STOR PÅGANG: Teststasjonen Onetest, som ble åpnet på Kolbotn tirsdag 18. januar, opplever en stor pågang. Foto: Yana Stubberudlien
STOR PÅGANG: Teststasjonen Onetest, som ble åpnet på Kolbotn tirsdag 18. januar, opplever en stor pågang. Foto: Yana Stubberudlien

Høy risiko for at smitten skal overbelaste kapasiteten i helsetjenesten

Mindre erfarent personell, reduserte åpningstider og i verste fall midlertidige stengninger av kommunale virksomheter kan være et scenario hvis samfunnskritiske tjenester overbelastes ved mye sykdom de nærmeste ukene.

Publisert

Den økende nasjonale smittetrenden gir jevnt over ikke økt belastning på kommunenes helse- og omsorgstjenester, skriver Helsedirektoratet i sin ukesrapport. Kun to av alle norske kommuner skiller seg ut. Disse er Oslo og Nordre Follo. De har vurdert risikoen som høy.

– Kommunenes vurdering av risiko for at smitten skal overbelaste kapasiteten i helsetjenesten er stabil. Kun to kommuner i Norge vurderer den som høy, dette er Oslo og Nordre Follo, skriver Helsedirektoratet.

Videre kommer det frem at 174 kommuner har god tilgang på personell med kritisk kompetanse, mens 159 kommuner har utfordrende tilgang (det vil si at kapasiteten er betydelig belastet).

NY REKORD: Torsdag 20. januar nådde Nordre Follo en ny smittetopp. Det ble nemlig registrert 436 smittede per døgn i vår kommune.
NY REKORD: Torsdag 20. januar nådde Nordre Follo en ny smittetopp. Det ble nemlig registrert 436 smittede per døgn i vår kommune.

Sykefraværet på 8,69 prosent

Sykefraværet blant kommuneansatte i Nordre Follo de siste syv dagene har vært på 8,69 prosent, ifølge assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann. Hun sier at til vanlig er denne andelen mye lavere.

I den siste risikorapporten fra 19. januar skriver kommuneoverlegen at sykefraværet i kommunens tjenester er høyt, men at det foreløpig er relativt stabilt, og at oppgavene håndteres foreløpig stort sett innen normal drift. Samtidig understreker kommuneoverlegen at de forbereder seg på høyt sykefravær i tiden fremover.

Videre kan vi lese at andel innbyggere i Nordre Follo som har i løpet av de siste to ukene oppsøkt lege for covid-19-relaterte symptomer eller undersøkelser, ligger nå på 8,6 prosent. Dette er en økning fra 7,4 prosent, basert på informasjonen i risikorapporten fra forrige uke.

Bekymret for økning i sykefraværet

– Vi er bekymret for overbelastning av de samfunnskritiske tjenestene ved mye sykdom blant de ansatte i disse tjenestene, men kommunen har en plan på hvordan vi skal takle dette hvis sykefraværet vil øke ytterligere, sa assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann overfor Oppegård Avis torsdag 20. januar.

Vi har bedt beredskapsansvarlig i Nordre Follo, Espen Hallan, om å opplyse oss om den ovennevnte beredskapsplanen. Vi har spurt ham om hva konkret skal gjøres i Nordre Follo hvis mange ansatte med samfunnskritiske funksjoner (innen blant annet sykehjem/helse og omsorg, barnehage, skole) blir sykemeldt i løpet av de nærmeste ukene.

Hvordan skal dette håndteres av kommunen og hva kan innbyggerne forvente hvis det skjer? spurte Oppegård Avis.

Slike tiltak kan være aktuelle

Espen Hallan skriver til Oppegård Avis i en e-post at kommunen har løpende utarbeidet og oppdatert kontinuitetsplaner for kommunens kritiske virksomheter gjennom hele pandemien.

– Dette er planer for å opprettholde forsvarlig drift i forhold til ekstraordinært smittevern, høyere belastning ved større antall syke brukere/beboere, samt forsvarlig drift av kritiske tjenester uansett sykefravær (høyt korona-relatert fravær har som kjent hvert en utfordring igjennom hele perioden), forklarer Espen Hallan.

Han sier at bruk av ekstra personell/vikarer, flytting av personell internt, samt reduksjon i ikke-kritisk tjenestetilbud, er typiske tiltak i disse planene.

– Om omfanget av disse tiltakene er stort nok, vil brukeren av kommunens ulike tilbud nødvendigvis merke det på ulike måter – mindre erfarent personell, reduserte åpningstider, i verste fall midlertidige stengninger, vil kunne være eksempler på dette, sier Hallan.

Powered by Labrador CMS