilasjon i krypkjeller, tilstand på tak, sensorer i klasserom med mer for å sikre forsvarlig drift. Eiendom forholder seg til ekstern ekspertise på fagfeltet og luftprøveanalyse viser at personer som oppholder seg i lokalene på skolen blir eksponert for svært lave nivåer av levedyktige muggsoppsporer i inneluften, og at inneklimaet er tilfredsstillende, sier Hogne Haug, virksomhetsleder byggdrift.

Den neste inspeksjonen av Sofiemyr skole skal være 1. desember.

– Det vil bli foretatt målinger i alle undervisningsrom ved neste kontroll, sier Hogne Haug.

Byggestart i 2022

Poltikerne vedtok i sommer at den nye skolen på Sofiemyr skal bygges i etapper. Det er fortsatt en stund til spaden settes i jorda.

– Det skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) som vil ta for seg alternative løsninger for bygging av skolen. Det er derfor for tidlig å si noe om den etappevise byggingen nå. Etter politisk behandling av KVU skal skoleområdet detaljreguleres. Parallelt med regulering skal det gjennomføres et forprosjekt før man kan sende ut byggeprosjektet på anbudskonkurranse. Byggestart er foreløpig planlagt til våren 2022, sier Aud Val til Oppegård Avis.

Powered by Labrador CMS