FRUSTRERT: Knut Arnesen opplever alt annet enn hurtighet hva gjelder behandlingen av byggesaken hans. Han er ikke alene om dette.
FRUSTRERT: Knut Arnesen opplever alt annet enn hurtighet hva gjelder behandlingen av byggesaken hans. Han er ikke alene om dette.

På jumboplass i Follo

Skal du gjøre noe på tomten din må du regne med sneglefart i saksbehandlingen. Knut Arnesen er en av dem som er frustrert.

Publisert

Byggesak på gang? Det er bare å smøre seg med tålmodighet dersom du skal gjøre endringer på tomten din.

På de siste målingene har Oppegård scoret dårlig på saksbehandling. Årets kommunebarometer, som er en svært omfattende rangering av landets 428 kommuner etter en rekke kategorier, viser at Oppegård er dårligst i Follo på saksbehandling og ligger på 350. plass i landet.

Frustrert

En av dem som er frustrert, er Knut Arnesen (74) fra Svartskog.

– Jeg eier en eiendom på Svartskog og har jobbet med en byggesak for min sønn og datter som bor der. Det dreier seg om deling av eiendommen. Det har vært usedvanlig komp- lisert å få et ordentlig og konkret svar fra kommunen, sier Knut Arnesen (74), og viser oss en bunke med papirer.

Skal man tro statistikken, er Knut Arnesen ikke den eneste som venter på svar fra kommunen.

Kommunestyret har nylig bedt rådmannen om å legge frem et notat med vurdering av hvordan vi kan bli bedre på dette viktige området, slik at brukerne opplever kommunen som en serviceinstitusjon.

74-åringen sier han har jobbet i byggebransjen i 40 år og har vært meddommer i forbindelse med byggesakene i 15 år.

– Oppegård kommune har behandlet sakenvår  siden begynnelsen av 2015 og jeg vet ikke ennå når det endelige vedtaket kommer. Det er helt håpløst. Det er det verste jeg har sett, sier Arnesen.

Ønsker ikke å kommentere saken

– Dette er ikke en helt vanlig byggesak, men en sak som
krever tillatelse fra andre lovverk, sier virksomhetslederen for Bygg og kart,
Karen Zwicky Knobel.

Utover dette vil hun ikke kommentere den konkrete saken.

Powered by Labrador CMS