BROBYGGERE: Bydelsmødrene fungerer som brobyggere mellom kommunen og innbyggere. Fra venstre: Shorok Fahd Alwehba, Nadia Ghafari, Isabel Zapata
BROBYGGERE: Bydelsmødrene fungerer som brobyggere mellom kommunen og innbyggere. Fra venstre: Shorok Fahd Alwehba, Nadia Ghafari, Isabel Zapata

Nordre Follo har fått bydelsmødre

De har brukt fritiden til å lære om ulike livssituasjoner. Nå skal bydelsmødrene bidra til bedre levekår for kvinner med minoritetsbakgrunn og deres familier.

Publisert Sist oppdatert

Bydelsmødre jobber som frivillige brobyggere mellom isolerte og hjemmeværende kvinner og kommunens tjenester. Målet er å bidra til bedre levekår for kvinner med minoritetsbakgrunn og deres familier.  

KOORDINERER TJENESTEN: Marianne Bockelie, fagspesialist i Nordre Follo kvalifiseringssenter formidler kontakt mellom bydelsmødrene og innbyggere.
KOORDINERER TJENESTEN: Marianne Bockelie, fagspesialist i Nordre Follo kvalifiseringssenter formidler kontakt mellom bydelsmødrene og innbyggere.

Dette er bydelsmødrene

Bydelsmødre Norge er en frivillig organisasjon der kvinner med minoritetsbakgrunn går gjennom et opplæringsprogram på viktige livsområder, som foreldreskap, arbeid, helse og samfunnsliv, samt bydelsmødrenes samtalemetodikk. Nå har Nordre Follo fått sine første bydelsmødre.

– Bydelsmødrene er et likeverdig samarbeid mellom det offentlige og ideelle institusjoner. Derfor har det også vært viktig at grunnutdannelsen har vært tilpasset utfordringer i vår kommune, Marianne Bockelie, fagspesialist i Nordre Follo kvalifiseringssenter.

Opplæringen av bydelsmødrene i Nordre Follo startet i 13. januar 2022. Den 7. september ble 14 kvinner sertifisert som bydelsmødre i en flott diplomsermoni der både ordfører og leder av bydelsmødre Norge, Nasreen Begum deltok. Bydelsmødrene har nå begynt å praktisere tjenesten i kommunen. Blant annet har de vært med i planleggingen av besøksdag i tre barnehager for minoritetsspråklige foreldre og barn, for å vise hva det vil si å gå i barnehage.

Samtaler, praktisk hjelp og nettverk

Til sammen snakker de 14 bydelsmødrene i Nordre Follo 19 språk. I gamle Oppegård finner vi bydelsmødre på Kolbotn, Tårnåsen, Sofiemyr, Ødegården og Oppegård. Ellers er de også spredt rundt i Ski, Skotbu og Langhus.

Oppgavene bydelsmødrene gjør er mange, og varierte. Blant annet har de samtaler med andre kvinner i lokalmiljøet om tema kvinnene selv er opptatt av, slik som familieforhold, bydelens/kommunens tjenester, utdanning, helse, fritidsaktiviteter, eller økonomi. Bydelsmødrene kjenner både kommunens tjenester og ansatte ved disse og kan vise vei til riktig tilbud.

Det bidrar også med praktisk hjelp. Det kan være å oversette et brev, bli med på møter med kommunen, bydelen, skolen eller barnehagen. 

Som et ledd i å skape nettverk, vil bydelsmødrene også arrangere aktiviteter og inkluderende møter i nærmiljøet.

Slik kommer du i kontakt med en bydelsmor

Ønsker du kontakt med en bydesmor, eller har spørsmål om bydelsmødrene, kan koordinator Bockelie videreformidle kontakt marianne.bockelie@nordrefollo.kommune.no / 452 111 42

Hvorfor bydelsmødre

Bockelie viser til at Nordre Follo har høy grad av sysselsetting, og at utdannelses- og inntektsnivået er forholdsvis høyt. Men hun påpeker økende forskjeller i sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

– Nordre Follo har i kommuneplanen 2019-30 satt seg mål om å bli landets beste oppvekstkommune, utvikle et variert og inkluderende arbeidsliv, forebygge psykisk og fysisk sykdom og utjevne sosiale ulikheter i levekår og helse (Nordre Follo mot 2030). Skal disse ambisjonene realiseres, er vi avhengige av at alle gode krefter spiller på lag, og at kommunen når ut til alle sine innbyggere, sier Bockelie.

– Vi har allerede et rikt kultur- og organisasjonsliv, gode kommunale tjenester, tilgang på flotte naturområder og mange ulike møteplasser. Dessverre har ikke alle innbyggere tilgang til tilbudene. Gjennom samarbeidet med bydelsmødrene har kommunen fått tilgang til ressurspersoner med språk- og kulturkompetanse. Bydelsmødrene bidrar til å nå ut til alle innbyggerne, og sikre dialog og likeverdige tjenester, forlarer Bockelie.

Powered by Labrador CMS