VOTERTE: Kommunestyret voterte over en rekke punkter før de nye smitteverntiltakene var klare.

Dette er de nye koronareglene i Nordre Follo

Kommunestyret debatterte og voterte i to timer før de vedtok nye smitteverntiltak.

Publisert Sist oppdatert

Forrige torsdag var formannskapet samlet, men de klarte ikke bli enige om nye smittevernregler. Derfor utsatte de saken. Onsdag kveld kom saken opp i kommunestyret. Etter to timers saksbehandling var vedtaket klart.

Dette er de nye reglene som langt på vei er i tråd med situasjonen i Oslo.

  • Påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre passasjerer. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • Forbud mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere. Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med færre enn ti deltakere hvor avstand på en meter ikke kan overholdes.
  • Selv om antallet deltakere er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.
  • Det er unntak for barn og unge som tilhører samme kohort i klasserom og/eller i barnehagegrupper på dagtid. Det legges til grunn at de øvrige smitteverntiltakene ivaretas.
  • Forbud mot skjenking av alkohol etter klokken 24.00.Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.
  • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 tilskuere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.
  • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 tilskuere til stede samtidig.
  • For arrangementer innendørs med fast seteplassering gjelder antallsbegrensningen i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13. De som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, også når det er fastmonterte seter.

De nye smitteverntiltakene gjelder fra 22. oktober klokken 12.

Det skal gjøres en ny vurdering av forskriften senest 5. november 2020.

Powered by Labrador CMS