HOLDT PRESSEKONFERANSE: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, ordfører Hanne Opdan og konst. rådmann Jane S. Aurlien. Foto: Silje Johanne Stavik/Nordre Follo kommune
HOLDT PRESSEKONFERANSE: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, ordfører Hanne Opdan og konst. rådmann Jane S. Aurlien. Foto: Silje Johanne Stavik/Nordre Follo kommune

Setter ikke inn ytterligere tiltak

– Totalt sett er det ingen dramatisk stigende trend, men situasjonen er utfordrende, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold på en pressekonferanse om covid-19-utbruddet i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

Status for Covid-19 i Nordre Follo:

 • Antall innrapporterte tilfeller totalt: 142 personer (siste innrapportering per 21. september). Tre døde.
 • De to første tilfellene ble registrert onsdag 11. mars. Begge er knyttet til utbrudd i utlandet. I løpet av kvelden torsdag 12. mars ble det meldt inn ni nye tilfeller.
 • Det var ikke påvist smitte av covid-19 i nesten en måned (i perioden fra 27. juni og til og med 23. juli).
 • 24. juli: 2 meldte tilfeller. Den nye smittekjeden startet i utlandet.
 • 26. juli: 1 meldt tilfelle
 • 28. juli: 2 meldte tilfeller
 • 29. juli: 1 meldt tilfelle
 • 6. august: 2 meldte tilfeller
 • 7. august: 1 meldt tilfelle
 • 8. august: 1 meldt tilfelle
 • 9. august: 2 meldte tilfeller
 • 14. august: 1 meldt tilfelle
 • 17. august: 1 meldt tilfelle
 • 20. august: 2 meldte tilfeller
 • 21. august: 1 meldt tilfelle
 • 23. august: 1 meldt tilfelle
 • 24. august: 2 meldte tilfeller
 • 25. august: 1 meldt tilfelle
 • 26. august: 2 meldte tilfeller
 • 30. august: 1 meldt tilfelle
 • 2. september: 1 meldt tilfelle
 • 7. september: 1 meldt tilfelle
 • 11. september: 1 meldt tilfelle
 • 14. september: 1 meldt tilfelle
 • 17. september: 1 meldt tilfelle
 • 18. september: 4 meldte tilfeller
 • 19. september: 1 meldt tilfelle
 • 20. september: 3 meldte tilfeller
 • 21. september : 3 meldte tilfeller

Klokken 15:00 ble det holdt en pressekonferanse i regi av kommunen for å informere innbyggerne om situasjonen med covid-19-utbruddet.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold har opplyst at bortsett fra situasjonen ved covid-smitte ved Follo Lokalmedisinske Senter (Follo LMS) i Ski så er smittesituasjonen i Nordre Follo stabil.

– Antall smittede har økt, men totalt sett er det ingen dramatisk stigende trend. Det er ingen generell lokal smittespredning i Nordre Follo. Antall personer som testes for covid-19 har også stabilisert seg og gått ned. Vi tester nå rundt 800 personer per uke eller fra 70 til 160 per dag, mens tidligere har vi vært opp i 260 per dag, sa kommuneoverlegen da hun oppsummerte situasjonen.

Sammen med konstituert rådmann Jane S. Aurlien og ordfører Hanne Opdan har hun opplyst om oppdaterte smittetall i Nordre Follo, med totalt tre døde og 142 smittede per i dag.

I går rapporterte kommunen om totalt tre nye smittetilfeller i løpet av søndag 20. september og mandag 21. september, men i dag har antall smittede i løpet av de to dagene blitt fordoblet (fra tre til seks smittede).

Ingen ytterligere tiltak

Oppegård Avis har skrevet at nabokommunen Oslo har valgt å stramme inn med ytterligere tiltak siden mye av smitten i Oslo foregår i private sammenhenger og sosiale lag som bryllup, konfirmasjoner og fødselsdagsselskaper. Gruppestørrelsen ved slike sammenkomster har siden i går blitt redusert fra 20 til 10 i Oslo.

– Det er ikke aktuelt å innføre lignende tiltak i Nordre Follo. Vi har ikke uttalt spredning av smitte i sosiale sammenkomster, forklarte kommuneoverlegen.

– Vær oppmerksom på en meters avstand

Samtidig ble det påpekt at Nordre Follo er en pendlerkommune til Oslo og dermed kan være utsatt for at utbrudd der kan spre seg til oss.

