VOLDSOM HOGST: Mange turgåere har stusset fælt over hva i all verden som har skjedd i skogen på Sofiemyr. Nå får du svaret.

– Nødvendig hogst

Mange turgåere har reagert på hvordan det ser ut i skogen langs Kongeveien, og har lurt på hva i granskauen som skjer. Slapp av, det blir bra når Bymiljøetaten er ferdig.

Publisert

Det ser ganske så dramatisk ut i skogen i det populære turområdet for tiden. Heldigvis er dette bare midlertidig, og det er ingen vandaler som har gått berserk med skogsmaskin.

Forbedret turområde

Det er derimot Bymiljøetaten som hugger i skogene våre om dagen. 

– Formålet med arbeidene i utgangspunktet er å hogge ut en planlagt lysløypetrase for Oppegård kommune. Denne går fra Ødegården forbi Tårnåsen skole, Tårnåsen senter og fram til der Oppegårds grense av Kongeveien slutter, forteller Kristian Moen, som er pressekontakt i Bymiljøetaten i Oslo. 

HOGST I SKOGEN: Slik ser det ut for tiden langs Kongveien.

 

Et annet formål er å tynne ut den tette skogen som har vært i området. 

– I tillegg til dette hogges det i flere bestand i skogen. Dette er i alle fall to bestand med eldre granskog, hvorav det ene var i ferd med å bryte sammen – mye vindfall og tørt. Det blir også tynnet og hogd gjennom en del bestand med blandingsskog, furuskog og løvskog som er veldig tette og overtette. En stor del av skogen i området har også stått utynnet alt for lenge. Vi kommer til å tynne ut og sette igjen trær der vi mener dette er mulig. De stedene vi ikke mener det er mulig å sette igjen trær vil det bli flatehogst, sier han.

STORE MASKINER: Tømmeret stables etter at det er hugget ut av skogen langs Kongeveien.

Tar en stund til

Når arbeidene er ferdige og skogen ryddet, er foreløpig usikkert, men du må nok regne med at det vil ta en god stund til. Når det står ferdig, vil det imidlertid bli en helt annen turopplevelse, ifølge Moen.

– Kvaliteten for publikum vil være en ny skiløype og lysløype. Etter hvert blir nok denne knyttet sammen med lysløypa i Grønliåsen. I de fleste områdene som blir hogd i dag vil det bli en mer åpen skog med mer blåbærlyng og, i en periode, mer sopp. I noen år etter hogst vi det derimot være mye kvist som gjør områdene mer utilgjengelige. For mange av områdene vil denne perioden være kortvarig. Når vi behandler skogen jobber vi langsiktig, og de nåværende arbeidene vil gi en åpnere og triveligere skog for de fleste på sikt, avslutter Kristian Moen.

Powered by Labrador CMS