COVID-19 I NORDRE FOLLO

TO SMITTETILFELLER: Det er påvist to smittetilfeller på avdelingen ved kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo Lokalmedisinske Senter (Follo LMS), som er lokalisert på Ski sykehus. På bildet ser du daglig leder ved døgnenhet og legevakt ved Follo LMS, Marita Kolstrøm. Foto: Yana Stubberudlien/ Innfelt foto:Terje Lundefaret

36 personer testet etter to smittetilfeller ved Ski sykehus

Det er påvist to smittetilfeller ved Ski sykehus. Som følge av dette har foreløpig 36 personer blitt testet. Foreløpig er det ingen indikasjon på at legevakten er berørt.

Publisert Sist oppdatert

Follo Lokalmedisinske Senter (Follo LMS):

  • Lokalisert på Ski sykehus.
  • Er et interkommunalt senter som eies og drives av tre Follo-kommuner: Ås, Frogn og Enebakk (tidligere også Ski, Oppegård og Nesodden).
  • Nordre Follo kommune har tidligere sagt opp avtalen med Follo lokalmedisinske senter for å starte eget lokalmedisinsk senter og døgnlegevakt fra 1. januar 2020. Rett før jul ble det klart at Nordre Follo kommune ikke klarte å opprette tjenestene, så de måtte søke Follo LMS om å fortsette samarbeidet. Etter at Nordre Follo, og Nesodden trakk seg ut, driftes Follo LMS av Enebakk, Frogn og Ås.
  • Siden 2. januar 2019 har også daglegevakt for Frogn, Enebakk og Ås blitt overtatt av Follo LMS.
  • Kveld/natt, helg og helligdager betjener Follo LMS også legevakt for Nordre Follo og Nesoddens innbyggere.
  • Senteret er en del av kommunenes akutt tilbud og består av telefonsentral, legevakt og døgnpost for kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD).

Det er Nordre Follo kommune som har informert om dette i en pressemelding. Her skriver de at de to smittetilfellene er påvist på avdeling ved kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo Lokalmedisinske Senter (Follo LMS), som er lokalisert på Ski sykehus og drives/eies av Ås, Frogn og Enebakk kommuner.

Avdelingen dette gjelder ligger i tredje etasje i bygget. Det presiseres også at de to smittede ikke er bosatt i Nordre Follo kommune.

– 36 personer er foreløpig testet, dette er både ansatte og pasienter, sier daglig leder ved døgnenhet og legevakt ved Follo LMS, Marita Kolstrøm.

Kommunen opplyser at smittevernteamet i Nordre Follo kommune bistår i smittesporing, smitteverntiltak og oppfølging av disse personene.

– Vi vil få svar på tester utover dagen og morgendagen, og vil med det raskt få et bilde av situasjonen. Kommunen jobber nå med å definere nærkontakter og hvem som skal settes i karantene ut fra lister og informasjon de har fått fra oss, sier Kolstrøm.

Sårbare pasienter

Kommunen forklarer at ved den kommunale akutte døgnenheten (KAD) ved Ski sykehus behandles pasienter som er skrevet inn av leger, men som ikke trenger sykehusinnleggelse ved Akershus Universitetssykehus (AHUS). Ved mottaksavdelingen er pasienter som er skrevet ut fra Ahus, men som ikke er friske nok til å reise hjem og får behandling ved Follo LMS.

– Pasienter her er i alle aldersgrupper, men er i utgangspunktet sårbare pasienter, sier Kolstrøm.

Oppfølging av tidligere innlagte pasienter

Marita Kolstrøm sier at de jobber nå med å kartlegge pasienter som har vært innlagt fra kvelden fredag 11. september og som er utskrevet, slik at de kan følges opp.

– Pasienter og pårørende dette gjelder trenger ikke kontakte smittevernteamet på egen hånd, men vil bli kontaktet, understreker hun.

Har du vært på legevakten den siste uken?

Det er foreløpig ingen indikasjon på at legevakten i første og andre etasje er berørt, ifølge kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

– Pasienter som har vært ved legevakten den siste uken trenger ikke gjøre noe utover det vanlige; holde avstand, vaske hender ofte, holde seg hjemme hvis man er syk, og teste seg ved mistanke om covid-19, sier hun.

Kommuneoverlegen legger til at Nordre Follo kommune er forberedt på et utbrudd, og at smittevernberedskapen i kommunen tar høyde for at det kan skje.

Kommunen kommer tilbake med oppdatert status klokken 18.00 i kveld.

Powered by Labrador CMS