Sønsterudveien

TO MÅNEDER MED BILKØ: I rushtrafikken kan du se lange køer i Sønsterudveien og Kongeveien frem til krysset i Taraldrudveien. I januar blir det fortsatt noen uker med sterkt redusert fremkommelighet som følge av anleggsarbeidene på stedet.

Utsettes ytterligere

Ikke alt har gått på skinner med prosjektet i Sønsterudveien. Etter snart to måneder med anleggsarbeidene på stedet, skal ferdigstillelsen av prosjektet utsettes igjen. Bilister bes om å smøre seg med tålmodighet.

Publisert

Anleggsarbeidene med fjerning av busslommene i Sønsterudveien, som startet i begynnelsen av november, har pågått i snart to måneder og ført til mye misnøye hos bilistene som følge av sterkt redusert framkommelighet på strekningen.

Gjenstående tiltak i                Sønsterudveien:

  • Alle resterende busslommer (med unntak av de to busslommene ved Sofiemyr senter) skal fjernes og erstattes med kantstopp.
  • På begge sider av holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter skal det etableres nye leskur. Arbeidet med å fjerne de gamle leskurene har startet i dag (tirsdag 17. desember).
  • Det skal bygges fire opphøyde gangfelt på strekningen (ved innkjøringene til Ødegården, Sofiemyr senter, Frøyas vei og Søndre Skrenten).
  • Det skal etableres bedre belysning langs deler av strekningen.
  • Ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skal krysningspunktene strammes opp ved å flytte fotgjengerfeltene litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.

Statens vegvesen (SVV) skulle ferdigstille prosjektet 4. desember, men måtte utsette ferdigstillelsen i tre ytterligere uker, frem til 31. desember. Ifølge byggeleder Fredrik J. Nyland i SVV skyldtes avviket i fremdriftsplanen blant annet at SVV valgte å bytte ut all kantstein oppover langs veien.

Nå, en drøy uke før jul, er prosjektet ikke halvveis ferdig (red. anm.: les mer om det som gjenstår i faktaboksen på side fem), som betyr et nytt avvik i fremdriftsplanen.

Oppegård Avis har kontaktet byggelederen i SVV i forbindelse med saken, men foreløpig har han ikke besvart våre spørsmål. Ifølge arbeiderne fra Vaktmesterkompaniet, som jobber med prosjektet på oppdrag fra SVV, skal arbeidene på den andre siden av veien fortsette etter nyttår.

Les også: Avdekket alvorlige avvik i Sønsterudveien

Feil type kantstein

KASSELKANTSTEIN: Denne kantsteinen, som er avrundet mot kjørebanen, gjør at det er lettere å komme nær plattformen, den hindrer skader på bussene og sikrer liten avstand mellom buss og plattform.

SØNSTERUDVEIEN: Anleggsarbeidene med fjerning av busslommene i Sønsterudveien, som startet i begynnelsen av november, har pågått i snart to måneder og ført til mye misnøye hos bilistene som følge av sterkt redusert framkommelighet på strekningen.

Forrige uke fikk Oppegård Avis henvendelser fra flere bussjåfører. De reagerte på at SVV brukte feil type kantstein for å bygge kantstopp for bussene i Sønsterudveien.

Det ble nemlig ikke brukt en så kalt kasselkantstein (red. anm.: kantstein som er avrundet mot kjørebanen), men helt vanlig, firkantet kantstein.

«Feil type kantstein ved etablering av kantstoppene fører til at bussene ikke kan kjøre inntil kantstoppene. Glipet mellom bussene og plattformen som oppstår som følge av dette, kan føre til uhell ved av- påstigning. Ved å kjøre inntil disse kantsteinene, vil bussene bli påført skader», påpekte bussjåførene.

Les også: – Feil type kantstein i Sønsterudveien

– Dyrere i innkjøp

AVRUNDET KANTSTEIN: Kun de to busslommene ved Sofiemyr senter skal utformes ved bruk av kasselkantsteinen som gjør at det er lettere å komme nær plattformen og hindrer også skader på bussene.

Da Oppegård Avis snakket med byggeleder Fredrik J. Nyland onsdag forrige uke, bekreftet han at SVV var kjent med bussjåførers ønske om bruk av kasselkantstein.

– En av årsakene til at vi ikke bruker kasselkantstein i Sønsterudveien er at ved bruk av kasselkantstein får vi ikke brøytet veien helt inntil. Det er fordi at denne kantsteinen er avrundet og stikker ut i bunnen. Kasselkantsteinen er også betydelig dyrere i innkjøp og ved etablering, sa Nyland overfor Oppegård Avis.

Tirsdag denne uken kunne vi allikevel se at busslommen ved Sofiemyr senter ble utformet ved hjelp av kasselkanstein. Oppegård Avis fikk bekreftet av arbeiderne på stedet at kasselkantstein også skal brukes ved busslommen på den andre siden av veien ved når anleggsarbeidene starter der i januar.

Les også: Tre ekstra uker med anleggsarbeidene i Sønsterudveien

 

 

Powered by Labrador CMS