Bålforbud fra 15. april til 15. september

UNNTAK FRA FORBUDET: Merk at det likevel er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Med "åpenbart ikke medføre brann" menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Ikke gjør opp ild utendørs nå

Frem til midten av september er det nå forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Publisert

Onsdag 15. april startet forbudet mot bålbrenning i skog og mark, og forbudet varer til 15. september. Dermed er hovedregelen at man ikke kan tenne bål eller grille (gjelder også engangsgrill), i nærheten av skog og annen utmark.

"I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. 
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
  • Kilde: sikkerhverdag.no

Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet.

Unntak fra forbudet

Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse fra kommunen.

Søknadsskjema finner du på Follo brannvesens nettsider. På brannvesenets nettsider kan du også finne lokale bestemmelser om bålbrenning der du bor.

Dessuten er det altså tillatt å tenne bål der det er åpenbart at det ikke kan medføre brann.

Det skal svært mye nedbør til eller det skal ligge snø på bakken for at det opplagt ikke kan føre til brann, skriver Follo Brannvesen IKS på sin hjemmeside.

Ingen godkjente grill- og bålplasser i Nordre Follo

Brannsjefen i Follo har ikke godkjent noen grill- og bålplasser for helårsbruk i Nordre Follo kommune.

Videre understrekes det at plikten til å vise aktsomhet gjelder uansett. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Vær med på dugnaden, vis ansvar i skog og mark!

Som en del av den nasjonale dugnaden vi alle er med på, har Follo Brannvesen IKS en sterk oppfordring til Nordre Follos innbyggere: Vær forsiktig med bål og grill! Konsekvensene kan bli store. Også for beredskapen.

De siste ukene har det vært et yrende folkeliv i skog og mark, og mange steder er svært tørre. Skogbranner er intenst arbeid som krever mye folk og tar tid.

"Det vil være en belastning for beredskapen vi på ingen måte trenger nå. Færre utrykninger vil bidra til at vi ikke utsetter oss for smitte, og kan opprettholde beredskapen framover", skriver brannvesenet på sin Facebook-side.

Når er det lov å tenne opp bål igjen?

Du kan lage kaffebål og grille ute i perioden 16. september til 14. april, der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette gjelder både i skogen og ved fjorden.

Les mer om bålbrenning og grilling på sikkerhverdag.no.

Kan innføre totalforbud gjennom hele året

I perioder med svært stor skogbrannfare har brannsjefen myndighetet til å innføre totalforbud mot bålbrenning og grilling i utmark.

Den myndigheten har brannsjefen hele året, også utenom perioden med generelt bålforbud. Dette blir i så fall kunngjort i media. 

Kan jeg grille i egen hage?

Du kan i utgangspunktet brenne bål i egen hage.

Hvis du skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i egen hage, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten, ifølge Follo Brannvesen IKS.

Sistnevnte innebærer at du må være forsiktig og ansvarsfull, og husk at ilden må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Er det lov med bål på sankthans?

Du må søke kommunen om å få tillatelse til å tenne opp sankthansbål.

Sammen med brannvesenet vil kommunen da vurdere blant annet se på hvor det søkes om å få tenne bål, brannfaren og værforholdene.

Brannvesenet kan sette betingelser for tillatelsen. Den som søker om å få tenne bål må selvfølgelig også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål.

Les også: Innrømmer svikt i rutiner

 
Powered by Labrador CMS