Prest Dag Høyem leser Juleevangeliet for deg!

Få kan julens budskap bedre enn prestene våre, og eksklusivt for oavis.no, leser prest Dag Juleevangeliet på video for deg!

Publisert

For mange er en viktig del av det å gå i kirken i julen, selve hoved-fortellingen i julen, nemlig fortellingen om Jesu fødsel. 

Juleevangeliet er fortellingen om Jesu fødsel, og er nedskrevet i Bibelens evangelium etter Lukas, kapittel 2, vers 1 til 20. Juleevangeliet er fortellingen om Jesu fødsel, og er nedskrevet i Bibelens evangelium etter Lukas, kapittel 2, vers 1 til 20.

Selv om det i Bibelen er fire evangelier – Johannes, Lukas, Markus og Matteus – er det bare Juleevangeliet som forteller den fulle historien rundt Jesu unnfangelse og fødsel.

LESER FOR OSS: Sogneprest Dag Høyem leser juleevangeliet til glede for leserne av oavis.no!
LESER FOR OSS: Sogneprest Dag Høyem leser juleevangeliet til glede for leserne av oavis.no!

Les også: Se Greverud skoles julekonsert - Del 1

Lukas beskriver løftet om døperen Johannes' fødsel, Jesu unnfangelse, og til slutt historien rundt selve fødselen.\

I år har oavis.no og Oppegård Avis fått sogneprest Dag Høyem til å lese juleevangeliet for oss på video. 

Med andre ord kan du ta med deg presten hjem og få en helproff til å formidle julens glade budskap!

Les også: Se Greverud skoles julekonsert - Del 2

Samle familien, sett på Dag i bakgrunnen og hygg deg med julens glade budskap! Her får du også en tekstversjon dersom du ønsker å lese med selv også!

En ting til: Lurer du på når og hvor det skjer i kirkene våre denne julen? Trykk her for en komplett oversikt over julens gudstjenester!

Juleevangeliet - Jesus blir født

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.  Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,  og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 

Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.  Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte.

Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. 

Kilde: Nettbibelen

Powered by Labrador CMS