COVID-19 I NORDRE FOLLO

BEKYMRET: – Vi er bekymret for overbelastning av de samfunnskritiske tjenestene ved mye sykdom blant de ansatte i disse tjenestene, sier Monica Viksaas Biermann, som er assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo.

– Nå må alle bedrifter forberede seg på høyt sykefravær

Det er skyhøye smittetall for tiden, men selve toppen av omikron-smittebølgen forventes i begynnelsen av februar. Assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann er bekymret for en ytterligere økning i sykefraværet.

Publisert Sist oppdatert

I går ble det registrert en ny smittetopp i Norge, med 15.367 koronasmittede per døgn.

Også i Nordre Follo settes det stadig nye rekorder i antall smittede. I midten av desember hadde vår kommune litt over 100 påviste smittetilfeller per døgn som rekord. I løpet av en måned har dette tallet blitt fordoblet, til over 200 per døgn. De siste seks dagene har Nordre Follo registrert over 300 smittede per døgn, som er en tredobling siden midten av desember.

I går, onsdag 19. januar, nådde Nordre Follo en ny rekordtopp. Denne gangen ble det registrert 329 påviste smittetilfeller per døgn.

SMITTETREND SIDEN VÅREN 2020: Omikron er den dominerende smitten nå. Smittetallene har tredoblet seg siden midten av desember.
TREDOBLING SIDEN MIDTEN AV DESEMBER: De siste dagene har Nordre Follo registrert over 300 smittede per døgn.

– Vil øke ytterligere

– Det er som forventet. Smittetallene vil nok øke ytterligere i de nærmeste ukene. Folkehelseinstituttet (FHI) forventer at selve toppen av omikron-smittebølgen kommer i begynnelsen av februar, sier assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann i Nordre Follo.

Samtidig påpeker hun at det er registrert nedgang i antall innleggelser med covid-19 på Ahus.

– Nedgangen skyldes nok at vaksineandelen blant norsk befolkning er veldig høy, men også at omikronsmitte ikke er så farlig (det vil si at sykdommen ikke fører til så mange innleggelser) som for eksempel ved delta-varianten, sier Biermann.

Hun sier at antall innlagte på Ahus med covid-19 fra Nordre Follo i løpet av de siste ukene er relativt stabilt, den siste uken ble syv pasienter innlagt.

– Viktig å vaksinere seg

– Ikke la dere skremme av de rekordhøye smittetallene. Vi må prøve å leve så normalt som mulig innenfor de nasjonale regler og anbefalingene som er gjeldende. Det er fremdeles viktig at voksne over 18 år vaksinerer seg med første og andre vaksinedose, og at de over 45 år og de med underliggende sykdommer vaksinerer seg også med oppfriskningsdose, sier Biermann.

Kommuneoverlegen er mer bekymret for økning i sykefraværet. Hun påpeker at siden det er nå veldig høy risiko for å bli smittet med covid-19, er det i tillegg til vaksinering viktig at voksne fremdeles begrenser antall nærkontakter.

Fritidsaktiviteter og bursdager

Samtidig påpeker Biermann at, til tross for de rekordhøye smittetallene, bør de aller fleste barn og unge få mulighet til å delta på de vanlige fritidsaktivitetene.

– Jeg ser at noen foreldre begrenser barna sine når det gjelder fritidsaktiviteter, dette er i frykt for at de kan bli smittet. Barn og unge har båret en stor byrde under pandemien, og det er svært viktig at de ikke begrenses ytterligere når det gjelder fritidsaktiviteter og sosial arena ellers. Det er også greit med å feire bursdagen med hele klassen, sier assisterende kommuneoverlegen.

Barn med covid-19 og RS

Kommuneoverlegen sier at de aller fleste barn og unge takler covid-19 fint.

– Siden det aller første tilfellet av covid-19 ble registrert i Norge har kun rundt 200 barn og unge vært innlagt på norske sykehus, og liggetiden på sykehus for disse var i snitt på en til to dager, sier Biermann.

Hun påpeker at RS-viruset har ført til en større andel innleggelser. I perioden fra uke 30 til 51 har 2.583 barn ble innlagt med komplikasjoner etter RS-sykdom, hvorav de fleste er barn under fire år.

– Influensasesongen har ikke startet ordentlig ennå, og det kan hende at vi ikke opplever den forventede influensabølgen i år heller. Som følge av den såkalte "immunologiske gjelden" i samfunnet kan det bli enda kraftigere influensasesong til neste år, advarer Biermann.

