COVID-19 I NORDRE FOLLO

VÆR OGSÅ FORBEREDET TIL GULT NIVÅ: – Jeg håper på at det blir oppstart på grønt nivå etter ferien, men om smittesituasjonen skulle forverre seg, må man holde muligheten åpen for oppstart på gult nivå, sier Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo. Foto: Ståle Bergman Myhrvold
VÆR OGSÅ FORBEREDET TIL GULT NIVÅ: – Jeg håper på at det blir oppstart på grønt nivå etter ferien, men om smittesituasjonen skulle forverre seg, må man holde muligheten åpen for oppstart på gult nivå, sier Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo. Foto: Ståle Bergman Myhrvold

Utelukker ikke oppstart på gult nivå

Nordre Follo er en av de totalt 39 kommunene med stigende smittetrend. Om smittesituasjonen skulle forverre seg, kan det bety oppstart på gult nivå i kommunens skoler og barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Kommunens barnehager, barne- og ungdomsskoler følger grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen fra 26. juni til og med 27. august. I praksis betyr det at skolefritidsordningen, sommerskolen samt barnehager nå drifter på grønt nivå.

Slik beskrives risikonivå 2 (gjeldende i Nordre Follo frem til onsdag 4. august):

 • Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres.
 • Insidensen (antall nye smittetilfeller i en gitt tidsperiode) er gjerne noe varierende som følge av utbrudd.
 • Smittetilfellene kan være begrenset til visse grupper.
 • Bare en liten andel av smittetilfellene (under 10 %) har ukjent smittevei.
 • Testing og smittesporing håndteres greit.

Alle skoler i Nordre Follo, inkludert videregående skoler, er bedt om å forberede oppstart på grønt beredskapsnivå til høsten. Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, som har ansvar for å vurdere risikoen ved Covid-19-utbruddet i vår kommune, tror og håper på oppstart på grønt nivå i kommunens skoler og barnehager etter ferien. Samtidig vil hun påpeke følgende:

– Jeg håper på at det blir oppstart på grønt nivå, men om smittesituasjonen skulle forverre seg, må man holde muligheten åpen for oppstart på gult nivå, varsler hun i sin siste risikorapport for Nordre Follo per 28. juli.

Dette betyr gult nivå i barne- og ungdomsskoler:

 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • God hygiene.
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort.
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser. I ungdomsskoler bør de holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Trinnvise kohorter på SFO i barneskoler.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt i barneskoler.
 • Elever bør holde en meter avstand til elever i andre kohorter i ungdomsskoler.
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner.
 • To kohorter kan samarbeide utendørs.
 • Les mer her.

Reiserelatert smitte

– Denne pandemien er definitivt ikke over. Dette viruset må vi leve med videre, men en stor andel av befolkningen er vaksinert og foreløpig er smittesituasjonen under kontroll, sier kommuneoverlegen.

Til tross for at Nordre Follo er en av de 39 kommunene med stigende smittetrend, har hun vurdert smittesituasjonen her som fremdeles rolig.

– Mesteparten av smittetilfellene nå dreier seg om reiserelatert smitte. Vi har en viss form for kontrollert smittesituasjon som følge av dette. Det er lite sannsynlig å bli smittet på et treningssenter eller i en butikk, sier kommuneoverlegen.

Samtidig påpeker Myhrvold at i løpet av de siste to ukene (14.-28. juli) har hun sett "en antydningsvis lett økning av smitten".

Ifølge Myhrvold dreier det seg hovedsakelig om Covid-19-smitte importert til Nordre Follo i forbindelse med ferieturer til inn- og utland, oftest med påfølgende smittespredning i husstanden.

LETT ØKNING: Følgende diagram viser antall smittede som er meldt i Nordre Follo i perioden fra 14. juli til 28. juli.
LETT ØKNING: Følgende diagram viser antall smittede som er meldt i Nordre Follo i perioden fra 14. juli til 28. juli.

Torsdag 29. juli, det vil si dagen etter at risikorapporten hadde blitt publisert, ble det meldt inn 13 smittetilfeller i Nordre Follo. Dette er rekorden siden 12. mai da det var meldt 15 smittetilfeller per døgn i Nordre Follo.

Per søndag 1. august er det meldt inn 55 smittetilfeller i løpet av de siste to ukene.

SMITTEUTVIKLING SISTE 14 DAGER: Diagram viser smitteutvikling siste to uker (siste tall per 1. august).
SMITTEUTVIKLING SISTE 14 DAGER: Diagram viser smitteutvikling siste to uker (siste tall per 1. august).

Risikonivå to (Kontroll med klynger)

I den ferske risikovurderingen per onsdag 28. juli påpeker Myhrvold at den lette økningen av smitten de siste to ukene ikke henger sammen i noen større utbrudd, men at den gjenspeiler noe økt generell smitte i samfunnet.

– Vi må forvente noe økt importsmitte de kommende ukene etter hvert som innbyggere returnerer til kommunen fra ferieturer. Det er usikkert om dette vil medføre økt sykdomsbyrde, skriver kommuneoverlegen i risikovurderingen.

Smittesituasjonen er nå vurdert å være i det såkalte risikonivå to (Kontroll med klynger), men en ny risikovurdering skal gjøres av kommuneoverlegen onsdag 4. august.

11 prosent med ukjent smittevei

Ser vi på de enkelte kriteriene isolert sett, for eksempel andel smittetilfeller med ukjent smittevei, ser vi at av de siste 28 smittede (per 28. juli) har tre smittetilfeller ukjent smittevei. Dette tilsvarer cirka 11 prosent.

