COVID-19 I NORDRE FOLLO

USIKKER PÅ NIVÅ: – Vi er nok nærmere risikonivå én enn nivå tre, slik smittesituasjonen i Nordre Follo er per i dag, men foreløpig håndteres dette forsvarlig, sier kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.
USIKKER PÅ NIVÅ: – Vi er nok nærmere risikonivå én enn nivå tre, slik smittesituasjonen i Nordre Follo er per i dag, men foreløpig håndteres dette forsvarlig, sier kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

– Situasjonen er utfordrende, men ikke kritisk

En fjerdedel av innbyggerne i Nordre Follo er bekreftet smittet med covid-19. Rundt 10 prosent av alle smittetilfellene har blitt bekreftet de siste to ukene. Det er fortsatt mye usikkerhet rundt hvor nøyaktig vi er i smittebølgen, men kommuneoverlegen tror vi nærmer oss smittetoppen.

Publisert Sist oppdatert

– Kommunen har gode beredskapsplaner i forhold til ytterligere økning i sykefraværet. Det er alltid liv og helse som prioriteres høyest, sier assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

27 PROSENT: Over 27 prosent av de totalt 60.754 innbyggerne i Nordre Follo er bekreftet smittet per onsdag 2. februar 2022. De siste ukene rapporteres det om over 500 smittede per døgn.
27 PROSENT: Over 27 prosent av de totalt 60.754 innbyggerne i Nordre Follo er bekreftet smittet per onsdag 2. februar 2022. De siste ukene rapporteres det om over 500 smittede per døgn.

De siste ukene har det vært en stor økning i antall påviste smittetilfeller i Nordre Follo, med over 500 smittede per døgn. Smittetallene øker fremdeles kraftig som forventet, og sentrale helsemyndigheter mener at omikronbølgen fremdeles ligger fremfor oss.

Per nå er 16.436 innbyggere bekreftet smittet med covid-19. Dette tilsvarer over 27 prosent av alle innbyggerne i Nordre Follo.

Rundt 10 prosent av alle smittetilfellene har blitt bekreftet de siste to ukene.

– Folkehelseinstituttet (FHI) anslår nasjonalt at det reelle antallet kan være det dobbelte av antall registrerte tilfeller. De anslår at vi er i starten av smittebølgen og at toppen kommer mot slutten av februar. Vi vet ikke hvor Nordre Follo er på denne bølgen akkurat nå, men vi tror at vi og vår region er nærmere toppen enn kommuner i andre deler av landet som har hatt lavere smittetrykk, sier Biermann.

SMITTETRENDEN: Her kan du se smitteutviklingen (antall smittede) i Nordre Follo helt siden pandemien startet for snart to år siden.
SMITTETRENDEN: Her kan du se smitteutviklingen (antall smittede) i Nordre Follo helt siden pandemien startet for snart to år siden.

Planlegger for ytterliggere økning

Kommuneoverlegen påpeker at siden omikron gir en betydelig mildere sykdom, er hovedutfordringen nå sykefraværet og ikke sykdommen covid-19 i seg selv.

– Det er nå som forventet fremdeles høyt og økende sykefravær blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten, noe som medfører stor belastning i tjenestene. Tjenestene planlegger for ytterligere økning i sykefravær.

Risikonivå to

Ifølge den siste risikovurderingen med status per onsdag 2. februar har Nordre Follo fremdeles det nest laveste risikonivået (nivå to av de totalt tre nivåene). Samtidig påpekes det at det er knyttet usikkerhet til nøyaktig hvor kommunen er i smittebølgen, og dermed hvor mye sykefraværet vil stige i ukene som kommer.

Kommuneoverlegen har vurdert at risikonivået er noe lavere enn foregående uker.

Hvem får gratis selvtester?

1. Personer med symptomer får to tester av gangen.

2. Personer som bor sammen med en som er smittet/tilsvarende nære:

  • De som er over 16 år får fem tester per person av gangen.
  • De som under 16 år får to tester per person av gangen.

3. Barn i grunnskolealder eller yngre. De behøver kun test ved symptomer. Det gjelder også når det er smitte i husstanden.

Samtidig innrømmer kommuneoverlegen at siden mange parametere ved den siste risikovurderingen peker mot det laveste risikonivået (nivå én), har det nå vært vanskelig å sette risikonivået i Nordre Follo kommune på nivå to.

– Vi er nok nærmere risikonivå én enn nivå tre, slik smittesituasjonen i Nordre Follo er per i dag. Situasjonen er allikevel fremdeles utfordrende, men ikke kritisk, sier Biermann.

