UNNTAK FRA FORBUDET: Merk at det likevel er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Med "åpenbart ikke medføre brann" menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Minner om bålforbud

Fra fredag neste uke og frem til midten av september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Publisert Sist oppdatert

– Alle som gjør opp ild må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele året og over alt. Er du usikker på om du bør tenne opp, la heller være. Før du tenner opp setter vi stor pris på om du ringer 110-sentralen på telefon 64 91 31 00 slik at vi unngår unødige utrykninger, advarer Nordre Follo kommune.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
  • Kilde: sikkerhverdag.no

Det anbefales å følge med på skogbrannfarevarselet og følge tips og råd fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Husk at brudd på den generelle aktsomhetsplikten kan straffes med bøter eller fengsel.

Forbud fra 15. april til 15. september

Follo Brannvesen minner om at om en uke, det vil si fra fredag 15. april, og til og med 15. september er det forbudt gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål.

Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder.

"I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Ingen godkjente grill- og bålplasser

I Nordre Follo og de andre kommunene Follo Brannvesen dekker finnes det ikke godkjente grill- og bålplasser.

Grunnen til det er aktsomhetsplikten som gjelder over alt og hele tiden. Det vil si at den som tenner opp må gjøre det på en forsvarlig og sikker måte, uansett. Fra 15. april til 15. september må man også ta hensyn til forbudet i skog og mark, og eventuelle unntak.

Enkelte steder finnes det tilrettelagte bålplasser, gjerne med utepeiser eller lignende. Plassene er typisk tilrettelagt av grunneier eller kommunen.

– Disse plassene har ingen godkjenning fra brannvesenet og de samme reglene som andre steder gjelder, understreker Follo Brannvesen.

Unntak fra forbudet

Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse fra kommunen.

Søknadsskjema finner du på Follo brannvesens nettsider. På brannvesenets nettsider kan du også finne lokale bestemmelser om bålbrenning der du bor.

Dessuten er det altså tillatt å tenne bål der det er åpenbart at det ikke kan medføre brann.

Det skal svært mye nedbør til eller det skal ligge snø på bakken for at det opplagt ikke kan føre til brann, skriver Follo Brannvesen IKS på sin hjemmeside.

Powered by Labrador CMS