BUA-JUBEL: BUA-bibliotekarer Hilde Sjølset og Hans Martin Enger, samt Khanh-Thanh Nguyen fra Framtiden i våre hender Nordre Follo

2,25 millioner til BUA

BUA i Nordre Follo har mottatt 2,25 millioner kroner fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR). Tildelingen er for årene 2022, 2023 og 2024.

Publisert

– 2,25 millioner vil bidra til tusenvis av gode opplevelser! Dette gjør at BUA kan bidra til enda mer aktivitet og inkludering, samtidig som vi bidrar ytterligere til redusert materielt forbruk, sier ordfører Hanne Opdan.

BUA tilbyr gratis utlån av utstyr til sommeraktiviteter, friluftsliv, vintersport, verktøy, spill, selskapsutstyr og mye mer. BUA drives i samarbeid mellom Nordre Follo kommune og Framtiden i våre hender Nordre Follo (FIVH).

De tildelte midlene kommer i tillegg til den store innsatsen mange frivillige i og utenfor Framtiden i våre hender legger ned i BUA, og de driftsmidlene kommunen bruker gjennom biblioteket og Frivilligsentralen.

– Gir oss flere muligheter

KANO(N)-TILBUD: Vil du utpå Kolbotnvannet, er det bare å låne kano hos Bua.

-Med dette kan vi bevare og styrke BUA-tilbudet vi har i dag, og samtidig gir tildelingen oss flere muligheter. Vi kan skape mer aktivitet utenfor BUA-ene, og vi satser på enda mer samarbeid med næringsliv og foreningsliv, sier Hans Martin Enger, leder for BUA Nordre Follo.

Nå vil BUA-gjengen se på muligheten for å opprette flere mindre avdelinger sammen med nye aktører.

– Vi ønsker blant annet å gjøre forsøk med selvbetjente BUA-er. I dag finner du BUA på Ski bibliotek, Kolben bibliotek og BUA Langhus på PULS treningssenter på Langhus. Kanskje kan du snart låne i en BUA-avdeling enda nærmere der du bor?, sier Enger.

Gir forutsigbarhet

Det er første gang BUFDIR tildeler midler for tre år av gangen. Det sørger for en forutsigbarhet de ikke har hatt tidligere.

BUA i Nordre Follo er et resultat av «samskaping» på høyeste nivå, det vil si at kommune og frivillighet finner gode samarbeidsformer og finner gode løsninger. I tillegg er et av de viktigste målene å legge til rette for at folk velger deling, i stedet for forbruk.

– Spiller en viktig rolle

BUA bidrar til å gjøre det lettere for alle å komme seg ut i naturen og i aktivitet , ifølge Enger.

– Når vi vet vi at halvparten av Norges 15-åringer beveger seg mindre enn anbefalt og at sosiale helseforskjeller øker, er det ingen tvil om at BUA-konseptet også på denne måten spiller en viktig rolle i lokalsamfunnene våre, avslutter Hans Martin Enger.

Powered by Labrador CMS