Bekymret for økning i sykefravær

Sykefraværet blant kommuneansatte i Nordre Follo de siste syv dagene har vært på 8,69 prosent, ifølge assisterende kommuneoverlegen. Hun sier at til vanlig er denne andelen mye lavere.

– Nå må alle bedrifter forberede seg på høyt sykefravær, sier Biermann.

Hun er bekymret for ytterligere økning i sykefraværet, for at hvis smittetallene i Nordre Follo vil øke ytterligere de nærmeste ukene, kan dette påvirke flere kommunale tjenester. Helse og omsorg, barnehage og skole har tidligere vært blant de mest rammede tjenestene, med mye sykdom blant de kommuneansatte.

– Vi er bekymret for overbelastning av de samfunnskritiske tjenestene ved mye sykdom blant de ansatte i disse tjenestene, men kommunen har en plan på hvordan vi skal takle dette hvis sykefraværet vil øke ytterligere, sier Biermann.

Oppegård Avis har bedt beredskapsansvarlig i Nordre Follo om å opplyse oss om denne planen. Les om dette i papirutgaven til uken.

En av to kommuner med høy risiko

Den økende nasjonale smittetrenden gir jevnt over ikke økt belastning på kommunenes helse- og omsorgstjenester, skriver Helsedirektoratet i sin ukesrapport. Kun to kommuner skiller seg ut: Oslo og Nordre Follo.

– Kommunenes vurdering av risiko for at smitten skal overbelaste kapasiteten i helsetjenesten er stabil. Kun to kommuner i Norge vurderer den som høy, dette er Oslo og Nordre Follo, skriver Helsedirektoratet.

Videre kommer det frem at 174 kommuner har god tilgang på personell med kritisk kompetanse, mens 159 kommuner har utfordrende tilgang (det vil si at kapasiteten er betydelig belastet).

Halsprøver med den samme testpinnen

Det er omikron som er den dominerende smitten nå. Er du forkjølet nå, kan du regne med at du er smittet med omikron, ifølge Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

– Med de høye smittetallene vi har akkurat nå, er det stor sannsynlighet for at du har omikronvarianten dersom du får forkjølelsessymptomer, sier Nakstad til Dagbladet.

Kommuneoverlegen i Nordre Follo er enig med ham. Hun påpeker at det er dessuten svært lite influensasmitte i Norge nå og trolig mindre forkjølelsesvirus enn omikron i sirkulasjon.

– Hovedregelen om å være hjemme ved luftveisinfeksjon gjelder derfor fortsatt. Ved typiske symptomer på forkjølelse, men negativ selvtest, kan det være lurt å teste seg på nytt de påfølgende dagene Hun anbefaler å lese bruksanvisningen ordentlig før man utfører selvtest. Du kan også vurdere å ta samme testpinne først i halsen, og deretter i nesen hvis prøven fra nesen er negativ. Risikoen for at det er en omikron-smitte og ikke en forkjølelse hos de fleste av oss er mye høyrere nå enn for noen uker siden, sier Biermann.

– Hvilke symptomer er typiske ved omikronsmitte?

– Veldig mange har milde, forkjølelsesliknende symptomer. Det er nok en del som føler seg slapp og sliten, og det er helt vanlig med symptomer som vondt i hodet, hoste, sår hals og rennende nese.

Jevnlig selvtesting

Kommunen tilbyr nå jevnlig testing på alle skolene, inkludert elever på videregående skoler (med unntak av de elevene som er vaksinert og de som har hatt covid-19 de siste tre månedene).

Fra denne uken skal også de yngste elevene (1.-4. trinn) få med seg selvtester på skolen, slik at de kan testes to ganger i uken (mandag og torsdag).

– Dette er et frivillig tilbud. Ingen barn må testes med tvang. Det kan være lurt å la dem prøve å teste seg selv. Vær til stede for å kontrollere at testen utføres riktig, anbefaler Biermann.

Begrensning på analysekapasiteten

Når det gjelder den store pågangen til de to teststasjonene (på Langhuset og ved den gule Onetest-vognen ved Gamle Oppegård rådhus), ser kommunen på en ytterligere utvidelse av tilbudet i lys av de rekordhøye smittetallene.

– Vi har mulighet til å utvide antall teststasjoner ytterligere, men samtidig må vi vurdere dette nøye med tanke på at det er meldt begrensning på analysekapasiteten på Ahus, sier Biermann.

I uke to ble 3.970 innbyggere testet for Covid-19, som tilsvarer 6.6 prosent av den totale befolkningen i vår kommune.

– I tillegg til dette tester vi også innbyggerne fra våre nabokommuner (Frogn, Ås, Enebakk og Nesodden) på lørdager og søndager.

Powered by Labrador CMS