Entreprenørene som brøyter for Statens vegvesen har ansvaret for at snøkantene i kryss ikke blir uforsvarlig høye langs riks- og fylkesvegene, rydde skilt for snø og se om snøtunge trær kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Dårlig sikt på grunn av høye brøytekanter kan skape farlige situasjoner i trafikken, både i vegkryss, ved utkjøring fra private eiendommer og ved kryssing av gang- og sykkelveg.

Les også: Nå skal lokalveien saltes

– Det vi frykter mest er at uoppmerksomme bilister kjører på fotgjengere. Samtidig må bilistene huske på at barn er barn i trafikken, sier Holtvedt.

NB! Saken fortsetter under bildet!

Grunneiernes ansvar

Holtvedt har stor forståelse for at private grunneiere som bor tett inntil offentlig veg sliter med å ta unna snøen som brøytebilen legger igjen i avkjørselen deres. Imidlertid er det ingen annen måte å gjøre det på, hvis vegnettet skal bli forsvarlig brøytet. 

Les også: Nå skal lokalveiene saltes

Videre er det grunneieren som også har ansvaret for å holde så lave brøytekanter i egen avkjørsel, at det ikke oppstår farlige situasjoner. Langs det øvrige riks- og fylkesvegnettet har Vegvesenets driftsentreprenør ansvaret for å fjerne snø i kryss, for å gjenopprette god sikt.

De kommunale vegene er det kommunene som har ansvaret for drift – og vedlikehold av.

På lokalveiene har forøvrig kommunen nå varslet at de vil ta ut saltebilene. Dersom du ønsker å lese mer om dette, kan du klikke her!