ENGASJERER SEG: Hans Martin Enger (MDG), her fotografert foran Sofiemyrtoppen skole, engasjerer seg i skoledebatten som har gått på oavis.no de siste dagene.

– Som man roper i skolen får man svar?

– Flere lærere gir bedre oppvekst, mener MDG-Hans Martin.

Publisert

Mange elever har det bra i Oppegårdskolen. Noen har det ikke, og det får vi stadig nye eksempler på.

Hvis Oppegård MDG fikk bestemme ville vi i neste års budsjett brukt 15 millioner mer i året på lærere i Oppegårdskolen enn det dagens flertall ser ut til å ville.

Det ville gitt skolene ca. 21 nye lærere sammenlignet med i dag. Midlene kan skaffes ved eiendomsskatt, forlengelse av lån, utsette store investeringer eller ved andre harde prioriteringer.

Vi støtter hvilken som helst av disse innfallsvinklene, fordi barna er viktigst. Barna er fremtiden.

Nasjonale prøver

MDG vil ikke ha flere lærere for å få bedre resultater på nasjonale prøver. Vi vil ha flere lærere fordi det øker sjansen for at hver og en av elevene får det bedre.

Jo færre elever en lærer har ansvar for, jo større sjanse er det for at elevens stumme eller støyende rop om hjelp blir hørt:

Mobbeofferet blir trøstet tidligere, mobberen blir fulgt opp tidligere, konflikter blir raskere løst, skolevegreren får bedre oppfølging, spørsmål blir bedre besvart, flere sprekkeferdige elever kan få fortalt sine historier til en lærer som har tid til å høre på, henvisningene sendes innen fristen, foreldre får tak i læreren oftere, lærerne får samarbeidet bedre, overskuddet blir litt større. Høyere lærertetthet kan redde noen som ellers ville falt utenfor. Høyere lærertetthet vil bety litt for alle, og alt for noen.

TIl kort

I for mange tilfeller har Oppegård-skolen kommet til kort. Når alle varsellamper blinker må vi ikke se oss blinde på gode resultater på nasjonale prøver.

Vi vil ha elever som har det godt med seg selv og hverandre og utvikler seg som de skal.

PS! Hva mener du om saken? Skriv et innlegg til debatt@oavis.no

Powered by Labrador CMS