Barn og unge

Ifølge risikovurderingen er det fortsatt barn og unge på fem til 14 år som utgjør den største andelen av de smittede i vår kommune (31,4 prosent av de registrerte tilfellene de siste to ukene), etterfulgt av de voksne på 35 til 44 år (18,6 prosent), ungdommene på 15 til 24 år (14,6 prosent) og de på 45 til 54 år (14,2 prosent).

Andelen smittede personer på over 65 år var på 2,5 prosent (tilsvarer 150 personer) de siste to ukene, mens andelen personer på over 65 år i perioden fra 12. til 25. januar var 2,1 prosent (tilsvarer 84 personer).

Ni innleggelser

I Nordre Follo har vi en svært god vaksinasjonsdekning for personer over 18 år. Kommunen skriver at 92 prosent av personer over 65 år, og 81 prosent av personer over 45 år har nå fått sin tredje dose. Mange av innbyggere har gjennomgått covid-19 og på den måten fått en naturlig immunitet.

Det har blitt registrert noen nye smittetilfeller i utbruddet tilknyttet en avdeling ved Høyås bo- og servicesenter. Det er også registrert et covid-19-utbrudd tilknyttet Greverud omsorgsbolig.

Om innleggelser med covid-19

  • Nasjonalt har antall innleggelser i sykehus av personer med covid-19 gått noe ned siden toppen 17. desember 2021. Da lå det 383 covid-19-pasienter på norske sykehus, hvorav 70 på respirator.
  • Den 24. januar 2022 lå 255 pasienter på sykehus, hvorav 44 på respirator.
  • Antallet innlagte per 31. januar: 257 innlagte, hvorav 32 på respirator.
  • Ahus er fremdeles i grønn beredskap. Antall innlagte covid-19-pasienter på Ahus varierer noe fra uke til uke. Per 17. januar var det 29 innlagte, 24. januar var det 47 innlagte, og per 31. januar 25 innlagte.

Det er fortsatt få innleggelser på Ahus av innbyggere i Nordre Follo med covid-19 (ni innleggelser den siste uken versus fire innleggelser uken før). De som innlegges med covid-19 nå har nesten utelukkende omikron-varianten, og det er få av disse som er i behov av intensivbehandling, ifølge risikovurderingen.

Rapporterer ikke om long covid

Ifølge Monica Viksaas Biermann rapporteres det ikke om antall innbyggere som sliter med senvirkninger, også kalt post-covid/long covid.

– Vi har ikke en oversikt over dette. Fastlegene rapporterer ikke om dette, sier Biermann.

Hun sier det er mange barn som er glad for å slippe jevnlig testing på skolene.

– Elevene skal ikke lenger teste seg jevnlig, og heller ikke ved smitte i klassen. Det er derfor ikke nødvendig å informere klassen om smitte slik som tidligere. Barn og unge skal nå testes kun ved symptomer på covid-19, understreker Biermann.

Selvregistrering av positive tester

Kommunen oppfordrer alle til selvregistrering på kommunens hjemmeside ved positiv selvtest. Her kan man registrere at du selv, eller barn du har omsorgen for, har testet positivt på selvtest. Husk at det kreves innlogging med egen ID.

Personer som har tatt tre doser vaksine eller har tatt to doser og i tillegg gjennomgått koronainfeksjon siste tre måneder anbefales nå ikke å ta en bekreftende PCR-test. Disse personene har ingen praktisk eller formell nytte av en bekreftende prøve, ifølge kommunen.

En person med en positiv selvtest regnes som et sikkert positivt tilfelle, og må gå i isolasjon. Det er ikke nødvendig å ta flere tester.

Bedre tilgang på selvtester

Ved tidligere praksis med jevnlige tester på skolene hadde kommunen mangel på selvtestene, men fra denne uken har dette blitt avviklet. Som følge av dette har tilgangen på selvtestene, som kommunen deler ut gratis, blitt mye bedre.

– Tilgangen er nå bedre siden vi bruker mye færre tester både jevnlig testing og testing av nærkontakter enn tidligere, sier Biermann.

Hun sier at selvtestene gis kun til de enkelte gruppene (se de to faktaboksene i blått). Disse kan hente selvtester på teststasjonen på Langhus, i Sofiemyrveien 16 på Sofiemyr, Nordre Follo rådhus og ved bibliotekene på Kolbotn og i Ski.

Er du syk eller har symptomer på covid-19, må noen andre hente testen for deg. Har du ingen til å hente, må du hente testen på teststasjonen på Langhus eller i Sofiemyrveien 16 på Sofiemyr.

Hvem skal teste seg?

  • Regjeringen anbefaler at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.
  • Hvis du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefaler regjeringen at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette - til sammen ni dager.
  • Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.
Powered by Labrador CMS