Illustrasjonsbilde: Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Kun 1.050 Pfizer-doser denne uken

Publisert Sist oppdatert

Kun 6,18 prosent, eller rundt 2.800 av de totalt 45.300 innbyggerne over 18 år, er fullvaksinert i Nordre Follo.

Ytterligere 4.946 personer, som tilsvarer 10,92 prosent av den voksne befolkningen, har fått dose én. Når disse er fullvaksinert, øker andel fullvaksinerte i Nordre Follo til 17,09 prosent eller 7.744 personer.

– Innbyggerne som har fått dose én er også godt beskyttet, påpeker Monica Viksaas Biermann, programleder for vaksinering og konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo.

To oppdaterte scenarioer

– Vi håper at den voksne befolkningen i kommunen (alle innbyggere over 18 år) får dose én innen sommeren, men usikkerheten er stor ennå, sier Monica Viksaas Biermann.

Hvor raskt FHI og kommunene kan tilby vaksiner til ulike befolkningsgrupper er usikkert. Det avhenger særlig av hvilke vaksiner som blir godkjent og når, og hvor mange doser som blir levert til Norge fremover i tid.

Dagen etter at bruk av AstraZeneca-vaksinen ble stanset i Norge (torsdag 11. mars), har FHI oppdatert sine to vaksineringsscenarier:

 • Det ene av disse scenarioene er nøkternt og tar hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig:
NØKTERNT SCENARIO: Kilde: FHI (oppdatert 12. mars 2021)
 • Det andre scenariet er mer optimistisk i anslaget for leveranser og godkjenning av vaksiner. Husk at de to scenarioene baserer seg på estimater:
OPTIMISTISK SCENARIO: Kilde: FHI (oppdatert 12. mars 2021)

Sjekk antall vaksinerte i risikogruppene

Flere lesere har bedt oss om å finne ut hvor mange innbyggere i Nordre Follo som tilhører de forskjellige risikogruppene og hvor langt kommunen har kommet når det gjelder vaksinering av disse gruppene.

Har du registrert deg i Helseboka?

 • Husk at alle innbyggere over 65 år skal vaksineres av helsepersonell i kommunen, og kan nå registrere seg i appen Helseboka.
 • Yngre personer (risikogruppene 4B, 5, 6 og 7) med underliggende sykdommer skal vaksineres hos fastlegen og må selv ta kontakt med sin fastlege.
 • Når det gjelder personer som er yngre enn 65 år som ikke tilhører risikogruppene, skal disse vaksineres av kommunen og må registrere seg i Helseboka.
 • Les mer på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet Monica Viksaas Biermann i Nordre Follo kommune. Hun har sendt oss en oversikt over antall innbyggere i de ulike risikogruppene (SSB-statistikken) samt antall og prosentandel av de vaksinerte i disse gruppene:

Kilde: Nordre Follo kommune

Vaksinering i uke tolv

Norge stanset bruk av AstraZeneca-vaksinen torsdag 11. mars. Ifølge Biermann har legevakten fått mange telefoner, mest fra helsepersonell, fra innbyggerne som var bekymret for de alvorlige bivirkninger etter vaksinering med denne vaksinen.

– Siden bivirkningene rapporteres til FHI direkte, har vi ikke fått informasjon om alvorlige bivirkninger hos våre innbyggere. Situasjonen er utrolig kjedelig og bekymringsfullt, men jeg har veldig tiltro til vurderingene FHI og regjeringen har gjort, sier Biermann.

Hun sier at når det gjelder Moderna-vaksinen, blir den "skjevfordelt" til de prioriterte kommunene.

Risikogruppe 3 denne uken

Nordre Follo får kun BioNTech/Pfizer-vaksinen for tiden. Denne uken får vi en leveranse på 152 hetteglass eller mellom 912 og 1.050 enkeltdoser av denne vaksinen.

– Vi fortsetter å vaksinere risikogruppe 3 (75-84 år) denne uken. Totalt 3.626 personer tilhører denne gruppen. Halvparten av disse har fått dose én og 30 prosent av disse er fullvaksinert, sier Monica Viksaas Biermann.

Ifølge henne får cirka 1000 innbyggere i risikogruppe 3 dose én av vaksinen denne uken, mens cirka 72 innbyggere (tolv hetteglass med vaksinen) i den samme gruppen får dose to og blir fullvaksinert.

– Det kan også hende at noen av prioritert helsepersonell får noen få doser, men det er kun hvis noen av de pasientene i gruppe 3 ikke møter opp til avtalt vaksinering eller hvis vi klarer å trekke noen ekstra doser ut av de hetteglassene vi har fått, sier Biermann.

Vaksinasjonssteder er nå i Kolben kulturhus og i underetasjen på Ski Storsenter (der G-Sport var tidligere). Husk at vaksinedose én og to vil bli satt på samme sted.

Ferdig med gruppe 3 i påskeuken

I løpet av påsken har kommunen planlagt å vaksinere ferdig resten av risikogruppe 3.

– Neste uke (uke 13) får vi 148 hetteglass (cirka 888 enkeltdoser) med BioNTech/Pfizer-vaksinen. 124 av hetteglassene eller cirka 744 enkeltdoser skal gis som dose én og 16 av hetteglassene eller 96 enkeltdoser som dose to, sier Biermann.

Tilhører du gruppe 3 og ikke har blitt vaksinert i løpet av uke 13, bør du ta kontakt med kommunen på telefonnummeret 940 12 310 (Vaksinetelefonen, kl. 09.00-14.00 mandag til fredag). De som betjener Vaksinetelefonen kan kun hjelpe deg med registrering i Helseboka.

