ØNSKER BYGGESAKENE PRIVATISERT: Frps Geir Amundsen tordner ut mot den ekstremt lange saksbehandlingstiden i kommunen.
ØNSKER BYGGESAKENE PRIVATISERT: Frps Geir Amundsen tordner ut mot den ekstremt lange saksbehandlingstiden i kommunen.

– Privatiser byggesakene

Frps Geir Amundsen mener byggesaker må ut av kommunens hender for å få fart på sakene.

Publisert

Oppegård er, ifølge kommunebarometeret, dårligst i Follo på saksbehandling og ligger på 350. plass i landet.

– Trenerer byggesaker

En av dem som vil sneglefarten i byggesaker til livs, er Frps Geir Amundsen.

ØNSKER BYGGESAKENE PRIVATISERT: Frps Geir Amundsen tordner ut mot den ekstremt lange saksbehandlingstiden i kommunen.
ØNSKER BYGGESAKENE PRIVATISERT: Frps Geir Amundsen tordner ut mot den ekstremt lange saksbehandlingstiden i kommunen.

Han påstår at  Oppegård kommune har i årevis drevet med trenering av byggesaker.

– Oppegård kommune har gjennom en årrekke havnet langt ned på listen over kommuner som gir god service når det gjelder kvalitet, tidsbruk og resultat av byggesaksbehandling. Vi kan ikke lenger fortsette med det, sier Amundsen.

Han sier Oppegård Frp har fått det skriftlig fra store konsulentselskaper som Asplan Viak at de ikke ønsker å gi fast pris for konsulenthjelp til innbyggerne i Oppegård på grunn av sin dårlige erfaring med vår kommune.

Privatisering av byggesak

Frp-politikeren oppfatter dette som et kraftig signal på at noe må endres. Han mener Oppegård bør vurdere å sette ut saksforberedende arbeid til private profesjonelle aktører.

FRUSTRERT: Knut Arnesen er en av mange Oppegård-folk som sliter med lang saksbehandlingstid i byggesaker.
FRUSTRERT: Knut Arnesen er en av mange Oppegård-folk som sliter med lang saksbehandlingstid i byggesaker.

– Vi vet at privatisering av kommunens saksbehandling gjøres i Sverige med gode resultater. Dette kan gi våre innbyggerne enklere, raskere og mer rettferdig saksbehandling, samt at det kan få fart i boligbyggingen, sier Amundsen.

I august sendte han et brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) hvor han stilte spørsmål om hvordan dette kan løses praktisk.

Avdelingsdirektør Ole Molnes i KMD skriver i sitt svar at oppgaver som ikke medfører offentlig myndighetsutøveøse, som for eksempel saksforberedende arbeid, er mulig å sette ut til private rettssubjekter.

Han påpeker at delegering av offentlig myndighet til private aktører krever særskilt hjemmel i lov, og at det ikke er adgang til å privatisere kommunens myndighet i byggesaksbehandlingen.

Dette sier loven

  • Oppgaver som ikke medfører offentlig myndighetsutøveøse, som f. eks. saksforberedende arbeid, er mulig å sette ut til private rettssubjekter.
  • Enkelte kommuner har valgt å benytte seg av dette i perioder, blant annet for å få ned antall ubehandlede saker. Eventuelle vedtak må derimot fattes av kommunen selv.
  • Det er ikke adgang til å privatisere kommunens myndighet i byggesaksbehandlingen.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartement.

Powered by Labrador CMS