Som følge av dette burde smittesituasjonen i Nordre Follo ha vært plassert i risikonivå tre (Økende spredning), ifølge FHIs beskrivelse av de fem risikonivåene (nivå to har under 10 prosent av tilfellene med ukjent smittevei).

I risikorapporten per 14. juli hadde to av de fem smittetilfellene ukjent smittevei.

Flest smitte hos voksne på 35 til 44 år

Når det gjelder aldersfordelingen blant de smittede, er det ikke mulig å se endringen siden uke 28. Det er fordi at kommuneoverlegen har valgt å presentere informasjonen om dette for de to siste ukene (14. juli til 27. juli) samlet sett istedenfor å presentere tall uke for uke.

Det viser seg at den største andelen av smittede finner vi nå blant innbyggerne på 35 til 44 år. Disse utgjør nesten en fjerdedel av de smittede i uke 28-29 (23,8 prosent eller ti smittede).

Videre er det også mye smitte blant innbyggerne på 15 til 24 år (19 prosent eller åtte tilfeller), etterfulgt av smitte blant barn og unge på 5 til 14 år (14,3 prosent eller seks tilfeller) samt 25 til 34 år (14,3 prosent eller seks tilfeller) og 45 til 54 år (14,3 prosent eller seks tilfeller). Det er også meldt om smittede i de øvrige aldersgruppene, inkludert barn under fire år og eldre over 85 år.

ALDERSFORDELING BLANT DE SMITTEDE I UKE 28-29: Følgende diagram viser aldersfordelingen av de smittede samlet for de to siste ukene (14. juli til 27. juli).
ALDERSFORDELING BLANT DE SMITTEDE I UKE 28-29: Følgende diagram viser aldersfordelingen av de smittede samlet for de to siste ukene (14. juli til 27. juli).

Fra kort smittekjede til utbrudd

Ved Bjørkås sykehjem var det rapportert inn en kort smittekjede med to smittede onsdag 28. juli, men dette har ikke medført noe større belastning på den kommunale helse- og omsorgstjenesten, ifølge risikorapporten per 28. juli.

– Vi ser at smitte inn i virksomheter nå generelt får mindre inngripende konsekvenser da mange er fullvaksinert og ikke omfattes av karantenereglementet. Det er generelt høy vaksinasjonsdekning både blant beboere og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i Nordre Follo, så sannsynligheten for at smitte med Covid-19 i seg selv skal medføre alvorlig sykdomsforløp er liten, skriver Myhrvold.

Fredag 30. juli økte antall smittede på Bjørkås sykehjem til totalt fem personer. Det som var definert som kort smittekjede ble da definert som et utbrudd. Alle de til sammen fem smittede er tilknyttet samme avdeling. Tre personer er satt i karantene i forbindelse med smittetilfellene. Sykehjemmet er stengt for besøk inntil videre, men vil åpnes så raskt kommunen har full oversikt over utbruddet.

Stigende smittetrend

Insidensen (antall nye smittetilfeller i løpet av de siste to ukene per 100.000 innbyggere) i Nordre Follo har vært "langsomt stigende" til 72 mot 28 på samme tid for 14 dager siden, ifølge risikorapporten per 28. juli.

Insidensen for Viken fylke, Oslo kommune og hele landet har også steget i løpet av de siste to ukene, men ikke så mye som for vår kommune. For Viken var den 52 mot 49 på samme tid for to uker siden. For Oslo kommune var den på 58 mot 46 på samme tid for to uker siden. For Hele Norge var den på 50 mot 42 på samme tid for to uker siden.

Færre i karantene

Per 28. juli var 31 innbyggere i karantene, som er 19 færre enn i den tilsvarende risikorapporten per 14. juli.

Kommunen melder også om god kapasitet på testing og smittesporing. Prosentandelen av befolkningen i Nordre Follo, som ble testet for Covid-19 i uke 29 er fortsatt lav (1,5 prosent mot anbefalte 5 prosent), men er litt større enn for en uke siden.

TESTET 926 INNBYGGERE: Andel positive av testene har økt. Kommunen testet 926 innbyggere i uke 29 og 30 av disse tilfellene har blitt rapportert inn til FHI som positive versus 13 av 868 i uke 28 og 8 av 1105 i uke 27.
TESTET 926 INNBYGGERE: Andel positive av testene har økt. Kommunen testet 926 innbyggere i uke 29 og 30 av disse tilfellene har blitt rapportert inn til FHI som positive versus 13 av 868 i uke 28 og 8 av 1105 i uke 27.

Det meldes også om at A-hus er i ordinær drift og at antall personer innlagt på sykehus med Covid-19 fra Nordre Follo fortsatt er under fem personer.

Delta-varianten av Covid-19, som er nå blitt den dominerende varianten også i Norge, har større spredningsevne enn Alfa-varianten.

– Det er ikke bekreftet i Norge at denne varianten gir økt risiko for alvorlig forløp ved Covid-19 eller økt risiko for sykehusinnleggelse, da spesielt ikke for fullvaksinerte, understreker Myhrvold.

Satt 58.350 vaksinedoser

Ifølge det nasjonale vaksinasjonsregisteret har Nordre Follo per 29. juli administrert 58.350 vaksinedoser.

Tabellen ovenfor gir deg en oversikt over antall innbyggere som er registrert bosatt i Nordre Follo med tilhørende antall og prosentandel vaksinert.

Powered by Labrador CMS