Gruppe 4 fra neste uke

Kommunen har ikke begynt med vaksinering av risikogruppe fire ennå, men har planlagt en forsiktig oppstart allerede fra neste uke. Totalt 6.226 innbyggere tilhører risikogruppe 4.

Denne risikogruppen er todelt og består av:

Kilde: Nordre Follo kommune
 • Gruppe 4A: Alle mellom 65 og 74 år (5.486 personer). OBS! Det er viktig at alle som ønsker vaksine registrerer seg i Helseboka. Flere har allerede gjort dette. Kommunen har likevel sendt brev til alle i denne gruppen. I brevet ber de alle som ønsker vaksine om å registrere seg.
 • Gruppe 4B: 18-64 år med høyest risiko/ med alvorlig underliggende sykdommer (740 personer). Personer i denne gruppen, men også i risikogruppene 5, 6 og 7 (se faktaboksen nederst i saken) må ta kontakt med fastlegen sin for vaksine. Fastlegene ønsker at du fortrinnsvis tar kontakt digitalt.

Har du fastlege i en annen kommune, og fastlegen ikke har mulighet til å vaksinere deg, kan du ringe Vaksinetelefonen og få time til vaksinasjon i Nordre Follo. Du trenger en bekreftelse fra fastlegen din på at du tilhører risikogruppen og du må ta med deg denne bekreftelsen når du kommer for å få vaksinen.

– 4B kommer ikke etter 4A

– Hvilken prioritering vil det være innenfor gruppe 4?

– De to delgruppene innen gruppe 4 skal ses som en helhet, men 4b kommer ikke etter 4a. Vi vet det er mange i gruppe 4B som venter veldig på vaksine, og vi vil passe på å sende vaksiner til fastlegene straks vi når gruppe 4 slik at de kan vaksinere gruppe 4B. Samtidig begynner vi med vaksinering av gruppe 4A på de to vaksinestasjonene (Kolben og Ski Storsenter), sier Biermann.

– De eldste skal velges først

Flere av våre lesere har reagert på at kommunen forholder seg til hele risikogruppen som en helhet når de sender innkallingene til vaksinering, det vil si at de ikke følger FHIs anbefalinger om at aldersinndelingen bør følge alderskohortene per år slik at personer som er født i samme år kan tilbys vaksine samtidig.

– Vi ser at FHI nå har spesifisert at personer som er født samme år tilbys vaksine samtidig. I gruppe 4 vil vi derfor tilby vaksine først til de eldste, altså de som er 74 år, deretter de som er 73 år og så videre. Samtidig med de eldste i gruppe 4 vil vi også starte vaksinering av personer i gruppe 4B (personer under 65 år med høyest risiko), sier Biermann.

Cirka 192 doser til gruppe 4B neste uke

32 av de totalt 148 hetteglassene (minst 192 enkeltdoser) med BioNTech/Pfizer-vaksinen som kommunen får neste uke (uke 13) skal gis til pasienter i risikogruppe 4B.

De 32 hetteglassene skal fordeles mellom totalt seks legekontorer, slik at fastlegene på disse legekontorene sørger for vaksinering av de pasientene som tilhører risikogruppe 4B:

 • Trollåsen
 • Greverud
 • Solgården
 • Tårnåsen
 • Stasjonstorget i Ski
 • Storsenteret i Ski

561 innbyggere i gruppe 5 fikk dose én av AstraZeneca

Når det gjelder de resterende risikogruppene, viser Biermann til følgende tall:

 • Gruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdommer): cirka 1900 personer i Nordre Follo (561 av disse er vaksinert med dose én av AstraZeneca-vaksinen).
 • Gruppe 6 (45-54 år med underliggende sykdommer): cirka 950 personer i Nordre Follo.
 • Gruppe 7 (18-44 år med underliggende sykdommer): cirka 1000 personer i Nordre Follo.
 • Gruppe 8 og 9: Personer 45-64 år. Alle som ønsker vaksine må registrere seg i Helseboka. Kommunen ber om at alle som har mulighet til det, registrerer seg digitalt på grunn av stort trykk på Vaksinetelefonen.
 • Personer 18-44 år, som ikke er i risikogruppen. Alle som ønsker vaksine må registrere seg i Helseboka. Kommunen ber om at alle som har mulighet til det, registrerer seg digitalt på grunn av stort trykk på Vaksinetelefonen.

Ikke aktuelt med dose to

Norge stanset bruk av AstraZeneca torsdag forrige uke. Før dette fikk cirka 1100 innbyggere i Nordre Follo første dose med denne vaksinen, hvorav cirka 539 enkeltdoser gikk til prioritert helsepersonell og 561 enkeltdoser gikk til risikogruppe fem (55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander). Ingen innbyggere i Nordre Follo har blitt fullvaksinert med AstraZeneca.

Når det gjelder de 1100 som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen i Nordre Follo, følger kommunen følgende anbefalinger fra FHI:

– I utgangspunktet skulle de som allerede er vaksinert med første dose av AstraZeneca, ha fått andre dose ni til tolv uker etter første dose. Det blir nok ikke aktuelt. Det er ikke anbefalt å gi en annen type vaksine som dose to, sier Biermann.

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:

1. Beboere i sykehjem ✔️

2. Alder 85 år og eldre ✔️ (totalt 1 227 personer)

 • 90 prosent har fått dose én
 • 85 prosent har fått dose to

3. Alder 75-84 år (totalt 3.626 personer). Halvparten av disse har fått dose én og ytterligere 30 prosent er fullvaksinert . Vaksinering av denne gruppen vil pågå til og med påskeuken.

4A. Alder 65-74 år (5.486 personer) og 4B) personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (740 personer). VAKSINERING STARTER I UKE 13.

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (vaksinering pågår)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

 • Inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten.
 • Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.
Powered by Labrador CMS