BYROMSPROSJEKTET

19,3 MILLIONER KRONER: Det foreslås ulike tiltak med alt fra en kunstfrosset skøytebane til en bålplass og en fugleredehuske i rådhusparken, til totalt 19,3 millioner kroner, men disse planene foreslås utsatt.

Dette prosjektet foreslås utsatt

Utviklingen av uterommene i rådhusparken på Kolbotn, som utgjør nærmere 40 prosent av hele byromsprosjektet, foreslås utsatt til senere.

Publisert Sist oppdatert

Byromsprosjektet dreier seg om utviklingen av uterommene i totalt fire områder på Kolbotn. Disse er Jan Baalstruds plass (nedre torg), Veslebukta, øvre torg og rådhusparken.

Kostnadene for hele byromsprosjektet, slik det foreligger i dag, beregnet til å være på 50,1 millioner kroner, kommunens andel er på 35 millioner kroner av det totale beløpet.

Selv om de største kostnadene i hele byromsprosjektet er knyttet til utviklingen av parken ved Gamle Oppegård rådhus (19,3 millioner kroner, tilsvarende 39 prosent av det totale beløpet for hele byromsprosjektet), anbefaler kommunedirektøren å vente med utviklingen av dette området. Det betyr at kostnadene for hele byromsprosjektet blir redusert fra 50,1 millioner kroner til 30,8 millioner kroner. Kommunens andel i dette beløpet vil også bli redusert som følge av dette.

– Jeg foreslår å utsette utviklingen av rådhusparken for å avvente reguleringen av byggeområdene ved rådhuset har kommet lenger, slik at løsningen i rådhusparken kan tilpasses detaljreguleringsplanene og byggeprosjektene der, forklarer kommunedirektør Øyvind Henriksen i saksfremlegget.

Furutrær og åpne plener

I områdereguleringen for Kolbotn sentrum er det satt flere krav til tiltak i den aktuelle delen av rådhusparken.

Det er vedtatt at høyreiste furutrær og åpne plener skal bevares som en forpark til rådhusbygningen følgende måte: Furutrærne skal bevares. Sentrale ganglinjer skal opparbeides med fast dekke og parkmessig belysning som bidrar til kriminalitetsforebyggelse. Det skal etableres belysning som understreker parkens arkitektoniske kvaliteter. Parken skal ha benker flere steder.

Det aktuelle forprosjektet for rådhusparken, som skal vedtas i kommunestyret førstkommende onsdag, viser gangveiene beholdt som i dag. Disse senere tilpasses ny bebyggelse sør og nord for Gamle Oppegård rådhus. Furutrærne skal også beholdes.

Aktiviteter til litt eldre barna

I den nordlige delen avgrenser staudebed ulike oppholdssoner. Staudene gir farge til parken og leveområder for insekter, i større grad en ensartede plenflater.

Området ved krysset i Edvard Griegs vei/ Kolbotnveien, dagens parkeringsplass, blir et mer aktivt hjørne, myntet de litt eldre barna. Her foreslås det å legge til rette for aktiviteter som for eksempel bordtennis og hengekøyer eller fugleredehuske som er populært også hos ungdomsskoleelevene.

Her kan det også etableres flere sittegrupper og en grill-/ bålplass.

FUGLEREDEHUSKE: Det foreslås å sette opp en slik fugleredehuske i området.
GRILLPLASS: Det foreslås også en grill-/ bålplass i området.

Mini-Spikersuppa

Hovedelementet i rådhusparken blir, ifølge forslaget, en permanent, kunstfrosset skøytebane avgrenset av sittekanter.

Skøytebanen foreslås plassert i det sørøstlige hjørnet av parken, på den østlige delen av p-plassen som ligger vis-a-vis Foss & Co-bygget.

– Sommerstid kan dette være et vannspeil, etter modell av Spikersuppa i Oslo sentrum. Mange av elevene fra Ingieråsen passerer dette hjørnet vei til og fra skolen, og ønsket er at dette hjørnet kan bli et sted ungdommene møtes etter skoletid. Vannspeil og skøyteis vil være attraktivt for alle aldersgrupper, skriver kommunedirektøren i saksfremlegget.

HER KAN DEN SETTES OPP: Kunstfrosset skøytebanen foreslås anlagt i det sørøstlige hjørnet av parken.
PÅ DENNE P-PLASSEN: På den parkeringsplassen, som ligger i det sørøstlige hjørnet av rådhusparken, har det blitt foreslått å bygge en skøytebane.
REFERANSEPROSJEKT: Dette bildet viser bruk av materialene i forbindelse med prosjektet.

Fiaskoprosjektet

Oppegård Avis har skrevet en rekke artikler om fiaskoprosjektet med plastisbanen på Jan Baalsruds plass. Det var mye folk, fanfarer fra Kolbotn Garden og tale fra daværende ordfører Thomas Sjøvold (H) da plastisbanen åpnet på Jan Baalsruds plass 2. mars 2019.

DEN GANG DA: Daværende ordfører Thomas Sjøvold åpnet plastisbanen 2. mars 2019.

Selve banen kostet 521.000 kroner, men kommunen slet med vedlikehold. Kort tid etter ble det avdekket behov for store utgifter til å drifte banen i tillegg til miljøtrøbbel med ikke godkjente midlene for å polere og rengjøre banen. Den viste seg også å være lite funksjonell.

Vinteren 2019-2020 sto banen montert opp utenfor Kolben, men på grunn av mildværet var det vanskelig å få til gode skøyteforhold. Rett etter nyttår i fjor ble banen montert ned og lagt på lager. Der har den ligget siden... før den dukket opp på Østre Greverud i desember 2021.

Fra skøyter til fotball

Deler av plastisbanen fra Kolbotn (kun vantet uten selve plastunderlaget) ble nemlig observert stående ved parkeringsplassen nord for kunstgressbanen på Østre Greverud.

Det viser seg at plastisbanen (vantet fra den) brukes nå som fotballbane til de yngste fotballspillerne i OIL, slik at ballen ikke forsvinner så lett.

HER STÅR DEN: Plastisbanen fra Kolbotn ble funnet på Østre Greverud.

I Ski er kunstisflaten i idrettsparken svært populær. Denne banen kom til etter initiativ fra Jack Ove Valø, som også har vært initiativtaker til en kunstisbane på Langhus. Denne ideen har fra den gangen vært med i planene for idrettsparken i Langhus.

Powered by Labrador CMS