BUSSTREIK FRA SØNDAG: Etter brudd i forhandlingene om bussbransjeavtalen kjører ingen by- og regionbusser i Ruters område. Foto: Yana Stubberudlien

Busstreiken fortsetter

Det er streik blant 3800 bussjåfører i Oslo og Viken etter at partene ikke kom til enighet natt til søndag 20. september. All rutebuss- og skoletransport med buss er stanset inntil videre, som betyr at det blir ekstra utfordrende for mange å komme seg på jobb og skole i morgen.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om Ruter AS:

  • Er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet.
  • Administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge.
  • All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem.
  • Eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

Partene kom ikke til enighet og bussjåførene er tatt ut i streik fra søndag morgen. Det betyr at det trolig ikke skal kjøres buss i hele Ruters område (Follo, Romerike, Asker og Bærum) i morgen og så lenge streiken pågår.

Reisende oppfordres til å finne alternative transportmåter, eller la være å reise i forbindelse med streiken.

Ruter forholder seg til spillereglene som gjelder ved en lovlig arbeidskonflikt og vil derfor ikke sette inn ekstra kapasitet.

Samtlige by- og regionbusser er tatt ut i streik. Ingen busser i Oslo og tidligere Akershus kjører.

Reiseplanleggeren oppdateres ikke

Ruter opplyser at reiseplanleggeren og RuterReise-appen ikke er oppdatert.

Reiseforslag som inneholder buss vil derfor ikke være korrekte. Reisende må derfor se bort fra reiseforslag som inneholder by- og regionbuss. Ruter anbefaler å fjerne buss som alternativ når du planlegger reisen.

Økt press på tog, trikk, T-bane og båt

Trikk, T-bane tog og båt skal etter planen kjøre som normalt.

Dersom dette endrer seg, vil Ruter legge ut oppdatert informasjon på ruter.no.

Ruter minner også om at reisegarantien ikke gjelder i forbindelse med streik.

Når det gjelder togtransport, skriver Vy at streik hos en av eller flere av Vys underleverandører er forhold utenfor Vys kontroll.

Vy har dermed ingen transportplikt som følge av dette. Samtidig presiseres det at kunden har krav på å få tilbakebetalt billetten eller andel av billetten hvis det er periodebillett, men at kunden ikke har krav på dekning av kostnader til alternativ transport. 

Kan føre til økt smitte

Ruter gjør også oppmerksom på at det kan bli mange reisende med trikk, T-bane, tog og båt, noe som vil kunne medføre at Ruter ikke kan tilrettelegge for at passasjerer kan holde anbefalt avstand.

Ruter minner om retningslinjene for smittevern i kollektivtrafikken, og ber deg om å ikke reise med mindre du må - og gå av transportmiddelet hvis det ikke er plass. Her finner du oppdaterte retningslinjer om pandemien og kollektivtrafikken.

Unntak for skole- og spesialskyss

Spesialskyss (med minibuss og taxi) er i noe grad berørt og kjører på følgende måter i Follo:

  • Ti minibusser er tatt ut i streik.
  • Linje 507 (Elleveien - Dyrløkke i Drøbak) betjenes med kun én minibuss, noe som innebærer redusert kapasitet.
  • bestillingslinje 531 (Hvitsten - Vestby stasjon) vil en minibuss være ute i streik. De to andre minibusser vil kjøre som normalt.

Oppegård Avis følger opp saken og oppdaterer den fortløpende.

Powered by Labrador CMS