– Det er meget viktig å fortsette med å opprettholde de allerede etablerte smitteverntiltakene, samt å være ekstra oppmerksom på å holde en meters avstand, spesielt når du tar kollektivtransport, sa kommuneoverlegen.

– Nå som det er busstreik er det kanskje ikke mulig å holde en meters avstand . Du må da vurdere ditt behov for å ta kollektivt i det hele tatt, og vurdere om du kan ta et senere tog om det er fullt. Dersom du kommer i situasjoner hvor det er umulig å holde en meters avstand må du vurdere tiltak for å sikre avstand. Prøv å unngå i størst mulig grad ansikt til ansikt-kontakt som passasjer på kollektivt. Stå med ryggen til hverandre hvis mulig, anbefalte Myhrvold tidligere.

Les også: Frykter buss-streiken vil føre til økt smitte

Fem LMS-ansatte og seks pårørende/pasienter

Oppegård Avis har skrevet om det nye utbruddet av covid-19 tilknyttet Follo Lokalmedisinske Senter (Follo LMS) ved Ski sykehus, som ble kjent fredag forrige uke.

Tidligere ble det rapportert om ti smittetilfeller knyttet til Follo LMS hvorav fire tilfeller var registrert hos ansatte og seks hos pårørende/pasienter.

I dag har det blitt meldt inn om ytterligere en ansatt som testet positivt.

Måtte hente inn ressurser for å sikre forsvarlig bemanning

Situasjonen med økt smitte ved Follo LMS beskrives av konstituert rådmann Jane S. Aurlien som utfordrende for driften av senteret. Hun innrømmer også at situasjonen kan påvirke det øvrige tjenestetilbudet i kommunen.

Follo Lokalmedisinske Senter (Follo LMS):

 • Lokalisert på Ski sykehus.
 • Er et interkommunalt senter som eies og drives av tre Follo-kommuner: Ås, Frogn og Enebakk (tidligere også Ski, Oppegård og Nesodden).
 • Nordre Follo kommune har tidligere sagt opp avtalen med Follo lokalmedisinske senter for å starte eget lokalmedisinsk senter og døgnlegevakt fra 1. januar 2020. Rett før jul ble det klart at Nordre Follo kommune ikke klarte å opprette tjenestene, så de måtte søke Follo LMS om å fortsette samarbeidet. Etter at Nordre Follo, og Nesodden trakk seg ut, driftes Follo LMS av Enebakk, Frogn og Ås.
 • Siden 2. januar 2019 har også daglegevakt for Frogn, Enebakk og Ås blitt overtatt av Follo LMS.
 • Kveld/natt, helg og helligdager betjener Follo LMS også legevakt for Nordre Follo og Nesoddens innbyggere.
 • Senteret er en del av kommunenes akutt tilbud og består av telefonsentral, legevakt og døgnpost for kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD).

– Fra og med vi ble kjent med de første smittetilfellene ved Follo LMS, har vi jobbet intensivt og kontinuerlig med å sikre forsvarlig drift. Både for å ivareta sårbare pasienter og for å ha forsvarlig bemanning på plass. Det er klart at liv og helse må komme først, sier Aurlien.

Hun påpeker at kommunen har lagt til grunn et føre var-prinsipp av hensyn til tjenestens art og karakter.

– Det har gjort at vi har måttet hente inn ressurser for å dekke opp alle vakter både gjennom helgedagene og gjennom uken, sier rådmannen.

Hun forteller at kommuneoverlegene i kommunene som er tilknyttet Follo LMS vil ta en ny felles vurdering av om det må gjøres ytterligere smitteverntiltak. Kommunen kommer med en ny oppdatering av situasjonen i morgen.

Roste Frogn kommune

Ordfører Hanne Opdan har oppfordret alle innbyggere til å ta pandemien og smittevernreglene på alvor.

– Slik situasjonen er nå, er smitten i vår kommune i stor grad knyttet til Follo LMS. Det er likevel viktig at vi alle fortsetter å ta ansvar for og bidrar til at vi kan fortsette å leve livene våre slik vi gjør i dag – gå i barnehage og skole, være på jobb og delta på kultur- og fritidstilbud, sier Opdan.

Hun har takket de andre kommunene som er tilknyttet Follo LMS for et godt samarbeid i en utfordrende situasjon.

– Vi ser at alle strekker seg litt lenger for å hjelpe hverandre. Et eksempel er Frogn kommune, som har bistått Nordre Follo i smittesporingen, sa Opdan.

Powered by Labrador CMS